DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Allt från samma leverantör: Service och underhåll direkt från producent

Med en DENIOS-produkt är du alltid på den säkra sidan. Genom att gällande lagar, standarder och nödvändiga certifieringar beaktas redan under utvecklingen och produktionen, blir det enkelt för dig att att upprätthålla säkerheten för både dig själv och dina anställda. Förutom en korrekt funktion är även upprätthållandet av brandskydd en förutsättning för att uppfylla krav från såväl försäkringsbolag som lagstiftning. För att garantera brandskydd och funktion över tid kräver EG-direktivet 89/391/EEC att utrustningen ska kontrolleras med jämna mellanrum utav utbildad personal.

För att denna säkerhet ska fungera så länge som möjligt rekommenderar vi regelbundet underhåll, i förebyggande syfte, för att utesluta risken för olyckor med person- eller materiella skador.

Som enda aktör på den svenska marknaden erbjuder DENIOS underhållsservice för brandklassade skåp och miljöcontainer. DENIOS har inte bara varit marknadsledare i flera år, utan också innovationsledare. Nu sätter vi nya standarder vad gäller "underhållsservice". Ett plus i säkerhet för dig, så att du kan koncentrera dig helt och hållet på din verksamhet.

Service från DENIOS. Kvalificerad och certifierad.

För professionellt underhåll och service av miljöcontainers för kemikalieförvaring

Enbart kvalificerade och certifierade montörer och tekniker får utföra service och underhåll av tekniska miljöcontainrar. Tillverkarens underhåll säkerställer också säkerheten och värdet på din miljöcontainer. Vi är med dig hela vägen: som en servicepartner, pålitlig, kompetent och alltid vid din sida. Hur kan vi hjälpa dig?

Behöver du rådgivning!

Behöver du någon att bolla med gällande rättsliga riktlinjer, inspektionsintervaller eller dokumentation för försäkringsbolag? Det finns ett svar på frågorna: Kontakta oss!

Rådgivning 036- 39 56 60

Underhåll med DENIOS: Dina fördelar!

Minskade kostnader

Du slipper dyra reparationer genom regelbundna serviceintervaller.

Minskade risker

Du minimerar risken för fel och förvaringslösningens livslängd förlängs.

Du missar inga datum

Vi håller koll på serviceintervallen och planerar in säkerhetskontrollen för dig.

förlängning av garantin

Vi förlänger din garanti upp till 5 år**.

Spara på frakter

Slipp fraktkostnader - våra tekniker har alltid material för mindre reparationer med sig.

Säkerhet behöver underhållas för att funka

Utrustning och verktyg för förvaring och transport av farliga kemikalier är komplexa. Förutom konstruktionsrelaterade kontroller måste man regelbundet titta på de tekniska komponenterna. Detta beror på att varje komponents funktionella effektivitet kan vara avgörande för hela konstruktionen. Regelbundna inspektioner krävs också för att din produkt ska vara skyddad och fungera på lång sikt:

i

Kolla upp vad din förvaringslösning kräver.

DENIOS Serviceverksamhet

När våra tekniker kommer till dig gör de en grundlig genomgång av din förvaringslösning. Uppfylls den lagstadgade luftväxlingen fortfarande? Fungerar brandspjällen korrekt? Detekterar sensorsystemet alla nödvändiga uppgifter? Det är först när alla säkerhetsrelevanta komponenter har kontrollerats grundligt som vi bokstavligen sätter ett kryss i rutan. Tillvägagångssättet varierar beroende på vilken produkt som ska testas.

Detta kontrollerar vi:
 • Statuscheck
 • Visuell inspektion av skador och defekter
 • Säkerhetskontroll av alla funktioner
 • Kontroll av uppsamlingskärlen
 • Funktionskontroll av mekanik och dörrar
 • Genomgång av testprotokollet
 • Vid behov testning av signalteknik (t.ex. brandvarnare, gasvarningssensorer).
 • Vid behov kontroll av tekniken för uppvärmning och luftkonditionering.
Förvaringslösningarna våra servicekontrollanter kan kontrollera: :
 • Kemikalieskåp, brandskåp, syra/bas-skåp
 • Miljöcontainer för fat och IBC (ISO, Brandskydd, externa system )
 • Miljöcontainer Walk in (ISO, Brandskydd, externa system)
 • Arbetsstationer för arbete med kemikalier

Aktuellt och nyheter

En bra support kan göra stor skillnad! Därför utökar vi kontinuerligt vårt tjänsteutbud och skyddar dina investeringar med toppmoderna testmetoder. Vi vill finnas där som en pålitlig partner som kan hjälpa dig med alla dina underhållsarbeten.

Det gamla blir nästan som nytt: Få en genomgång!

Uppfyller din förvaringslösning fortfarande säkerheten som krävs vid förvaring av miljöfarliga eller brandfarliga kemikalier till 100%? Vi kommer gärna och undersöker saken.

Beställ en första konsultation av förebyggande underhållsarbete av våra servicetekniker. Kontakta oss via chatt, telefon eller fyll i kontaktformuläret så undersöker vi om behov av underhåll finns och vad det skulle kosta.

Nyhet: underhållspaket för nöd- och ögonduschar

DENIOS professionella underhållstjänster finns nu också tillgänglig för nöd- och ögonduschar (inklusive produkter från tredje part!). Vårt sakkunniga serviceteam, som är specialutbildat i underhåll av säkerhetsduschar, utför på ett tillförlitligt sätt den besiktningar och säkerhetsinspektioner för dig i enlighet med SS-EN 15154-1:2006 eller SS-EN 15154-2:2006 och BGI/GUV-I 850-0:

 • Visuell inspektion av det allmänna tillståndet
 • Kontroll av att installationen är korrekt enligt specifikationer
 • Kontroll av tillgänglighet
 • Kontroll av skyltning
 • Kontroll av serviceavstängning
 • Omfattande funktionstest
 • Kontroll av helheten
 • Kontroll av läckage
 • Kontroll av flödet
 • Kontroll av strålen
 • Utarbetande av ett testprotokoll

Rådgivning direkt från tillverkaren

Har du frågor om service och underhåll eller behöver du hjälp med dina produkter ? Kontakta oss, Team DENIOS finns vid din sida som en kompetent partner.

Ring oss 036-39 56 60

Beställ abonnemang för underhåll idag!

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00