DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Industridammsugare

(13 Artikel)

Industridammsugare tar upp fint damm och bidrar till att uppfyller hygieniska gränsvärden. De används till exempel för asbest och för hälsofarligt damm med AGW-värden, alla cancerframkallande och/eller sjukdomsalstrande dammtyper. Dessa industridammsugare är utformade för att skydda hälsan, säkerhet och- sänka buller nivåer finns även i Ex-klassad version.

Filter
Aktivera filter:
Återställ alla filter
Sortierung
Aktivera filter:
Återställ alla filter
13 från 13 visade produkter

Industridammsugare som uppfyller hygieniska gränsvärden

Vad är AGW-värden (MAK-värden)?

AGW är en förkortning för gränsvärde på arbetsplatsen, som ersatte den högsta koncentrationen på arbetsplatsen (MAK-värde) den 1 januari 2005. AGW definierar den högsta möjliga, tillåtna koncentrationen av ett ämne på arbetsplatsen utan att skada de anställdas hälsa.

Det förutsätter åtta timmars daglig arbetstid fem dagar i veckan. Gränsvärdena för yrkesmässig exponering fastställs i TRGS 900 och beräknas med hjälp av formler som kontrolleras genom provtagning under verkliga förhållanden. I TRGS 900 anges också dammgränsvärdet för olösliga ämnen som gränsvärdet för yrkesmässig exponering gäller. Här skiljer man mellan A- och E-damm.

Ditt plus i kunskap!
DENIOS nyhetsbrev
  • Experttips och intressanta fakta.

  • Erbjudanden och kampanjer.

  • Regelbundet nya guider och användarvideor.

Vilken säkerhetsdammsugare behövs för vilket damm?

Torra, farliga och icke-brännbara ämnen som damm klassificeras enligt EN 60335-2-69. Klassificeringen är baserad på gränsvärdet för exponering och definierar den maximala permeabiliteten per klass. Asbest hör exempelvis till dammklass H och har en maximal permeabilitet på <0,005 %. Valet av industridammsugare beror på dess lämplighet för respektive dammklass. ATEX-dammsugare med respektive dammklass används för Ex-zoner.

När är en damm-luftblandning explosiv?

För att damm ska bli explosivt måste olika kriterier uppfyllas. Först och främst måste damm och luft blandas i ett visst förhållande. Explosionsgränserna (nedre explosionsgränserna) fastställer den koncentration vid vilken blandningen är explosiv. Till skillnad från gaser och ångor kan ingen övre explosionsgräns fastställas för damm.

För att undvika dammexplosion måste man också se till att det inte finns någon effektiv antändningskälla. På många arbetsplatser är det gnistor, elektrostatiska laddningar, heta ytor och lågor som utgör den största faran. För att orsaka antändning måste en antändningskälla avge tillräckligt med energi för att branden ska kunna fortskrida på egen hand.

Du kanske också har nytta av

Laddar...
Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00