Miljöcontainer "Walk in"


Sortera efter
1 till 36 från 41
Visa
Per sida
Miljöcontainer för invallning av kemikalier

Miljöcontainer Walk In

För förvaring av kemikalier tillverkar DENIOS Miljöcontainer "Walk in". Här är passagen för medarbetarna in och ut ur miljöcontainern enkel och kemikalierna finns lättillgängliga på hyllor, eller placerade på gallerdurken. Miljöcontainer "Walk-In" erbjuder många tillbehör som möjliggör en bra överblick och struktur av förvarade kemikalier. Med en robust konstruktion helt i förzinkat, och lackerat, utförande fås en miljöcontainer med lång livslängd. Filtrera nedan för att hitta lämplig modell för dina förvaringsbehov.

Köpa isolerad Miljöcontainer? Läs mer


Isolerad Miljöcontainer

För temperaturkänsliga råvaror finns Miljöcontainer "Walk In" och Hyllager i både isolerad variant samt isolerad och uppvärmd.

I en isolerad miljöcontainer kan kemikalier lagras frostsäkert eller vid optimal temperatur samt förberedas för vidare bearbetning i produktionsprocessen. På detta sätt får kemikalierna rätt temperatur samtidigt som lagstadgade krav för förvaring av miljöfarliga eller brandfarliga kemikalier uppfylls.

Uppvärmd och isolerad miljöcontainer

Miljöcontainerns isolering, samt tempereringen av luften och luftcirkulationen, utformas och dimensioneras efter rådande processparametrar, så att material och ämnen säkert och effektivt får önskad temperering på kort tid. Luftflödet säkerställer även en jämn temperatur i hela lagringsytan.

Köpa Miljöcontainer för Walk In utomhus

För förvaring och lagring av brandfarliga ämnen utomhus, finns en unik konstruktion med självdragsventilation. Detta möjliggör drift utan elektriska fläktar, men med en tillräcklig ventilation av miljöcontainern. Dessa modeller har tillägget -s.

Hela miljöcontainerns golv är ett uppsamlingskärl för eventuellt spill eller vid läckage. Detta ger en lagenlig och miljösäker förvaring av kemikalierna. Miljöcontainern har en stabil konstruktion och kan lyftas vid behov. Miljöcontainer Walk In används ofta som ett alternativ till oljerum, kemikalierum, oljebod eller liknande och kan definieras som ett flexibelt och mobilt kemikalierum. Containrarna finns i storlekar från 2-21m². 

Läs 12 tips till dig som ska köpa miljöcontainer