DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Första-hjälpen

(6 Artikel)

Enligt arbetsmiljölagen ska alla arbetsplatser ha utrustning för första hjälpen i tillräcklig omfattning. Denna utrustning ska dessutom vara anpassad efter riskerna inom ramen för verksamheten. I DENIOS första hjälpen-sortiment finns bl.a. första hjälpen-kit, ögonspolning och plåsterautomater som bidrar till en säkrare miljö för alla på arbetsplatsen.

Filter
Aktivera filter:
Återställ alla filter
Sortierung
Aktivera filter:
Återställ alla filter
6 från 6 visade produkter

Första-hjälpen utrustning

Vad menas med första hjälpen?

Arbetsgivaren är enligt arbetsmiljölagen skyldig att se till att de anställda har en god och säker arbetsplats. En arbetsplats ska ha beredskap i första hjälpen och arbeta förebyggande för att minska risker i arbetsmiljön. Arbetsgivaren har också en skyldighet att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om första hjälpen ska det på varje arbetsställe finnas beredskap och rutiner med hänsyn till verksamhetstyp, tillräckligt många ska kunna ge första hjälpen och kunskaper och färdigheter ska hållas aktuella. I en annan föreskrift från Arbetsmiljöverket understryks vikten av att ”analysera risker och vidta förebyggande åtgärder genom att utse, utbilda och utrusta de arbetstagare som behövs för att genomföra första hjälpen”.

Det anges inte exakt hur många som ska kunna hjälpa till på varje arbetsplats – utan detta är något som får avgöras utifrån risker och behov. Men genom att inventera faror och riskkällor kan man se till att ha beredskap om olyckan inträffar. Utbildning i hjärt- och lungräddning är dessutom något som alla människor har nytta av – och det ökar säkerheten för alla.

Vanliga risk- och olyckskällor

Stänk i ögonen är den vanligaste kemikalieolyckan som anmäls till Arbetsmiljöverket. Aktuella studier visar att ungefär vart fjärde samtal till Giftinformationscentralen handlar om arbetsolyckor med rengöringsmedel inblandat. Ofta har man kanske inte insett att det finns risk för stänk och bär därför inte ögonskydd. Pumpar och ledningar som tas isär för reparation är också en typisk farokälla, liksom damm, ångor, gnistor, metallspån eller träflisor.

Ta del av vår kunskap!
DENIOS Akademien

Kompetensutveckla dig i våra webinarie eller utbildningskurser.

Nödduschar och ögonduschar

Man vet att de första 10–15 sekunderna efter ett stänk i ögat är de mest kritiska. För varje sekund som första hjälpen fördröjs ökar risken för allvarlig skada. Därför är det oerhört viktigt att nödduschar och ögonduschar finns i anslutning till arbetsplatser med kemikalier.

I Arbetsmiljöverkets dokumentsamling finns särskilda föreskrifter om ögonspolning och nöddusch. Det slås fast att ”där det finns risk för översköljning med ämne som kan skada huden eller lätt tas upp genom denna samt där risk för brännskada finns skall nöddusch finnas i nära anslutning till arbetsplatsen”.

Varför fungerar det inte med en vanlig dusch? I en nödsituation är det viktigt att få vatten omedelbart, med jämnt flöde och tillräckligt länge. Endast duschar som är utformade för detta ändamål kan ge tillräcklig flödeshastighet och korrekt spridning. De har också många specialfunktioner som man inte hittar på vanliga duschar, t.ex. specialformade ögonkoppar som hjälper till att hålla ögat öppet och rikta vatten till rätt plats.

Nödduschar är exakt standardiserade. Minimikraven anges i SS-EN 15154 – ”Nödduschar och anordningar för ögonspolning”. Många av DENIOS modeller har dessutom en oberoende certifiering från DVGW.

Plåsterdispenser

DENIOS plåsterdispenser sitter i praktiska system som är lätta att sätta upp på väggen så att de är tillgängliga för alla. Plåstren är lätta att dra ut med en hand utan att de andra plåstren smutsas ner. När plåstret dras ut friläggs fästytan och kan enkelt sättas på plats.

Ögonspolning

Det är inte alltid som det går att använda en nöddusch. I sådana fall kan det vara helt avgörande att det finns flaskor med ögonspolning tillhands. Det är viktigt att den skadade får skölja ögonen under de första avgörande sekunderna.

Du kanske även är intresserad av:

Laddar...
Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00