DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Utrustning för DENIOS containers

Med vårt breda utbud av tillvalsutrustning kan vi optimera användandet av ditt containersystem på ett optimalt och effektivt sätt. Oavsett om det är brandfarliga varor som ska förvaras eller om miljöcontainern ska användas som arbetsstation med skyddsventilation och nöddusch har vi rätt utrustning för dig.

Tillträdeskontroll

Du tjänar på att tänka igenom hur containern ska användas och särskilt hur tillträdeskontrollen bör fungera redan i projektstadiet. Förutom säkerhetsaspekter (t.ex. spärrsystem för branddörrar), bör du även beakta en bekväm användning (t.ex. genom fjärrkontroll) och hinderfri åtkomst för lyft- och transportredskap (t.ex. via ramper) som är viktig för smidiga arbetsprocesser.

Effektivt utnyttjande av ytorna i Walk-in containern

Hur kan du nyttja utrymmet på bästa sätt för en effektiv förvaring? Vi erbjuder till exempel hyllor för praktisk förvaring av små behållare och skensystem för att hänga upp utrustningen på väggarna i rummet.

Vi har mer att erbjuda!

Vi utvecklar vårt utbud kontinuerligt. Hör av dig till oss om saknar din lösning.

Rådgivning 036- 39 56 60

Arbetssäkerhet

Vi hjälper dig att uppfylla dina skyldigheter som arbetsgivare med rätt utrustning för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Vi har mer att erbjuda!

Vi utvecklar vårt utbud kontinuerligt. Hör av dig till oss om saknar din lösning.

Rådgivning 036- 39 56 60

Utnyttja utrymmet optimalt med hyllager

Våra hyllförvaringssystem är väldigt flexibla. Förutom olika hyllhöjder och ett varierande antal förvaringsnivåer erbjuder vi till exempel även en extra djup version.

Vi har mer att erbjuda!

Vi utvecklar vårt utbud kontinuerligt. Hör av dig till oss om saknar din lösning.

Rådgivning 036- 39 56 60

Fathantering

Oavsett om det handlar om en Walk-in förvaring för miljöfarliga ämnen eller ett hyllager med eller utan brandklassning för brandfarlig vara kan du anpassa miljöcontainern efter dina behov.

Vi har mer att erbjuda!

Vi utvecklar vårt utbud kontinuerligt. Hör av dig till oss om saknar din lösning.

Rådgivning 036- 39 56 60

Brandskydd

Eftersom riskerna är större för användning och förvaring av brandfarlig vara behöver du särskilt noga med brandskyddet för att kunna skydda människor och miljö. Därför bör du informera dig om de olika kraven i ett tidigt skede och fastställa åtgärder för att förebygga brandrisker på bästa möjliga sätt.

Explosionsskydd

För att motverka utvecklingen av explosiva gasblandningar vid förvaringen av brandfarliga varor är DENIOS brandklassade miljöcontainer utrustad med naturlig eller teknisk ventilation. Ventilationen sker nära golvet och kan kompletteras med övervakning av frånluften. Om det finns en Ex-zon enligt din ATEX-bedömning erbjuder vi dig armaturer som minimerar riskerna för potentiella gnistkällor i Ex-zonen i lämplig Ex-klassning. Som tillval erbjuder vi jordningsanordningar (t.ex. jordningsstång) för potentialutjämning.

Uppvärmning och kylning

Eine zuverlässige Klimatechnik für hitze- oder frostempfindliche Lagergüter ist in vielen industriellen Bereichen notwendig, um z.B. gelagerte Gebinde vor negativen Temperatureinflüssen zu schützen. Gefahrstofflager mit Wärmedämmung von DENIOS werden vorrangig zur frostfreien Lagerung von temperaturempfindlichen Stoffen eingesetzt. Auf Wunsch werden die Systeme mit einer höheren Heizleistung, mit Kühlaggregaten oder Klimaanlagen ausgestattet.

Vi har mer att erbjuda!

Vi utvecklar vårt utbud kontinuerligt. Hör av dig till oss om saknar din lösning.

Rådgivning 036- 39 56 60

Övervakning och styrsystem

Aktuella mätvärden registreras ständigt med sensorer och jämförs med föreskrivna värden. Finns det avvikelser från referensvärdet utlöses optiska larm och/eller ljudsignaler och eller låsning och släckningssystem aktiveras. All information visas på drifts- och displayelementen. Övervakning på distans möjliggörs av DENIOS connect..

Installation utomhus

Eftersom extrema väderförhållanden bara ökar för varje år behöver vi ta hänsyn till det även vid utformningen av miljöcontainers som ställs upp utomhus. DENIOS miljöcontainers är stabila och motståndskraftiga mot yttre krafter. Ytterligare utrustningsalternativ erbjuder också skydd för personer och förvarat material vid hårt väder och vind. Med våra hållbara produktidéer "Think Green" får du ett trevligt grönt inslag och möjligheten att briljera med dina gröna fingrar.

Vi hjälper dig i ditt projekt hela vägen in i mål!

Vill du ha rådgivning eller behöver du en behovsanalys?  Boka ett möte så går vi igenom vilka utmaningar ni står inför och ger förslag på lösningar.

Rådgivning: 036-39 56 60
Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00