DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

SpillGuard® – tar spilldetekteringen till nästa nivå

Kemikalier som läcker kostar pengar, både som förstörd råvara och för saneringen av spillet. Ju tidigare du upptäcker spillet desto mer tid och pengar sparar du.

Eftersom kemikalieläckage som blir liggande kan bli farliga och riskera säkerheten på arbetsplatsen måste åtgärder snabbt vidtas för att undvika att exempelvis farliga ångor alstras, som kan leda till hälsorisk eller explosionsrisk. Av det skälet har våra ingenjörer utvecklat SpillGuard®: Ett helt självförsörjande varningssystem som pålitligt upptäcker och rapporterar kemikalieläckage innan de orsakar större skador. SpillGuard® identifierar farliga läckage även i ATEX zon 0 och sparar så värdefull tid för sanering, så att det du slipper höga kostnader och viktigast av allt: det behöver inte bli onödigt farligt! Installationen är enkel: Placera, starta, var säker!

Fördelar

Universell

SpillGuard® upptäcker läckor av alla vanliga flytande kemikalier och kan användas i samtliga uppsamlingskärl - oavsett om det är av stål eller plast.

Självförsörjande system

SpillGuard ® fungerar helt självständigt eftersom det integrerade batteriet garanterar pålitlig funktion - därför behövs inga tillbehör eller systemkrav.

One-Touch

På bara några sekunder är SpillGuard® klar för användning. Installationen är enkel: Placera, starta, klart!

Pålitlig varningssignal

SpillGuard ® upptäcker olje- och kemikalieläckor innan du gör det. Direkt när det känsliga sensorsystemet kommer i kontakt med vätska blir du varnad.

Hållbar

Det integrerade batteriet säkerställer pålitlig drift under lång tid. SpillGuard ® fungerar i upp till 5 år.

Därför behövs SpillGuard® Upptäck läckor snabbare – agera i tid

Faktumet att flytande kemikalier läcker ut är inte ovanligt och kan hända när som helst. Den som har förvarat fatet eller IBC:n invallat har uppfyllt kraven för förvaring: Kemikalierna kan inte tränga ner i marken. Det kan dock vara svårt att upptäcka läckande vätskor i uppsamlingskärlet - eftersom personalen inte alltid är närvarande eller om den regelbundna visuella inspektionen har glömts bort i vardagens stress. Som ett resultat kan kvarliggande kemikalier utgöra en risk för fara.

När det gäller särskilt riskfyllda ämnen, som till exempel alstrar farliga ångor, krävs snabba åtgärder för att motverka fara. Dessutom måste uppsamlingskärlets funktionalitet - och därmed den lagligt krävda insamlingsvolymen - alltid säkerställas. Om det redan finns vätska i uppsamlingskärlet kan volymen inte garanteras.

Det är framförallt här SpillGuard® spelar en viktig roll. Varningssystemet upptäcker läckage så snart det kommer i kontakt med vätska och larmar med både ljud- och ljussignal. Du blir direkt uppmärksammad på läckaget och kan vidta nödvändiga åtgärder omedelbart

Så här fungerar den

Redo på bara några sekunder

Placera, starta, klart! Installationen av SpillGuard® är mycket enkel och tar knappt någon tid. Placera SpillGuard® i den djupaste delen på uppsamlingskärlet. Inga övriga installationer är nödvändiga. Idrifttagning sker med en knapptryckning på push-knappen. Efter 30 sekunder startar SpillGuard® sin övervakning av uppsamlingskärlet.

Pålitlig övervakning under drift


Direkt när SpillGuard® - läckagedetektering kommer i kontakt med vätska utlöses ett ljud- och ljuslarm. Medarbetare varnas tidigt och får värdefull tid för akuta åtgärder. Självklart kan SpillGuard® stängas av igen (genom att trycka på push-knappenn). En ljudsignal varnar dig när batteriet börjar ta slut i SpillGuard®: beräknad livslängd (upp till 5 år).

