• Mer än 10000 artiklar i lager
  • Upp till 10 års garanti
  • 14 dagars ångerrätt
  • Gratis expertrådgivning

Förvaring gasflaskor

Ladda produkter


Säker gasförvaring

Korrekt förvaring av gasflaskor är oerhört viktigt för säkerheten. DENIOS tillverkar produkter för förvaring och hantering av gasflaskor. De grundläggande kraven, såsom ändamålsenlig ventilation och skydd för obehörig åtkomst, uppfylls av alla våra produkter för gashantering.

 

Gasskåp

Lagra gasflaskor i gasskåp från DENIOS. Gasskåpen finns för uppställning både inomhus och utomhus, i flera olika modeller och utföranden.

Gascontainer och Gasförråd

För förvaring av flera gasflaskor finns gascontainer i olika storlekar och utföranden. 

Brandklassade gasskåp

Gasflaskor måste skyddas mot kraftig uppvärmning, som i annat fall kan leda till gasläcka med förskräckliga följder som konsekvens. Yttersta konsekvensen är att gasflaskorna exploderar och skadar både människa, miljö och verksamhet. Lagra gasflaskor säkert, direkt på arbetsplatsen med DENIOS brandklassade gasskåp. Gasskåpen är certifierade enligt SS-EN 14470-2 med 90 minuters motståndskraft mot brand.

 

 


Vid gaslagring bör du ta hänsyn till följande:

1. Det är användarens ansvar att känna till de egenskaper och säkerhetskrav som gäller för varje enskild gas.

2. Användaren ansvarar för att hanteringen sker på ett säkert sätt och den som inte uppfyller säkerhetskraven och orsakar en olycka riskerar att ställas till svars.

3. Obehörig användning skall förhindras genom placering antingen i brandförråd, inhägnat eller under låsbart väderskydd.

4. I arbetslokal får det endast finnas det antal gasflaskor som krävs för arbetets utförande. Övriga flaskor skall förvaras i gasförråd.

5. Gasflaskor får inte placeras så att brand och explosionsrisken ökar genom närhet till andra gasflaskor, till brandfarliga vätskor eller till annat brännbart material i farlig mängd.

6. För yrkesmässig förvaring av brandfarlig gas krävs tillstånd hos byggnadsnämnden i kommunen. Detta gäller i volymer mer än :

  •     250 liter inomhus
  •     1000 liter utomhus

7. Varningsskylt och förbudsskyltar för gasflaskor skall finnas uppsatt utanför dörr till lokal där gasflaskor är lagrade.

8. I industrifastighet får max 60 liter gas förvaras i varje brandcell.

9. Särskild hänsyn skall tas till samförvaring av brandfarliga gaser. Begränsat antal gasflaskor får samförvaras.

10. Gasflaskorna skall skyddas mot påkörning och annan farlig mekanisk påverkan.
 
Vill du ha hjälp med att välja rätt produkt? Ring 036-39 56 60 och tala med våra säkerhetsrådgivare. 
Vår kunskap- din säkerhet!