DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Så här tar DENIOS ansvar för hållbarheten.

DENIOS är ett företag som växer snabbt i både Sverige och världen. Detta innebär att vi bär ett globalt ansvar varje dag tillsammans med våra kunder och bolag i Europa, Asien och Amerika som också växer. Vårt primära syfte som företag inom miljöskydd och arbetssäkerhet är att föra miljöskyddet över hela världen till en nivå som också är hållbar, vilket är viktigare än alla ekonomiska mål för denna tillväxt.

Vi är ett klimatneutralt företag

Mänskligheten lever för närvarande som om den hade 1,7 jordklot till sitt förfogande. Enligt WWF kommer den årliga konsumtionen att uppgå till två planeter år 2020 och till tre planeter år 2050. Det finns inget slut på denna trend. Vi på DENIOS är engagerade i miljöfrågor och naturen - inte bara med våra produkter. Många åtgärder för att skydda miljön och resurserna tillämpas redan i vårt dagliga arbete som genom beräkningar i Scope 1, 2 och 3 GHG visar att vårt totala klimatavtryck är klimatneutralt.

  • Med hjälp av ett solcellssystem på 1 000 kvadratmeter på taket och värmeåtervinning från produktionen har en CO2-neutral byggnad redan förverkligats.
  • Produktionshallen och kontoren värms upp med spillvärme från rotationsprocessen. Värme återvinns också från våra tryckluftssystem och från lackeringen.
  • LED-armaturer som styrs av rörelsedetektorer ger optimalt och samtidigt energisnålt ljus.
  • Sammantaget ökade produktions- och administrationsytan med 15 % genom byggåtgärderna, samtidigt som energibehovet per kvadratmeter minskade med 25 %.
  • Även kommande år kommer vi ha fokus på CO2-effektivitet och lägre energiförbrukning vid modernisering och byggnation av våra internationella anläggningar. Ett annat bra exempel som vi redan genomfört är fabriken i Tjeckien som öppnades 2016.
  • Ett kraftvärmeverk (CHP) producerar el och utnyttjar spillvärme.
  • Vi tar hänsyn till hela värdekedjan längs hela produktens livscykel. Detta omfattar till exempel transporten av råmaterialet till produktionen, bearbetningen i alla enskilda arbetsmoment som skärning, bockning, målning, transport till hamnen i mottagarlandet och direkt användning hos kunden.

Vi stöder FN:s globala mål

Eftersom DENIOS är ett företag som växer snabbt i hela världen, innebär det även att det globala ansvar vi bär varje dag tillsammans med våra kunder och bolag i Europa, Asien och Amerika som också växer. Vårt primära syfte som företag inom miljöskydd och arbetssäkerhet är att med kvalitativa produkter öka miljöskyddet över hela världen till en nivå som också är hållbar, vilket är viktigare än alla ekonomiska mål för denna tillväxt.

Våra hållbarhetsrapporter bygger på FN:s 17 hållbarhetsmål, "Sustainable Development Goals", som godkändes av alla deltagande stater 2015 med ambitiösa målet: att gemensamt ta itu med den globala utvecklingen på områden som utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen med utbildning, jämställdhet, vattenförsörjning, innovation och hållbar konsumtion tills 2030 med sikte på en bättre framtid för kommande generationer.

Sedan 2019 är vi dessutom en del av FN:s Global Compact (UNGC), vars universellt erkända principer också styr vår affärsverksamhet och vårt beteende.

Vår senaste hållbarhetsrapport

Den stora responsen från våra intressenter efter publiceringen av vår första hållbarhetsrapport har uppmuntrat oss att berätta vad vi gör och hur vi agerar. Med hållbarhetsrapporten vill vi ge dig möjlighet att få en uppfattning om vad vi redan har uppnått och vad vi planerar att göra. Vi är särskilt nöjda med hur varierande insatserna och aktiviteterna är på de enskilda platserna och framför allt hur engagerade våra anställda över hela världen har varit i genomförandet av hållbarhetsmålen.

EcoVadis Certifiering

EcoVadis är en oberoende granskningsorganisation med syfte att stödja företagens miljömässiga och sociala praxis genom omfattande inspektioner av produktions- och leveranskedjor från en hållbarhetssynpunkt. Organisationen styrs i detta avseende av de 10 grundläggande principerna i FN:s Global Compact. Leverantörer från 110 länder bedöms enligt mer än 150 inköpskategorier och 21 CSR kriterier och varje år rapporterar de om vilka framsteg som har gjorts. Enligt denna metod har DENIOS tilldelats EcoVadis Silver certifiering. Vår silverutmärkelse placerar oss i den övre tredjedelen av alla kvalificerade företag. En anmärkningsvärd framgång som vi är mycket nöjda med. Kraven från våra kunder och lagstiftningen har ökat kraftigt under de senaste åren. Det faktum att vi är bland de bästa visar att vi är på rätt väg.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00