Emballage och kemtankar

Ladda produkter


Säkra emballage och tankar för kemikalier, bränsle och farligt avfall

Lagra, hantera avfall, transportera eller tanka.  För modern industri finns en lämplig  kembehållare för varje tillfälle,  hela vägen från bulkmaterial till avfall. DENIOS har under mer än 30 år byggt upp ett omfattande och efterfrågat  utbud av  emballage och tankar för att täcka alla behov inom tillverkningsindustrin. Emballage för farlig vara, ASF- och ASP-behållare eller spilloljesamlare hjälper användaren till en korrekt och professionellt bortskaffning av riskfyllda kemikalier. Tankanläggningar ingår också i denna produktgrupp. Med dem kan maskinparken tankas på plats om nästa bensinstation ligger för långt bort. UN godkända transportbehållare för farligt gods enligt ADR finns också.