DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Renluftsteknik och processventilation

DENIOS har mer än 30 års erfarenhet av att tillverka renrumssystem för läkemedels- och kemikalieindustrin. Vårt tjänsteutbud omfattar högkvalitativa system för damm- och lösningsmedelsavskiljning som säkerställer de överenskomna koncentrationerna på arbetsplatsen för operatörerna och produktkvaliteten. Om du behöver en sluten renrumsmiljö för säker hantering av pulver eller lösningsmedel (dosering, provtagning, malning, siktning etc.) är DENIOS arbetsstationer en mycket effektiv lösning.

System med laminärt nedströmsflöde

En arbetsstation med renluftsteknik har ett laminärt nedströmsflöde i ett slutet system som är utformat för att kontrollera potenta och icke-potenta föreningar, t.ex. pulver eller damm, under provtagning, vägning och andra manuella operationer.

Inneslutningssystem, t.ex. arbetsstationer med renluftsteknik med laminärt nedflöde och arbetsbord, skyddar operatörerna från farliga föroreningar som kan frigöras vid manuell hantering av ämnen. Olika ventilationstekniker (recirkulation/avgasning) finns tillgängliga med en hög skyddsnivå över stora utsläppsområden, samtidigt som operatören fortfarande har full rörelsefrihet.

De kan ställas in för att ge ett riktat, vertikalt luftflöde som garanterar ren och säker andningsluft för arbetstagaren. I nedströmsfria arbetsstationer hålls damm och rök nere och sugs ut i hela arbetsområdet.

Typiska användningsområden för arbetsstationer med laminärt nedflöde:

 • Produktdosering
 • Utrymme för provtagning
 • Uppdelade arbetsplatser
 • Fyllning/ vägning av bulkvaror
 • Fyllning av reaktor
 • Tömning av produkter
 • Testanläggning
 • Skyddsventialtion på arbetsplatsen
 • Blanda och mixa
 • Fyllning/tömning av fat

Funktionsprincip och utrustning

System för återcirkulation

I ett system för återcirkulation sugs 100 % av luften ut av ett högpresterande ventilationssystem. Samtidigt förhindrar en automatisk volymflödeskontroll en eventuell tryckminskning när stoftbelastningen i filtret ökar.

90 % av den rena luften släpps ut jämnt från takytan till hela arbetsområdet och allt fint damm leds nedåt och ut från operatörens andningsområde. När dammet sjunker ner till en låg höjd över golvet leder gasgaller dammet till baksidan av arbetsstationen. Filtersystemet i det bakre området, som består av förfilter för grovt damm, filter för fint damm och HEPA-filter, filtrerar bort dammet innan den rena luften leds tillbaka in från taket.

10 % av luften leds ut ur filtren till utomhusområdet, vilket skapar ett lätt undertryck. En lufttillförsel på normalt 10 % med svagt undertryck säkerställer inneslutningen. Systemet omfattar luftflödeskontroll, motor, fläkt och belysning och ger enkel åtkomst till filtren från insidan.

Systemets komponenter

 • Utsugsgaller

 • Förfilter för grovt damm

 • Fint dammfilter

 • HEPA-filter

 • Reglering av luftflödet

Ventilationssystem

I processventilationen kommer 100 % av lufttillförseln från ett särskilt högpresterande fläkt-/filtersystem med ett förfilter för grovt damm, ett filter för fint damm och ett HEPA-filter som skapar ett nedåtriktat flöde av ren, filtrerad luft och samtidigt leder allt fint damm nedåt och ut ur operatörens andningsområde. När dammet sjunker ner till en låg höjd över golvet leder utsugningsgaller med hög hastighet dammet/gasen eller rökgaserna till baksidan av arbetsstationen. Processventilationen i det bakre området består av ett förfilter för grovt damm, ett filter för fint damm och ett HEPA-filter, som filtrerar bort dammet innan det sugs ut i atmosfären. En 10-procentig tillförsel av luft till arbetsplatsen med undertryck utifrån garanterar ett konstant undertryck på arbetsplatsen. Enheten innehåller instrumentering, luftflödeskontroll, motor, fläkt och belysning och ger enkel åtkomst till underhållsfiltren från insidan.

