Skåp med invallning

Ladda produkter

Ladda produkter


Förvaring av kemikalier vid arbetsplatsen

DENIOS tillverkar skåp med spillskydd för säker invallning av kemikalier. Miljöskåp och kemikalieskåp används vid lagring av miljöfarliga, icke brandfarliga vätskor. Vid förvaring av kemikalier i arbetsmiljö bör du beakta Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker:

  •     Förpackningen skall placeras i en anordning som samlar upp eventuellt spill om flaskan skulle spricka.
  •     Förpackningarna skall placeras så att en utspilld kemikalie inte kan komma i kontakt med ämnen som medför en reaktionsrisk. Förvaring i olika skåp behövs om reaktionen kan orsaka en allvarlig skada.
  •     Kemikalierna skall förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem.

Skåp direkt från producent

I skåp från DENIOS lagrar miljöfarliga, hälsofarliga och brandfarliga kemikalier på ett säkert och lagenligt sätt. Integrerade uppsamlingskärl håller kemikalierna ordentligt invallade. Skåpen kan fås som högskåp, underskåp eller som modulsystem för väggmontering. Det innebär att skåpet är idealiskt för lagring direkt inne i laboratoriet eller produktionslokalen..

Fördelar:

  • Testat och certifierat
  • Inbyggt uppsamlingskärl/utdragbart kärl
  • Ventilation genom från- och tilluftsöppningar
  • Säkerhetslås mot obehörig åtkomst
  • 5 års garanti

Läs om regler och krav för kemikalieskåp

Scoper är det första utdragbara kemikalieskåpet. Denna modellen ger en imponerande förvaringskapacitet på liten yta.

Hitta rätt kemikalieskåp

Hitta rätt skåp för dina kemikalier!

Ska du förvara kemikalier men är osäker på om det är ett miljöskåp, syraskåp, kemikalieskåp, fatskåp eller brandskåp som du behöver? Med vår guide får du vägledning till rätt skåp för dina kemikalier.

Läs guiden och klicka dig fram till rätt produkt på bladet!