Miljöcontainer

Mest köpta just nu:

Ladda produkter

Ladda produkter

Fördelar Miljöcontainer

En miljöcontainer används för trygg och säker förvaring av kemikalier och oljor. DENIOS miljöcontainer är ett flexibelt och ekonomiskt alternativ till att bygga kemikalierum eller kemikalieförråd i befintlig byggnad. Integrerade uppsamlingskärl förhindrar vätskor från att läcka ut i miljön och en stabil konstruktion skyddar kemikalierna från väder, vind och inbrott. Miljöcontainers finns i många olika storlekar och i olika utförande beroende på vilken typ av kemikalie som ska förvaras samt mängden lagrat gods. 

Med en miljöcontainer från DENIOS får du en miljö-, person- och inbrottssäker förvaring av kemikalier och oljor.


Certifierad enligt EN 1090

På DENIOS har vi utvecklat och tillverkat miljöcontainers i 30 år. Vi anser att när det gäller säkerhet för människa och miljö kan man inte gissa utan man måste veta att skydden håller för sin uppgift. Därför har våra produkter testats och certifierats – Det är vad vi kallar SPILLSKYDD PÅ RIKTIGT. 

Fördelar:

  • Testad och bevisad stabilitet
  • Säkerhetstestade svetsningar och bultar
  • Optimalt korrosionsskydd 

Var noga med välja certifierade produkter. Tillverkare utan CE och EN 1090 märkning hör inte hemma på den Europeiska marknaden. Kontakta DENIOS idag så hjälper vi dig fram till rätt miljöcontainer!

Vid inköp av en miljöcontainer finns en del saker att tänka på och ta hänsyn till, vi har listat 12 tips som ska underlätta beslutsprocessen och ge dig en säker och lagenlig förvaring av kemikalierna.

Läs 12 tips till dig som ska köpa miljöcontainer

Certifierad miljöcontainer enligt EN 1090

Kan man förvara kemikalier i en sjöcontainer?

Har du tänkt att förvara olja och kemikalier i en sjöcontainer? Du är inte ensam... Varje dag svarar vi på DENIOS om frågor kring kemikalieförvaring och ofta jämförs våra förvaringslösningar med vanliga sjö- och transportcontainrar. Det här är lite frustrerade eftersom det är två helt olika saker. Låt DENIOS förklara:

Kemikalieförvaring kräver spillskydd

För att förvara kemikalier krävs att de har ett så kallat spillskydd. Det betyder att om förpackningen de förvaras i går sönder ska kemikalierna samlas upp utan att läcka ut i naturen. En vanlig sjöcontainer saknar detta skydd och är inte lämplig för kemikalieförvaring. En miljöcontainer däremot har så kallade uppsamlingskärl för invallning av eventuella kemikalieläckage.

Farliga gaser och ångor

I en sjöcontainer saknas ofta tillräcklig ventilation och eftersom kemikalier ofta avger gaser eller ångor som är hälsofarliga blir förvaringen därför direkt farlig. Ventilationen i en miljöcontainer anpassas efter vilka kemikalier som ska förvaras samt om förvaringen är passiv eller aktiv.
Viktigt är också att miljöcontainern har en stadig konstruktion och att ämnen som innebär stora risker, till exempel är mycket giftiga eller hälsofarliga ska förvaras oåtkomligt för obehöriga. En sjöcontainer funkar alldeles utmärkt för transport av varor och gods men är direkt olämplig för kemikalieförvaring.

Vill du fortfarande förvara dina kemikalier i en sjöcontainer?  Nä...trodde inte det heller:)