PRODUKTDETALJER

Utvecklad med användarvänlighet

SpillGuard® är det perfekta tillskottet till ditt säkerhetskoncept för förvaring av farliga kemikalier. Möjligheten att upptäcka läckor som hamnat i uppsamlingskärlet tidigt spar både pengar och tid och viktigast av allt - På detta sätt kan faror elimineras innan de uppstår och kraven på lagstadgad invallningsvolym kan uppfyllas så snabbt som möjligt.

Vid utvecklingen av SpillGuard® fokuserade våra ingenjörer särskilt på användarnas krav: universell användbarhet - både med avseende på användningsplatsen och de vätskor som ska upptäckas - samtidigt som fokus hölls på att installation skulle vara okomplicerad. Pålitlig funktionalitet med lång livslängd avrundar SpillGuard®-konceptet - till ett överkomligt pris.

Här har vi sammanfattat de viktiga egenskaperna för dig:

 • Flexibel användning i valfri invallning - från det minsta uppsamlingskärlet till den största miljöcontainern
 • Lämplig för alla vanligt förekommande kemikalier och oljor
 • Godkänd för användning i ATEX Zon 0
 • Helt självförsörjande - inga tillbehör, inga systemkrav
 • Snabb idrifttagning (med en knapptryckning) och installation på bara några sekunder
 • Mycket resistent och ESD-skyddande material
 • Kraftfullt batteri (ca 5 års livslängd)
 • Intelligent, robust sensorteknik för snabb detektion av läckor
 • Kompakt format och smart design för enkel hantering
 • En ljussignal (röd LED) signalerar att SpillGuard är redo under hela livslängden
 • Varningssignal via ljud och ljus vid kontakt med vätskor

Kompabilitetslista

SpillGuard® är designad för detektering av alla vanligt förekommande oljor och kemikalier. SpillGuard® kompabilitetslista visar vilka kemikalier och oljor som testats med SpillGuard® under den definierade perioden på minst 24 timmar. Använder du kemikalier som inte har listats i SpillGuard®-listan, kan vid förfrågan ett laboratorietest utföras för att kontrollera lämpligheten hos SpillGuard®. Kontakta oss!

✔ Lämplig ✘ Inte lämplig

Ämne EG-ämne nr. Koncentration Lämplighet
Aceton 200-662-2 99,7%
Ammoniakvatten (-lösning) 215-647-6 20%
Ättiksyra 200-580-7 96%
Bensin 289-220-8 100%
Butanol 200-751-4 tekn. ren
Dieselbränsle 270-676-1 99,9%
Etanol 200-578-4 99%
Etylacetat 205-500-4 99%
Essigsäure 200-580-7 96%
Etylenglykol 203-473-3 98%
Fosforsyra 231-633-2 80%
Fotogen 232-366-4 100%
Isobutanol 201-148-0 99%
Järn- (III) -klorid 231-729-4 mättad
Kaliumhydroxid 215-181-3 40%
Metyletylketon 201-159-0 95%
Motorolja*
Natriumhydroxid 215-185-5 40%
Nitroförtunning 203-745-1 100%
Salpetersyra 231-714-2 10%
Saltsyra 231-595-7 31% (techn.)
Saltsyra 231-595-7 37%
Propanol 200-746-9 99,5%
Svavelsyra 231-639-5 80%
Toluen 203-625-9 98%
Vatten
Väteperoxidlösning 231-765-0 35%
Växelolja*
Xylen 215-535-7 97%

*Viskositet ≤ 3000 mPas, relativ Permittivitet ≥ 2

Dokument för nedladdning

Föreläsning online
Föreläsning
DENIOS connect

Hur du kan använda digitaliseringens fördelar för att öka säkerheten vid förvaringen av brandfarliga och miljöfarliga ämnen? Delta i DENIOS webinar och få information om det nya digitala övervakningssystemet DENIOS connect.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00