Trafiksäkerhet på lager och industri


Ladda produkterTrafiksäkerhet

Trucksäkerhet, arbetsplatssäkerhet

För att transportera material och leveranser krävs trafik och med mycket trafik där lastbilar, gaffeltruckar och kranar ska samsas med medarbetare ökar risken för olyckor. Tydliga regler, markeringar och avspärrningar ökar chanserna för en olycksfri samexistens inom företaget och byggarbetsplatsen. Även företagets parkeringsplats är viktig för säker arbetsmiljö. Med dessa hjälpmedel förtydligar och förenklar ni trafikflödet för kommande och avgående leveranser samt för personalen. Här finner du rätt utrustning för en säker trafik inom och utanför företaget.