Arbetsskydd

Ladda produkter


Utrustning för arbetsplatssäkerhet

Med vår utrustning får du en säker arbetsplats enligt arbetsmiljölagstiftningen. Vi erbjuder allt från personlig skyddsutrustning och halkskyddsprodukter till spärranordningar och första-hjälpen. Alla produkter omfattas av garanti och tekniskt stöd. 

 

 

Säker arbetsplats - kräver ett säkerhetstänk av alla, hela vägen.

Säkerhet på jobbet  - Hela vägen

Anställda i produktion utsätts dagligen för en rad risker. Ofta härrör de från vardagliga situationer och rutinprocedurer. Lämplig skyddsutrustning hjälper till att förebygga olyckor på arbetsplatsen. PSU är den personliga skyddsutrustningen som bärs direkt på kroppen. Dessa inkluderar till exempel andningsskydd, skyddshjälmar, skyddsglasögon eller hörselskydd. En annan viktig komponent i samband med farligt gods är lämplig utrustning i enlighet med ADR. Förutom dessa skyddsåtgärder finns ett antal produkter som indirekt upprätthåller en säker arbetsmiljö. Avgränsande av trafikleder genom spärrstolpar, påkörningsskydd eller andra trafiksäkerhetsprodukter är lika viktigt som halkskydd eller luft- och avgassystem.

Arbetsmiljölagen

Europeiska direktiv och en global harmonisering av lagar för arbetsmiljöarbetet framåt. I Sverige gäller arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) som består av ett åttiotal föreskrifter.

Regler för anställda under 18 år

För arbetsgivare finns det regler att förhålla sig till när man anställer personer under 18 år (AFS 2012:03). Syftet är att få arbetsgivarna att förebygga de skaderisker som unga löper i arbetslivet. Även inhyrd arbetskraft ska få fullständig och upprepad information och instruktion om de skyltar, den märkning och de signaler som används på arbetsplatsen.

Arbetsmiljösäkerhet
Skyddsutrustning

Vem ansvarar för arbetsmiljön?

Statistik är viktigt för analyseringen av arbetsmiljöfrågor. Den visar exempelvis följande hemska sanningar:

Förra året omkom 48 människor på arbetet, nästan en varje vecka. Utöver dödsfall i arbetsplatsolyckor avlider minst 1 300 per år i hjärtsjukdom, cancer, kol och andra sjukdomar samt i självmord.

Arbetsgivaren ansvarar för att skydda medarbetarna mot faror och olycksrisker på arbetsplatsen men man har också ett eget ansvar att berätta för chefen vad som inte är bra utan som kan leda till en olycka eller skada.

Hälsan hos medarbetarna är också nyckeln till framgång för verksamheten. Därför är det av yttersta vikt att skydda personal mot eventuella hälsorisker.