Personlig skyddsutrustning PSU

Ladda produkter


Vad är personlig skyddsutrustning?

Personlig skyddsutrustning, förkortat "PSU" avser skyddsutrustning som används av en enskild person och som man har på sig eller håller som skydd mot säkerhets- och hälsorisker.

 DENIOS erbjuder följande skyddsutrustning PSU:

  • Andningsskydd
  • Skyddsglasögon och masker
  • Hörselskydd
  • Handskar och armskydd
  • Hjälmar
  • Fallskydd

När behövs personlig skyddsutrustning?

När_behövs_personlig_skyddsutrustning

Arbetsgivaren skall, utan kostnad för arbetstagaren tillhandahålla den personliga skyddsutrustning som krävs för arbetet. (AFS 2001:3 § 4) Arbetsgivaren skall innan den personliga skyddsutrustningen väljs, analysera och bedöma riskerna vid arbetet och vilka egenskaper utrustningen ska ha för att skydda mot dessa. (AFS 2001:3 § 5)

Notera även att arbetsgivaren i första hand ska begränsa riskerna för arbetstagaren genom exempelvis tekniska åtgärder som punktutsug, fallskyddsräcke eller avskärmning av buller. Vidare ansvarar arbetsgivaren över hur arbetet är organiserat och även hur riskerna ska minimeras. Åtgärder som exempelvis kan behövas:
   

•    Arbetsrotation
•    Begränsad exponeringstid för arbetstagaren
•    Införa slutna processer för minskad exponering


Kategorier av personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning delas in i tre kategorier, 1-3, beroende på hur allvarlig risken är som den ska skydda mot och hur snabbt den kan upptäckas.

PSU-Kategori I

Personlig skyddsutrustning som skyddar mot minimala risker och där användaren kan identifiera riskerna i god tid. Till exempel trädgårdshandskar, diskhandskar, solglasögon och kläder mot normala väderförhållanden.

PSU-Kategori II

Medelhöga risker, personlig skyddsutrustning som inte tillhör kategori 1 eller 3, till exempel hjälmar, skyddsglasögon, skor, skydd vid svetsning och hörselskydd.

PSU-Kategori III

Avancerad Personlig skyddsutrustning som är avsedd att skydda mot livsfara eller allvarlig bestående skada och användaren inte själv kan upptäcka risken i tid. Till exempel andningsskydd, fallskydd, skydd mot extrem värme över 100° C eller kyla under -50° C, elektriska risker, kemikalier och joniserande strålning.

Kategorier_av_personlig_skyddsutrustning