Smådelstvätt och Komponentrengöring

Ladda produkter


Rengöring och avfettning av arbetsstycken med DENIOS

Inom många industritillämpningar används smådelstvätt för rengöring och avfettning av arbetsstycken eller för förberedelse inför lackering. Hos DENIOS finns ett brett sortiment av smådelstvättar och komponentrengöring för effektiv avfettning och rengöringing. Från dopptank, för säker och bekväm rengöring av större komponenter i arbetshöjd, via smådelstvätt med stativ- och bordsenheter till biologiska rengöringsmetoder med bio.x-tvättbord.

Olika lösningar:

  • Lösningsmedelfri smådelstvätt, bio.x
  • Smådelstvätt med lösningsmedel
  • Dopptankar
  • Rengörare smådelar
  • Ultrarengöringsapparater
  • Rengöringsbord för verktyg

Manuell eller automatisk komponentrengöring

Ultraschallreinigung geometrisch komplexer Bauteile am DENIOS Waschtisch

Lätt nedsmutsning på enkla komponenter, som oljor, fetter eller lösa partiklar, kan avlägsnas, t.ex. genom borstning. Rengöring med lösningsmedel är den vanligaste tekniken inom industriell komponentrengöring. Automatiserade eller halvmekaniska processer är beroende av sprutrengöring eller ultraljud. Atomatisk komponentrengöring sker i ett slutet system under en bestämd period. Envis smuts, såsom rost eller oxider, rengörs effektivt med dessa processer. Ultraljudsenheter är å andra sidan det främsta valet för tung smuts på komponenter med komplexa geometrier.

Lösningsmedelfri smådelstvätt

Med produkterna i DENIOS bio.x-serie ersätter du lösningsmedelhaltiga rengöringsmedel med miljövänliga varianter som inte är märkningspliktiga. Kombinationen av ett bio.x-rengöringsbord med optimalt anpassat rengöringsmedel skapar ett miljövänligt system, som är konstruerat ergonomiskt och användarvänligt och som har en mycket funktionell utrustning.
Eftersom DENIOS har utvecklat, konstruerat och tillverkat lösningen internt garanteras högsta kvalitet och skydd för användaren. Hög bärförmåga och stora arbetsytor ger de bästa förutsättningarna för effektiv smådelstvätt.

miljövänlig_smådelstvätt

Smådelstvätt med lösningsmedel

smådelstvätt_vätska

Tvättbord för smådelstvätt med lösningsmedelhaltiga medel ger optimal rengöring av komponenter av olika storlek. Tvättborden finns i utföranden som stativ- eller bordsenheter och finns som robusta stålplåtskonstruktioner eller i utförande av plast. Safety Cleaner är en smådelstvätt av korrosionsbeständig polyeten för säker användning av lösningsmedel med flampunkt över 55 °C.

Rengöringsbehållare


Smådelstvätt för små komponenter och rengöringsbehållare ska användas när mindre komponenter måste rengöras. Smådelstvätt för små komponenter är idealiska för rengöring av små föremål eller för doppning av arbetsstycken. Rengöringsbehållare används för säker rengöring av mindre komponenter och är försedda med ett smältlod som stänger behållaren automatiskt om en brand skulle uppstå. Välj smådelstvätt för små komponenter med utförande i rostfritt eller lackerat stål. Dopptankar är avsedda för säker och bekväm rengöring av något större delar i arbetshöjd.