DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Absorbent Olja

(131 Artikel)

Oljeabsorbent för effektiv absorption av oljeläckage och spill. Köp oljelänsa, matta och rulle idag på DENIOS!

Filter
 • -
Aktivera filter:
Återställ alla filter
Sortierung
Aktivera filter:
Återställ alla filter
131 från 131 visade produkter
Kundfavorit
DENSORB oljeabsorbent rulle, Economy Single
11 varianter finns tillgängliga
från 835,00 kr Exkl. moms
Kundfavorit
DENSORB oljeabsorbent ark, Economy Single
6 varianter finns tillgängliga
från 896,00 kr Exkl. moms
Kundfavorit
Absorbentlänsa olja DENSORB för begränsning av läckage
5 varianter finns tillgängliga
från 955,00 kr Exkl. moms
Kundfavorit
DENSORB oljeabsorbent dukar, Economy Triple
2 varianter finns tillgängliga
från 918,00 kr Exkl. moms
Skärmläns DENSORB m. oljeabsorbent f. begränsning + uppsugning av olja på vatten
3 varianter finns tillgängliga
från 2 080,00 kr Exkl. moms
DENSORB oljeabsorbent rulle, Economy Triple
4 varianter finns tillgängliga
från 932,00 kr Exkl. moms
DENSORB oljeabsorbent ark, Premium Triple
2 varianter finns tillgängliga
från 1 860,00 kr Exkl. moms
Absorbentkuddar DENSORB universal för uppsugning av läckage
2 varianter finns tillgängliga
från 1 510,00 kr Exkl. moms
DENSORB oljeabsorbent rulle, Premium Triple
4 varianter finns tillgängliga
från 3 390,00 kr Exkl. moms
DENSORB oljeabsorbent dukar, Economy Double
2 varianter finns tillgängliga
från 1 620,00 kr Exkl. moms
DENSORB oljeabsorbent rulle, Economy Double
4 varianter finns tillgängliga
från 2 750,00 kr Exkl. moms

Oljeabsorbent från DENIOS

Vad är en oljeabsorbent?

Namnet säger allt: en oljeabsorbent absorberar olja vid till exempel vid läckage eller oljespill. De är en del av beredskapen i  ISO 14001:2015 kap. 8.2.  agerade i nödlägen med krav på både spillredskap och en spillskyddsplan för att undvika oberäkneliga risker och påföljande kostnader.

Eftersom olja som läcker ut kräver särskild försiktighet: En enda droppe olja förorenar upp till 600 liter vatten. Särskilt i fabrikshallar är det därför lämpligt att se till att inga vätskor läcker ut eller att rören läcker vid maskinunderhåll. Om det värsta inträffar måste oljeabsorbenter användas snabbt för att förhindra att oljan sprids. Detta innebär å ena sidan en eventuell miljöförstöring, men också en källa till fara för de anställda. De kan halka på oljan och skada sig själva.

 

DENSORB®-oljeabsorbenter har den speciella egenskapen att de absorberar oljor och stöter bort vatten. Därför är de särskilt lämpliga för kolvätebaserade vätskor. Det finns olika typer av oljeabsorbenter för olika användningsområden, t.ex. granulat, ark eller oljelänsor.

Hur används oljeabsorbenter?

Oljeabsorbenter är effektiva vid oljesanering i alla miljöer, från fabriksgolv, maskinhallar till avlopp och brunnar. Om du omedelbart absorberar små dropp och stora spill minskar du inte bara risken för att halka i verkstaden, utan förhindrar också att fula fläckar sprids till kontorsrummen. Praktiskt: Oljeabsorbenter absorberar inte vatten - så du betalar egentligen bara för bortskaffandet av det farliga ämnet.

Beroende på vilket material som används varierar också användningen. DENSORB® mattor kan till exempel läggas på ytor som kontinuerligt förorenas av oljor, till exempel under maskiner. När underhållsarbete ska utföras är det lämpligt att som en försiktighetsåtgärd även täcka arbetsytorna med DENSORB® -ark. Om olja redan har läckt ut kan DENSORB®-länsor valla in läckaget, medan ytterligare mattor av oljeabsorbenter binder den läckande vätskan.

Så snart oljan är helt absorberad ska oljeabsorbenterna bortskaffas i enlighet med regler för avfallshantering. Det är också bra att lära sig hur man använder oljeabsorbenter: DENIOS Akademien erbjuder regelbundet kurser i spillhantering. Här övas också användningen av oljeabsorbenter i praktiken.

