DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Utrustning för termoteknik

Vårt uppdrag är att optimera din värmekammar- eller teknikcontainer helt och hållet efter dina behov - och att göra det på ett på okomplicerat och effektivt sätt som möjligt. Som tillverkare har vi bra koll på vad våra kunder behöver och har redan integrerat lämpliga komponenter i vårt omfattande utrustningsprogram. Välj rätt alternativ för din säkerhet och komfort bland många beprövade och testade komponenter.

Smidig fathantering

De logistiska processerna inom din produktion är viktiga för din ekonomiska framgång. Vi utvecklar lösningar som gör varje rörelse och arbetsmoment ännu säkrare, effektivare och bekvämare. Vårt utrustningsprogram erbjuder effektiva lösningar för fathantering som till exempel underlättar inställningen av pallar via rullbanor och stödskenor och möjliggör ett optimalt utnyttjande av inställningskapaciteten i din värmekammare.

Vi har mer att erbjuda!

Vi utvecklar vårt utbud kontinuerligt. Hör av dig till oss om saknar din lösning.

Rådgivning 036- 39 56 60

Utrustning för dörr

Dörrarna har stor betydelse vid in- och utlastning. Vi erbjuder dig utrustningsalternativ som gör det möjligt för dig att arbeta smidigt, bekvämt och säkert.

Vi har mer att erbjuda!

Vi utvecklar vårt utbud kontinuerligt. Hör av dig till oss om saknar din lösning.

Rådgivning 036- 39 56 60

Tillträdesövervakning

Ett digitalt passerkontrollsystem och en bra belysning har vardera avgörande roller för att göra tillträdet till kammaren säkrare. Även den bekväma och tidsbesparande fjärrstyrningen av portarna lönar sig i den dagliga användningen.

Optimerade förvaringsytor

Förvaringslösningarna från vårt företag är lika flexibla som dina tillämpningar. Därför kan du anpassa grundstrukturen i våra system efter dina idéer för att få maximal avkastning.

Vi har mer att erbjuda!

Vi utvecklar vårt utbud kontinuerligt. Hör av dig till oss om saknar din lösning.

Rådgivning 036- 39 56 60

Arbetssäkerhet

Information om säkerhet och hälsa är av stor betydelse för förebyggande säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Tydlig märkning av faror bidrar till att minska riskerna på arbetsplatsen och förebygga arbetsolyckor. Vi hjälper dig att uppfylla dina skyldigheter som arbetsgivare med rätt utrustning för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Vi har mer att erbjuda!

Vi utvecklar vårt utbud kontinuerligt. Hör av dig till oss om saknar din lösning.

Rådgivning 036- 39 56 60

Teknisk ventilation

Den tekniska ventilationen förhindrar ansamling av farliga gaser. Vid hantering av giftiga ämnen sugs farliga luftföroreningar ut och säkerställer att dörrarna kan öppnas på ett säkert sätt samtidigt som de uppfyller arbetsplatsens gränsvärden (AGW). Det förhindrar också att en explosiv atmosfär skapas. Den energi som släpps ut via ventilationen kan återföras till systemet med hjälp av värmeåtervinning eller användas för andra operativa ändamål.

Värmeåtervinning

  • Regenererande system utöver frånluftsventilationen
  • Återvinner värmeenergi från ventilationen
  • Ekonomiska fördelar: ökad energieffektivitet, minskade driftskostnader.
  • Ekologiska fördelar: resursbesparande och minskade utsläpp

Brandskydd

Eftersom riskerna är större för användning och förvaring av brandfarlig vara behöver du särskilt noga med brandskyddet för att kunna skydda människor och miljö. Därför bör du informera dig om de olika kraven i ett tidigt skede och fastställa åtgärder för att förebygga brandrisker på bästa möjliga sätt.

Vi har mer att erbjuda!

Vi utvecklar vårt utbud kontinuerligt. Hör av dig till oss om saknar din lösning.

Rådgivning 036- 39 56 60

Branschspecifika versioner

Värmning, kylning, härdning, smältning eller torkning: inom området termoteknik erbjuder vi skräddarsydda lösningar för alla industrisektorer som arbetar med temperaturkänsliga ämnen. Lösningar för små som stora kapaciteter. Vare sig det gäller uppvärmning eller smältning upp till 150 °C, frostfri lagring eller kylning ner till -25 °C - med DENIOS är du optimalt utrustad för alla krav.

Detektering och övervakaning

Aktuella mätvärden registreras ständigt med sensorer och jämförs med föreskrivna värden. Finns det avvikelser från referensvärdet utlöses optiska larm och/eller ljudsignaler och/eller låsning samt släckningssystem aktiveras. All information visas på drifts- och displayelementen. Övervakning på distans möjliggörs av DENIOS connect.

Installation utomhus

Eftersom extrema väderförhållanden bara ökar för varje år behöver vi ta hänsyn till det även vid utformningen av miljöcontainers som ställs upp utomhus. DENIOS miljöcontainers är stabila och motståndskraftiga mot yttre krafter. Ytterligare utrustningsalternativ erbjuder också skydd för personer och förvarat material vid hårt väder och vind. Med våra hållbara produktidéer "Think Green" får du ett trevligt grönt inslag och möjligheten att briljera med dina gröna fingrar.

Vi hjälper dig i ditt projekt hela vägen in i mål!

Vill du ha rådgivning eller behöver du en behovsanalys?  Boka ett möte så går vi igenom vilka utmaningar ni står inför och ger förslag på lösningar.

Rådgivning: 036-39 56 60
Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00