DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Brandsäkert kemikalieskåp

(389 Artikel)

Brandsäkra skåp för förvaring av brandfarliga och miljöfarliga vätskor på arbetsplatsen. Med ett brandskåp för kemikalier från Denios uppfylls MSB:s senaste rekommendationer från 2014, gällande förvaring av brandfarliga vätskor och gas. Med standard SS EN 14470-1 erbjuds den högsta säkerhet som marknaden erbjuder i 30 minuter (Typ 30) eller 90 minuter (Typ 90).

Filter
  • -
Aktivera filter:
Återställ alla filter
Sortierung
Aktivera filter:
Återställ alla filter
389 från 389 visade produkter
Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp eller rådgivning? Du når oss via chatten, telefon eller e-post. Hör av dig!

Rådgivning 036- 39 56 60

Brandsäkert skåp Typ 30 och Typ 90

Kemikalieskåp med brandklassning

Den som hanterar brandfarliga varor är skyldig att vidta åtgärder för att förebygga, hindra och begränsa brand. För dig som arbetar med brandsäkerhet i organisationer, företag eller offentlig sektor är det viktigt att veta att lagen, som trädde i kraft den första januari 2004, lägger ett stort ansvar på den enskilde.

Du förväntas ta ansvar för hela brandskyddet, så när som på den del som handlar om kommunens räddningstjänstinsats. Det betyder att du måste göra allt du kan för att förhindra att det börjar brinna och du måste ha rutiner för vad du ska göra om olyckan väl är framme.

Brandklassade skåp för kemikalier från DENIOS skyddar personal och byggnader och möjliggör en säker hantering och förvaring av brandfarliga varor direkt i arbetsrummet. Alla DENIOS brandskåp finns i upp till EI90 och är testade och certifierade enligt standarden SS-EN 14470-1, säkerhetsskåp för brandfarliga vätskor i arbetslokaler.  DENIOS erbjuder ett omfattande sortiment av brandskåp för alla brandfarliga ämnen

Testmetoder för brandsäkra skåp

Det finns idag olika standarder och testmetoder för att godkänna och testa brandmotståndet hos kemikalieskåp och miljöskåp. De vanligaste varianterna är standarden SS-EN 14470 samt SP:s testmetod 2369.

SS-EN 14470 är en standard som har utarbetats från erfarenheter från tidigare olyckor och kunskap kring brandförloppet hos brandfarlig vara och även den metoden som MSB rekommenderar för förvaring av brandfarlig vara. Enligt MSB:s rekommendationer avråds företag att använda skåp testade enligt SP 2369 i laboratorier, industrier, verkstäder och liknande miljöer.

DENIOS brandsäkra kemikalieskåp är testade och godkända enligt senaste svenska standarden SS EN 14470-1, med den högsta brandsäkerhetsklassen 90 minuter.Standarden förutsätter att det ska finnas tillräckligt med tid för personalen att lämna byggnaden. Det ska också finnas tillräckligt med tid för räddningstjänsten att komma till plats för att förhindra uppkomst av explosiva gasblandningar och okontrollerad brand. Med skåp från DENIOS som uppfyller denna standard erbjuds den högsta säkerhet som marknaden erbjuder och uppfyller samtidigt MSBs rekommendation.

Brandskåp godkända enligt FM-Global

För svenska bolag är bränder en stor utmaning. Av de förluster, i form av försäkringar, som faller ut kan 50–60 procent härledas till bränder. Försäkringsbolaget FM GLOBAL arbetar mycket med att vidta förebyggande åtgärder för att minska risken för brand och är världsledande när det gäller brandforskning.

Tester med fullskaliga brandexperiment har utförts av FM global och tre stycken brandskåp av modellen SELECT i färgen gul och grått har klarat testerna och därmed fått godkännande och certifikat. DENIOS 90 minuters brandklassade kemikalieskåp är således först i världen med godkännandet. FM-Global godkännandet uppfyller därmed försäkringsbolagets krav på säkerhet inom både industriella och kommersiella verksamheter och är världsomspännande.

Fördelar med DENIOS Brandsäkra skåp

  • Testade enligt de nya riktlinjerna i SS-EN 14470-1.
  • Uppfyller de högsta kraven på brandmotstånd (90 minuter)
  • Har nödvändiga certifieringar, CE-märkning och dokumentation.
  • Skyddar mot obehörig åtkomst
  • Lätta att rengöra och kemiskt resistent
  • Invallningskärl fångar upp spill

Hur ofta bör ett brandsäkert skåp kontrolleras/besiktas?

Brandsäkra skåp för farliga kemikalier används inom många områden - från laboratorier till produktion. Efter som de förvarar en mängd olika frätande, giftiga, explosiva eller brandfarliga ämnen bör de kontrolleras noggrann minst en gång om året med avseende på funktion och tillförlitlighet. Kontrollen är viktig för att skåpen ska kunna uppfylla sin säkerhetsfunktion. Endast den som kan bevisa att testerna har utförts på ett korrekt sätt i händelse av brand får behålla sitt försäkringsskydd och slipper rättsligt ansvar.

Fler artiklar om brandsäkra skåp

Laddar...
Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00