Kemikalieskåp


Ladda produkter

Sortera efter
1 till 36 från 463
Visa
Per sida
Kemikalieskåp

Köpa skåp för kemikalier

Förvara miljöfarliga ämnen och kemikalier i rejäla kemikalieskåp av hög kvalitet tillverkade av DENIOS. Kemikalieskåpen ger en välordnad och säker lagring av miljöfarliga, icke brandfarliga och giftiga ämnen och krävs för att uppfylla en lagenlig och säker lagring av miljöfarliga vätskor.

DENIOS skåp för kemikalier är testade och certifierade med inbyggt uppsamlingskärl. De är anpassade för förvaring av alla typer av kemikalier, allt från olja, lösningsmedel till syra och bas förvaras på ett säkert och lagenligt sätt. Kemikalieskåpet kan fås som högskåp, halvskåp, underskåp, eller som modulsystem för väggmontering. Det innebär att kemikalieskåpet är idealiskt för användning även i laboratorier. Skåpen har ventilation genom från- och tilluftsöppningar och det finns möjlighet att montera frånluftsfläkt. 5 års garanti.

 

 


Vilket kemikalieskåp ska du välja?

Vid inköp av ett kemikalieskåp finns en del krav i miljöbalken, arbetsmiljölagen och MSB:s rekommendationer att tänka på och ta hänsyn till. DENIOS har listat 10 tips som underlättar beslutsprocessen och ger säker och lagenlig förvaring av kemikalier.

Läs 10 tips till dig som ska köpa kemikalieskåp

Kemskåp krav

Vid förvaring av kemikalier i skåp skall du uppfylla kraven i miljöbalken och arbetsmiljölagen. Börja med att läsa i säkerhetsdatabladet under rubrik 7 (hantering och lagring). Det är en god början för att veta vilka krav som finns för förvaring av dina kemikalier.

Vid utvecklingen och produktionen av DENIOS skåp säkerställer vi att skåpen uppfyller rådande krav genom internationella certifieringar, brandkammartester, externa prov och testprocedurer. Alla DENIOS skåp är testade och godkända och du kan vara trygg med att du får marknadens bästa skydd och tillsammans får vi ett effektivt miljöskydd.

Kemskåp regler

Vid förvaring av kemikalier i arbetsmiljö bör du beakta Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker:

  • Förpackningen skall placeras i en anordning som samlar upp eventuellt spill om flaskan skulle spricka.
  • Förpackningarna skall placeras så att en utspilld kemikalie inte kan komma i kontakt med ämnen som medför en reaktionsrisk. Förvaring i olika skåp behövs om reaktionen kan orsaka en allvarlig skada.
  • Kemikalierna skall förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem.

Ventilerade kemikalieskåp

Eftersom kemikalier avger ångor och gaser är det viktigt att ventilationen är anpassad för kemikalierna som förvaras. Ibland räcker naturliga ventilationsspringor i dörrarna. Ofta behövs en teknisk ventilation för att garantera säkerheten. Följande 4 frågor ger en fingervisning om ventilation och fläkt behövs.

  1. Förvarar du vätskor i öppna förpackningar?
  2. Sker avtappning och påfyllning av kemikalier i skåpet?
  3. Förvarar du ämnen med starka lukter i skåpet?
  4. Finns det risk för att kemikalieskåpet inte klarar ex-zonerna långsiktigt?
    Svarar du JA på minst en av frågorna rekommenderar vi dig att installera en fläkt i skåpet. DENIOS erbjuder som tillval en CE-märkt och EX-klassad anslutningsklar teknisk ventilation.

Kemikalieskåp Systema med glasdörr

Kemikalieskåp Systema med glasdörrar erbjuder rejäla skåp med samma kvalité som skåp med vanliga dörrar. Skåpen ger en välordnad och säker lagring av miljöfarliga, icke brandfarliga och giftiga ämnen. Eftersom skåpen har integrerade uppsamlingskärl står kemikalierna säkert invallade och viktigast av allt: så är ventilationen, med ventilationsgaller i sockeln i skåpen anpassad för förvaring av kemikalier.

 

 

Våra mest populära kemskåp

1. Med populära modellen indigo får du ett vägghängt kemikalieskåp.

2. Kemskåpen av modellen Systema finns i 7 olika färger och dörrar som par- eller vikdörrar.

3 .Kemikalieskåp med glasdörr. Önskar du en snabb överblick över kemikalieskåpets innehåll väljer du glasdörrar.

Hitta rätt kemikalieskåp

Hitta rätt kemikalieskåp!

Ska du förvara kemikalier men är osäker på om det är ett miljöskåp, syraskåp, kemikalieskåp, fatskåp eller brandskåp som du behöver? Med vår guide får du vägledning till rätt skåp för dina kemikalier.

Läs guiden och klicka dig fram till rätt produkt på bladet!