DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Arbetsskydd

Arbetsskadestatistiken visar att det kan hända många olyckor på jobbet. Det är inte bara dåligt för de anställda som drabbas, följdkostnaderna för olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar är betydande för företag och även för samhället. Termerna "arbetskydd" och "arbetsmiljö" används ofta synonymt och har i slutändan också ett gemensamt mål: att utveckla förebyggande åtgärder, medel och metoder för att skydda arbetstagarna mot hälsorisker på arbetsplatsen. Om en nödsituation har inträffat finns nödduschar, brandsläckare och förbandslådor som hjälper till att snabbt åtgärda problemet.

Kategorier
Avspärrningar och påkörningsskydd
Personlig skyddsutrustning
Nöddusch och ögondusch
Arbetsplatsmatta och industrimatta
Trafiksäkerhet
Gnistfria verktyg
Isolerade verktyg
Verktyg i rostfritt stål
Verktyg i titan
Golvmarkering och halkskydd
Utsugsteknik
Svetsskydd
Första-hjälpen
Brandskydd
Larmsystem och detektorer
Knivar och saxar

Utrustning för en säker arbetsmiljö

Nyhet
SALE
bestseller
[[record.name]]
[[record.actionPrice]] [[record.price]] [[record.price]] Exkl. moms
Pris på förfrågan

Arbetsskydd - maximal trygghet för medarbetare

Minimering av riskerna

Anställda i produktion utsätts dagligen för en rad risker. Ofta härrör de från vardagliga situationer och rutinprocedurer. Lämplig skyddsutrustning hjälper till att förebygga olyckor på arbetsplatsen. PSU är den personliga skyddsutrustningen som bärs direkt på kroppen. Dessa inkluderar till exempel andningsskydd, skyddshjälmar, skyddsglasögon eller hörselskydd. En annan viktig komponent i samband med farligt gods är lämplig utrustning i enlighet med ADR. Förutom dessa skyddsåtgärder finns ett antal produkter som indirekt upprätthåller en säker arbetsmiljö. Avgränsande av trafikleder genom spärrstolpar, påkörningsskydd eller andra trafiksäkerhetsprodukter är lika viktigt som halkskydd eller luft- och avgassystem. Med vår utrustning får du en säker arbetsplats enligt arbetsmiljölagstiftningen.

Vem ansvarar för arbetsmiljön?

Statistik är viktigt för analyseringen av arbetsmiljöfrågor. Den visar exempelvis följande hemska sanningar:

Förra året omkom 48 människor på arbetet, nästan en varje vecka. Utöver dödsfall i arbetsplatsolyckor avlider minst 1 300 per år i hjärtsjukdom, cancer, kol och andra sjukdomar samt i självmord.

För att underlätta för våra kunder har vi samlat viktig information om arbetsmiljö, vem som bär ansvaret samt hur du utvecklar en säkerhetskultur på sidan Säker arbetsmiljö

Arbetsgivaren ansvarar för att skydda medarbetarna mot faror och olycksrisker på arbetsplatsen men man har också ett eget ansvar att berätta för chefen vad som inte är bra utan som kan leda till en olycka eller skada. Hälsan hos medarbetarna är också nyckeln till framgång för verksamheten. Därför är det av yttersta vikt att skydda personal mot eventuella hälsorisker.

Populäraste arbetsskydden

Förutom ovan skyddsåtgärder finns det ett antal produkter som förebygger olyckor mer indirekt. Vi erbjuder allt från personlig skyddsutrustning och halkskydd till påkörningsskydd, avspärrningar, ögondusch, nöddusch och första-hjälpen. Alla produkter omfattas av garanti och tekniskt stöd.

Arbetsmiljölagen

Europeiska direktiv och en global harmonisering av lagar för arbetsmiljöarbetet framåt. I Sverige gäller arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) som består av ett åttiotal föreskrifter.

Regler för anställda under 18 år

För arbetsgivare finns det regler att förhålla sig till när man anställer personer under 18 år (AFS 2012:03). Syftet är att få arbetsgivarna att förebygga de skaderisker som unga löper i arbetslivet. Även inhyrd arbetskraft ska få fullständig och upprepad information och instruktion om de skyltar, den märkning och de signaler som används på arbetsplatsen.

Proffs på jobbet

Det stora komplexet av ämnen som rör säkerhet och hälsa på arbetsplatsen innebär en mängd olika utmaningar och uppgifter i dagligt arbete. Ansvariga för kemikaliehanteringen, miljöskyddsansvariga, experter på brandskydd och förebyggande åtgärder: det är inte ovanligt att dessa uppgifter endast kan utföras av personal som är särskilt utbildad för detta ändamål. Fördelen för arbetsgivarna är att dessa personer vanligtvis kommer från personalen. Genom specialiserad utbildning, träning och seminarier får de anställda de kvalifikationer som krävs för att fylla de lagstadgade befattningarna i företaget. Dessa omfattar till exempel följande:

  • Skyddsombud
  • Säkerhetsansvarig
  • Kemikalieansvarig
  • Brandskyddsansvarig

Bra att veta: Trots att dessa personer finns på plats är det arbetsgivaren som är ytterst ansvarig för arbetsmiljön i företaget. Med DENIOS som samarbetspartner kan ni få utbildning och fortbildning av personal. Du hittar hittar vårt utbildnings utbud på DENIOS Akademien.

Du kanske även har nytta av:

Laddar...
Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00