Brunnstätning


Ladda produkter


Spillredskap - Brunnstätning

Spillredskap och brunnsmattor

Spillredskap och brunnstätningar - Hos DENIOS hittar du ett brett utbud som är bra att ha till hands när olyckan är framme. Vi erbjuder brunnstätning så som tätningsmattor, tättingar, brunnslock, magnetiska tätningsmattor, barriärringar, tätningsproppar, fatbandage, flexibla avspärrningsbarriärer och avloppslock. Med rätt spillredskap från DENIOS står du säker om läckage uppstår.

Brunnstätning ADR

Tätning av brunnslock och brunnar

Täta brunnslock och brunnar snabbt med brunnstätning från DENIOS. Brunnsmattorna tål frätande kemikalier och rengörs enkelt med tvål och vatten. Brunnstätningen förhindrar föroreningar i dagvattenbrunnar och avlopp och är en nödvändig skyddsåtgärd för alla som handhar miljöfarliga kemikalier.

Brunnstätning ADR

ADR är ett europeiskt regelverk för transport av farligt gods på landsväg. Den svenska versionen av regelverket heter ADR-S och ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). För transport av farligt gods krävs att ADR- utrustning såsom brunnstätning medföljer på färden. I regelverket sägs: Om tätningen är stor nog för att täcka brunnen anses den uppfylla syftet med regeln, och i det fall den inte är stor nog för att täcka den aktuella brunnen/avloppet anses den inte uppfylla syftet.

DENIOS erbjuder spillredskap förpackade i väskor och lådor anpassade för färden. Spillredskapen innehåller absorbentlänsor, ark och även personlig skyddsutrusning som handskar och skyddsglasögon.

Brunnstätning ADR

Köpa brunnstätning?

Vad är viktigt att tänka på vid köp av brunnstätning?

5 Tips till dig som ska köpa brunnstätning

Brunnstätning från DENIOS