DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Laddcontainer för batterier WFP Li-Ion

Säker laddning i brandklassad battericontainer

Företag som använder batteridrivna elektriska verktyg och maskiner stället för förbränningsmotorer skyddar miljön och sparar kostnader. Dock måste man vara försiktig när man laddar batterier, eftersom det statistiskt sett finns en ökad risk för brand här - särskilt om litiumbatterier inte laddas professionellt eller utan tillsyn. I en brandklassad battericontainer från DENIOS kan du ladda litiumbatterierna i dina enheter på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

Tre säkerhetsåtgärder för optimal laddning

För att undvika materiella skador, säkerställa försäkringsskyddet samt den övervakningsplikt som många tillverkare kräver vid laddning, kan du genomföra tre grundläggande säkerhetsåtgärder i battericontainer WFP Li-Ion från DENIOS:

Brandskydd

Battericontainer WFP Li-Ion från DENIOS garanterar minst 90 minuters brandklassning mot invändiga och utvändiga bränder. Vid en nödsituation sparas viktig tid för evakuering och släckningsarbete. Teknisk ventilation eller luftkonditionering (tillval) förhindrar värmeutveckling vid laddning av litiumbatterierna.

Larm i realtid

Genom att ansluta varningssystemet DENIOS connect säkerställs en sömlös sensorövervakning av laddningen i battericontainern. I händelse av brand aktiveras lås- eller brandbekämpningssystem, larm utlöses och/eller automatiska meddelanden skickas via e-post eller SMS.

Brandbekämpning

Brandskyddet stöds optimalt med brandbekämpningsteknik som är speciellt utformad för litiumbatterier. WFP Li-Ion lastutrymme kan till exempel utrustas med aerosolbrandbekämpning, ett system med översvämningsspray eller sprinkler med sprutdimma.

Olika modeller av battericontainers

Laddcontainer för batterier WFP Li-Ion finns tillgängligt i fyra olika storlekar. Beroende på storlek och antal laddare kan battericontainern utrustas med lämpliga inbyggda hyllor och uttagslister. WFP Li-Ion är testad och godkänd som ett komplett system med 90 minuters brandskydd (REI 90) från både invändiga bränder och bränder som börjar på utsidan - godkännande och lovansökan kan hanteras snabbt och enkelt.

Smart batteriladdning - mer energieffektivt, lägre kostnader

Utmaningen med laddning av många batterier samtidigt

Batterierna i elektriska apparater laddas ofta efter arbetstid så att de är tillgängliga nästa arbetsdag och ingen tid behöver läggas på laddning under arbetstid. Problemet är att om många laddare används samtidigt och förbrukar en stor mängd ström på kort tid, kan detta snabbt leda till en kritisk överbelastning av elnätet. Ändå finns det ofta inget behov av samtidig eller omedelbar laddning. Det är här Smart Charging Management från DENIOS kommer in i bilden - ett nytt och innovativt utrustningsalternativ för WFP Li-Ion.

Intelligent teknik: Så löser Smart Charging Management utmaningen

Laddningen, som styrs via en PLC, mäter den för närvarande tillgängliga effekten och kan fördela den på ett intelligent sätt. Först seriekopplas de enskilda uttagen som finns i WFP Li-Ion. Så snart en ansluten laddare registreras upprätthålls strömförsörjningen tills laddningsprocessen är slutförd. Därefter frigörs nästa laddare. På detta sätt används den tillgängliga tiden för laddning på ett smart och energieffektivt sätt.

Fördelar med smart batteriladdning - Smart Charging Management

Ingen kostsam nydragning av kraftledningar

För att kunna ladda många batterier samtidigt krävs en hög laddningseffekt. Med smart charging management från DENIOS körs laddarna inte samtidigt, utan parallellt, vilket samtidigt minskar den effekt som krävs. Du slipper kostnaden för att dra nya kraftledningar.

Batterierna laddas säkert och och fel kan förhindras

Om större mängder litiumjonbatterier ska laddas samtidigt får den totala laddningsprocessen inte leda till överbelastning av elnätet. Smart Charging Management möjliggör intelligent styrning baserat på tillgängliga effektreserver. Problem som att säkringen går är därmed uteslutna och batterierna laddas alltid på ett tillförlitligt sätt.

Använd billig el på ett effektivt sätt

Tillgången på billig el, t.ex. från förnybara energikällor, varierar under dagen. Förutom effektstyrd distribution har Smart Charging Management också en timer med vilket du kan schemalägga dina laddningsprocesser för den optimala tiden.

Gör besparingar synliga

Med Smart Charging Management kan du visualisera hur mycket CO2 och kostnader du redan har sparat genom att använda elektriska apparater och verktyg jämfört med fossildrivna. För detta ändamål används förbrukningsdata och aktuella energipriser.

i

Kundanpassning är möjlig: Driftparametrar som tillgänglig effekt, uttagen effekt per uttag och kopplingstider kan styras och justeras via en display som är monterad på battericontainern.

Vi hjälper dig i ditt projekt hela vägen in i mål!

Vill du ha rådgivning eller behöver du en behovsanalys?  Boka ett möte så går vi igenom vilka utmaningar ni står inför och ger förslag på lösningar.

Rådgivning: 036-39 56 60

Viktiga tillval till laddcontainern

Utrustning och tillval

Dra nytta av DENIOS breda produktutbud för att anpassa din förvaringslösning optimalt. Alla våra lösningar levereras nyckelfärdiga och du kan välja till utrustning som brandlarm och övervakningssystem etc. - med ett brett utbud av innovativa lösningar och komponenter kan DENIOS erbjuda dig den optimala lösningen för dina krav. Vi gör gärna en behovsanalys för att ta fram ett förslag för förvaring av litiumbatterier som uppfyller dina behov.

Service

Vi är med er hela vägen och vårt serviceutbud omfattar hela beställningsprocessen och produktens livscykel. DENIOS tekniker säkerställer en professionell installation av din miljöcontainer och är om så önskas med vid godkännandet på plats, inklusive alla installations- och driftstester. Vi erbjuder även regelbundet underhåll för att din förvaringslösning ska få så lång livslängd som möjligt, så att du kan koncentrera dig helt och hållet på din verksamhet.Hör av dig till oss. Våra medarbetare finns redo för att hjälpa dig. Med DENIOS får du en pålitlig och kompetent servicepartner.

Utbildning

Med rätt kunskap minskar vi risken för olyckor och effektiviserar arbetet. Därför erbjuder vi utbildningskurser om säker och laglig förvaring av kemikalier som en del av DENIOS Akademien. Förutom webinar håller vi föreläsningar på säkerhetskonferenser och mässor. Vi kan även anordna interna kurser på plats - individuellt anpassade till ditt företags behov. På detta sätt kan du öka kunskapsnivån bland era anställda och samtidigt öka både säkerhet och motivation på arbetsplatsen.

Du kanske även har nytta av:

Laddar...
Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00