Kemikalieförvaring

Ladda produkter

Produkter för säker kemikalieförvaring

I 30 år har DENIOS utvecklat och tillverkat spillskydd för den Europeiska marknaden. När det gäller produkter för säker kemikalieförvaring, invallning av kemikalier och lager för kemikalier är vi marknadsledande och har en bred erfarenhet från flertalet olika branscher. Ta tillvara på kunskapen från en tillverkare. Vi kan och har allt inom spillskydd!

Invallning kemikalier

Vid förvaring av brandfarlig och miljöfarliga ämnen finns krav på invallning som ska förhindra att läckage och spill sprids okontrollerat. Uppsamlingsvolymen beräknas: 100% av den största behållaren och 10% av resterande. I vattenskyddsområde gäller 100% uppsamlingsvolym. DENIOS erbjuder ett heltäckande sortiment för invallning av kemikalier både inomhus och utomhus - i storlekar från liten spillbricka till hel containeranläggning.


Invallning och säker kemikalieförvaring med DENIOS

Varje enskilt företag har enligt miljöbalken och arbetsmiljölagen, ansvar för att utföra tillräckliga skyddsåtgärder för människa och miljö. Vi på DENIOS hjälper dig att uppfylla dessa krav.
Tillsammans löser vi ditt unika problem och med vårt breda utbud erbjuds en ”one stop shop” med allt som behövs för en säker kemikaliehantering och trygg arbetsmiljö.

Dina fördelar:

•    Brett produktutbud för både inomhus och utomhusförvaring
•    Brand-, Kemikalie- och  väderbeständigt
•    Flexibla tillbehör och användningsklart vid leverans

För förvaring av kemikalier inomhus erbjuder DENIOS ett brett utbud av uppsamlingskärl och spillskydd. Oavsett om du ska förvara miljöfarliga kemikalier, frätande kemikalier såsom syra och bas eller brandfarliga vätskor finns anpassade förvaringslösningar i plast (PE) eller metall. Designfunktioner som möjliggör under körning med truckgafflar förenklar drift vid förflyttning och lastning. Utrustning så som fatbock, förvandlar uppsamlingskärlet till en avtappningsstation där medarbetare kan utföra av- och omtappningsarbete – direkt vid det lagrade fatet. Förutom uppsamlingskärl erbjuder DENIOS hyllställ och brandsäkra skåp med integrerad invallning i produktutbudet.

Vid kemikalieförvaring utomhus krävs både invallning och väderskydd. Även skydd för obehörig åtkomst kan vara nödvändigt. DENIOS erbjuder fatskåp och IBC skåp med integrerad invallning och tak, miljöcontainers för förvaring av fat och IBC samt kundanpassade containeranläggningar. För förvaring av brandfarlig vara finns brandklassad miljöcontainer som uppfyller alla säkerhetsaspekter och som kan placeras utan säkerhetsavstånd direkt i verksamheten.