Effektiv användning av oljeabsorbenter

Oljeabsorbenter är oftast mer lämpliga än granulat för användning i industriella miljöer. De är tillverkade av polypropen och kan absorbera och binda många gånger sin egen vikt i vätska. Därför blir kostnaderna för bortskaffande av oljeabsorbenter efter sanering också mycket mindre än för granulat. Både vikt och volym som ska bortskaffas är betydligt mindre. Oljeabsorbenter är effektiva och säkra att hantera. I vårt DENSORB®-sortiment hittar du DENSORB® Oil, en oljeabsorbent som är optimerad för mineraloljor. Förutom förmågan att absorbera är kostnadseffektivitet en viktig faktor. Därför erbjuder vi DENSORB®-produkter färdigpackade för att klara uppgiften: på rulle, som matta, länsa, kuddar eller till och med som en oljebarriär för användning på vattendrag. Naturligtvis saknas inte granulat i sortimentet eftersom det kan göra en stor insats vid ojämnt underlag, som till exempel på trafikplatser och vägar, eftersom de kan användas även vid i regn och vått underlag.

Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp eller rådgivning? Du når oss via chatten, telefon eller e-post. Hör av dig!

Rådgivning 036- 39 56 60

Saneringsmedel för effektiv sanering vid oljespill: Vad är skillnaden mellan granulat och absorbenter?

Många företag använder sig av mineralgranulat för att absorbera oljespill och oljeläckage. DENIOS har testat sådana granulat och jämfört dem med DENSORB® oljeabsorbenter. De viktigaste skillnaderna är följande:

 • DENSORB®DENSORB® absorbenter för olja har en mycket högre absorptionsförmåga.
 • DENSORB® oljeabsorbenter suger upp spillda vätskor mycket snabbare.
 • DENSORB® oljeabsorbenter är särskilt bra och effektiva inomhus och på vattendrag, medan granulat är det bästa valet för grova, ojämna ytor utomhus och i specialfall, t.ex. vid extremt heta vätskor.
 • Tack vare den höga absorptionskapaciteten hos DENSORB® oljeabsorbenter behöver du mindre material och sparar därmed både kostnader. och förbrukningsmaterial.
 • Den lägre vikten och volymen hos DENSORB®- oljeabsorbenter gör att du slipper bära på tunga och otympliga säckar med granulat.

Hur tar man upp olja ur vattnet?

Olja har en lägre densitet än vatten och är också lättare. Detta gör att den inte blandas med vatten utan flyter på ytan. Oljeabsorbenter för vattendrag, åar, älvar och hamnar måste därför ha liknande egenskaper för att absorbera eller hålla tillbaka oljefilmen på vattenytan. Det finns olika möjligheter till detta:

 • Flytande granulat
 • Absorbtionsläns
 • Skärmläns
 • Kuber för oljeabsorbering
 • Flatlänsa
 • Oljeskimmer

Sjöläns och absorbtionsläns avlägsnar oljeaktiga hinnor från t.ex. motorolja, diesel, eldningsolja eller vegetabilisk olja, från vattenytor. De är av varierande längd och kan flyta även när de är mättade. Oljekuber är optimerade för kontinuerlig användning i vatten, även vid höga flödeshastigheter. De placeras direkt i föroreningen och absorberar den. Brunnsabsorbent är tubformade och kan sänkas ner direkt i brunnar, avlopp eller schakt med hjälp av en draglina. Skärmläns begränsar föroreningen till ett område, vilket förhindrar ytterligare spridning och samtidigt absorberar den olja som flyter på vattenytan.

Oljeabsorbenter för daglig användning

Varje år inträffar många fall av olyckor där det läcker olja och bensin från fordonet. Därför är oljeabsorbenter i form av granulat oumbärliga för räddningstjänsten. Detta eftersom de utspillda vätskorna utgör en fara både för vägtrafiken och miljön. Trafikanter kan halka på den och själva orsaka olyckor. Oljeläckage och bensin tränger djupt ner i marken och kan nå grundvattnet. I extrema fall räcker en liter olja för att förorena en miljon liter grundvatten. Med ett oljeabsorbenter kan räddningstjänsten alltså effektivt motverka trafik- och miljöförstöring.

Avfallshantering av använda absorbenter: Så gör du

Innan du gör dig av med oljeabsorbenter måste avfallet läggas i lämpliga avfallspåsar och märkas efter innehållet. Kom ihåg att märka som farligt avfallom avfallet är farligt för dem som ska hantera avfallet. Eftersom de farliga ämnena i de flesta fall förvaras i företaget en kort tid innan de tas bort, gäller förutom avfallslagen även lagen om farliga ämnen. Om ett avfallshanteringsföretag hämtar avfallet gäller även aspekter av lagen om farligt gods så se till att de har tillstånd att transportera farligt avfall.

I korthet gäller följande: Det är förbjudet att blanda olika typer av avfall med farliga ämnen som t.ex. oljor. Detta innebär bland annat att det måste finnas lämpliga avfallsbehållare för varje typ av farligt ämne. Om det under avfallshanteringen förekommer omlastningsarbete, t.ex. från en liten avfallsbehållare till en större, måste man iaktta ytterligare skyddsåtgärder för detta arbete. Som förpackare ansvarar du också för att förpackningarna är tillräckligt märkta under transporten. Mer information om korrekt lagring och bortskaffande av farligt avfall hittar du i tips och råd.  

Du kanske också har nytta av

Laddar...
Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00