Uppsamlingskärl av plast för fat och IBC


Ladda produkter

Sortera efter
1 till 36 från 72
Visa
Per sida
Auffangwannen aus Kunststoff

Invallning av plast (PE)

Vid förvaring av olja, syra, bas och andra frätande ämnen krävs en invallning som garanterar att spill inte hamnar i dagvattenbrunnar och avlopp. Hos DENIOS kan du köpa uppsamligskärl för IBC och fat. Vi  tillverkar uppsamlingskärlen själva och samtliga är robusta och testade för flera tusen av och pålastningar under en livscykel. Med uppsamlingskärl av miljövänlig plast lagrar du frätande och aggressiva kemikalier så som syra eller bas. Plasten i uppsamlingskärlen är beständig mot frätande ämnen och ger fullständigt korrosionsskydd. Uppsamlingskärlen finns i flera olika storlekar beroende av hur verksamheten ser ut.

Uppsamlingskärl IBC

I DENIOS egna tillverkning görs uppsamlingskärl för invallning av IBC. Uppsamlingskärlen finns för förvaring av 1-6 IBC och kan utrustas med galler för smidigare hantering. Urtag i uppsamlingskärlet förenklar förflyttning med gaffeltruck eller andra lyftvagnar. IBC-stationen är utrustad med säkerhetskanter, vilket förhindrar att IBC-behållaren glider av. DENIOS uppsamlingskärl är testade och har ett allmänt byggnadsgodkännande. För att IBC-stationen ska erhålla detta måste uppsamlingskärlet testas med fyrfalldig belastning. DENIOS uppsamlingskärl av polyeten klarar upp till 16 ton last och har godkänts i belastningstestet.

Uppsamlingskärl Fat

Uppsamlingskärlen finns i flera olika storlekar anpassade efter hur många fat som ska lagras. Lagra ett fat eller upp till 8 fat på samma uppsamlingskärl. DENIOS uppsamlingskärl är samtliga robusta och testade för flera tusen avlastningar under en livscykel.
Detta borgar inte bara för hög säkerhet utan även för ett långsiktigt hållbarhetstänk, hos oss på DENIOS såväl som hos våra kunder.

Uppsamlingskärl av plast(PE)

Vilka ämnen kan förvaras på uppsamlingskärl av stål, rostfritt stål och vilka är lämpliga för uppsamlingskärl av plast? Det material vilket ett uppsamlingskärl är tillverkat av måste vara anpassat för de vätskor som ska lagras på det. För lagring av miljöfarliga och brandfarliga ämnen såsom oljor och lacker ska uppsamlingskärlen vara tillverkade av stål, förzinkat eller lackat. För förvaring av frätande kemikalier såsom syror eller baser ska uppsamlingskärl av rostfritt stål eller plast användas. Som riktmärke kan man använda tumregeln att materialet som förpackningen till vätskan levereras i även kan användas vid tillverkning av uppsamlingskärlet.

Hur stor volym ska ett uppsamlingskärl ha?

För nödvändigt skydd vid lagenlig lagring gäller att uppsamlingskärlet rymmer:

  •     100% av volymen i den största behållaren, samt
  •     10% av volymen i resterande behållare
Uppsamlingskärl för miljöfarliga och frätande kemikalier

Oavsett vilket du väljer är är samtliga DENIOS uppsamlingskärl robusta, certifierade och testade för flera tusen avlastningar under en livscykel. Detta borgar inte bara för hög säkerhet utan även för ett långsiktigt hållbarhetstänk, hos oss på DENIOS såväl som hos våra kunder. 

Fördelar:

  • Lagenlig förvaring av miljöfarliga kemikalier
  • Invallning av fat, IBC och dunkar
  • Anpassade för smidig och säker hantering av fat och IBC
  • DENIOS-Garanti