Magneheliska differenstrycksmätare mäter i realtid statusen för till- och frånluftsfiltren samt till- och frånluftsflödet. Kontrollskåpet innehåller kontroller, belysning och motor, strömanslutningar och stopp/startfunktion. Arbetsstationen är utrustad med säkerhetsbrytare för aggregatets till- och frånluft och en larmindikator.

Systemets komponenter

 1. Utsugsgaller

 2. Förfilter för grovt damm

 3. Fint dammfilter

 4. HEPA-Filter

 5. Anslutning till kundens ventilationssystem

Tillvalsutrustning

 • Helautomatisk kontroll av luftflödet
 • Filter för fint damm och HEPA-filter i Safe-Change filterarmatur ger ett säkert filterbyte
 • Tilluft med värme-/kylelement
 • Elektriska komponenter i enlighet med ATEX-direktiven för potentiellt explosiva atmosfärer.
 • GMP/FDA-kompatibel design

Du kanske även är intresserad av:

Praktiskt exempel på ett provtagningssystem

DENIOS har konstruerat ett provtagningssystem för en kund från läkemedelsindustrin: med materiallås, personlås och en arbetsstation för provtagning fri från föroreningar - inklusive ett automatiskt IPA-desinfektionsområde.

Läs mer

Isolatorer och handskbox

DENIOS erbjuder handskbox och isolatorer med undertryck för en hermetisk och gastät separation av arbetstagaren från de farliga ämnet eller arbetsområdet. För tömning och förpackning av torra pulverprodukter är DENIOS system för produkttömnings lämpliga .

Läs mer

Vi hjälper dig i ditt projekt hela vägen in i mål!

Vill du ha rådgivning eller behöver du en behovsanalys?  Boka ett möte så går vi igenom vilka utmaningar ni står inför och ger förslag på lösningar.

Rådgivning: 036-39 56 60

Viktiga tillval till renluftsteknik och processlösning

Utrustning och tillval

Dra nytta av DENIOS breda produktutbud för att anpassa din förvaringslösning optimalt. Alla våra lösningar levereras nyckelfärdiga och du kan välja utrustning som skyddsventilation, ex-klassad utrustning, gaslarm, nöddusch etc. - med ett brett utbud av ytterligare konstruktioner och komponenter erbjuder DENIOS dig den optimala lösningen för dina krav. Vi gör gärna en behovsanalys för att konfigurera en VARIO-Flow-lösning som uppfyller dina behov.

Service

Vi är med er hela vägen och vårt serviceutbud omfattar hela beställningsprocessen och produktens livscykel. DENIOS tekniker säkerställer en professionell installation av din miljöcontainer och är om så önskas med vid godkännandet på plats, inklusive alla installations- och driftstester. Efter idrifttagande erbjuder vi regelbundet underhåll åt din förvaringslösning så att den ska få så lång livslängd som möjligt, så att du kan koncentrera dig helt och hållet på din verksamhet. Finns det något mer vi kan hjälpa dig med? Hör av dig till oss. Våra medarbetare finns redo för att hjälpa dig med både ord och handling. Med DENIOS kan du lita på en pålitlig och kompetent servicepartner.

Utbildning

Med rätt kunskap minskar vi risken för olyckor och effektiviserar arbetet. Därför erbjuder vi utbildningskurser om säker och laglig förvaring av kemikalier som en del av DENIOS Akedemien. Förutom webinar kan vi anordna interna kurser på plats - individuellt anpassade till ditt företags behov. På detta sätt kan du öka kunskapsnivån bland era anställda och samtidigt öka både säkerhet och motivation på arbetsplatsen.

Du kanske även har nytta av:

Laddar...
Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00