DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

12 tips till dig som ska köpa miljöcontainer

Vid inköp av en miljöcontainer finns regler och krav i miljöbalken, arbetsmiljölagen och MSB:s rekommendationer att tänka på och ta hänsyn till. Vi har listat 12 tips som ska underlätta beslutsprocessen och ge dig en säker och lagenlig förvaring av kemikalierna.

1

Ta fram säkerhetsdatablad och CAS nummer

Vilken karaktär har ämnena som ska lagras, miljöfarligt/oxiderande/brandfarligt eller explosionsfarligt? Börja med att ta fram säkerhetsdatabladet, där finns riktlinjer och rekommendationer kring hur ämnet ska förvaras.

2

Ska du förvara kemikalierna inomhus eller utomhus?

Vad passar verksamheten bäst? Att placera miljöcontainern inomhus eller utomhus?

3

Vilken mängd kemikalier ska förvaras?

Hur stora eller små mängder ska du förvara? Fundera kring antal behållare/totalt antal liter. Hur kommer behållarna förvaras? Som lösa behållare eller använder ni EU- pallar eller Kemipallar? Kom även ihåg att vid förvaring av farliga kemikalier kan tillstånd från länsstyrelsen och andra berörda myndigheter behövas.

4

Hur stor invallning av kemikalierna krävs?

Vid förvaring av brandfarlig och miljöfarliga finns krav på invallning som ska förhindra att läckage sprids okontrollerat. För att beräkna hur stora uppsamlingskärl din miljöcontainer behöver ska du ta volymen: 100% av den största behållaren och 10% av resterande. I vattenskyddsområde gäller 100% uppsamlingsvolym.

5

Säkerhetsavstånd vid förvaring av brandfarlig vara.

Hur ser säkerhetsavståndet till övriga byggnader ut? Vid lagring av brandfarliga vätskor krävs ett säkerhetsavstånd på 15 m till angränsande byggnader. Om detta inte kan hållas finns brandklassade miljöcontainers. En korrekt installerad brandklassad miljöcontainer anses som ett brandtekniskt avskilt utrymme och kan därmed användas för förvaring av större mängd brandfarlig vara även inomhus.

6

Är samförvaring av kemikalierna tillåtet?

Ska olika ämnen förvaras tillsammans är det viktigt att undersöka om det finns risk för reaktioner. Kemikalier som kan reagera med varandra bör inte förvaras i samma invallning. I vissa fall kan även separat ventilation krävas, till exempel för syra respektive natriumhypoklorit. Enligt MSBFS 2023-2 får inte heller brandfarliga vätskor förvaras med brandfarlig gas eller lättantändligt gods. Vid förvaring av brandfarliga vätskor med flampunkt 30 °C eller lägre i lösa behållare ska dessa hållas separerade från lösa behållare med brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 30 °C.”

7

Förvaring av IBC, fat eller både och?

Miljöcontainers är måttanpassade för att få en så optimerad lagring av IBC, fat eller småbehållare som möjligt. Detsamma gäller en s.k. blandad lagring där en del består av IBC och resten av fat. Det är därför en fördel att tänka igenom hur behoven ser ut idag och kommande framtid.

8

Vilken ventilation krävs vid förvaring av kemikalier?

Kommer förpackningarna lagras fabriksförslutna kallas lagringen passiv och en naturlig ventilation räcker oftast. Teknisk ventilation krävs:

-Vid aktiv förvaring dvs. när du förvarar brandfarliga vätskor i öppna behållare.

-Vid förvaring av starka, luktande ämnen.

-När det finns risk för att miljöcontainern inte långsiktigt klarar ex-zonerna.

Det är viktigt att ventilationen omfattar hela miljöcontainern. Det måste finnas öppningar för tilluft och frånluft upptill respektive nedtill samtidigt som det måste finnas tillräckligt med fri yta för luften att cirkulera på mellan hyllplanen.

9

Ska du förvara frätande kemikalier?

Ska syror förvaras krävs att uppsamlingskärlen klarar frätande ämnen och bör därför utrustas med syrabeständiga uppsamlingskärl.

 

10

Fathantering och lastning och lossning av IBC

Hur fungerar lastning och lossning av varorna? En smidig och säker fathantering underlättar arbetsprocesserna. Fundera kring om lastning och lossning kommer ske med gaffeltruck eller manuellt. Placeringen av dörrarna anpassas efter hur lastningen och lossningen sker samt om lagringen av fat exempelvis ska vara stående eller liggande.

11

Är kemikalierna frostkänsliga bör miljöcontainern vara isolerad och uppvärmd

Sjunkande temperatur kan vara förödande för frostkänsliga ämnen som är vanliga i livsmedels-, kemi- och läkemedelsindustrin men även i färg- och kosmetikaindustrin. En isolerad miljöcontainer med värmesystem skyddar temperaturkänsliga ämnen mot frost.

12

ATEX- klassad miljöcontainer

Enligt EU direktiv ska produktions-, lager och distributionsanläggningar, där explosionsfarliga blandningar av brandfarliga gaser eller damm och luft uppstår, delas in i zoner av användaren. Utrustning och skyddssystem måste då uppfylla kraven i ATEX- direktivet för att få användas i explosionsskyddade områden. Finns det behov av explosionsskydd finns ATEX-klassad miljöcontainer.

35 års erfarenhet av tillverkning av miljöcontainers

DENIOS började redan 1986 att bygga upp kompetens inom området lagenlig förvaring och säker hantering av kemikalier och erbjuder lösningar för effektivt skydd av människor, miljö och företagsvärden. Genom sin långa erfarenhet och kompetens blir DENIOS även en rådgivande part för företagen i att möta den utmaning som förvaring av kemikalier innebär.

DENIOS har både kunskapen samt erfarenheten som krävs och med en miljöcontainer från oss får ni en förvaringslösning som är testad för att klara sin uppgift. Den är dessutom byggd med materialval anpassade efter kemikalierna som ska förvaras, hela vägen från väggar, dörrar, installationer till ventilation. Men det bästa av allt är att ni redan innan ni bestämmer er för att börja vet hur mycket slutnotan kommer att landa på eftersom vi tillsammans gjort en detaljerad behovsanalys. Dessutom får ni en förvaringslösning som uppfyller alla gällande krav. Skulle exempelvis förutsättningarna på er arbetsplats förändras, kan miljöcontainrarna flyttas eller säljas av vid behov.

Så erbjuder DENIOS kundvärde:

Utrustning och tillval

Dra nytta av DENIOS breda produktutbud för att anpassa din förvaringslösning optimalt. Alla våra lösningar levereras nyckelfärdiga och du kan välja utrustning som brandlarm och övervakningssystem. Förenkla lastning med ramper och minska risken för farliga ångor med teknisk ventilation. Upptäck våra smarta innovationer för modern förvaring av farliga kemikalier.

Service och underhåll av miljöcontainer

Vi är med er hela vägen och vårt serviceutbud omfattar hela beställningsprocessen och produktens livscykel. DENIOS tekniker säkerställer en professionell installation av din miljöcontainer och är om så önskas med vid godkännandet på plats, inklusive alla installations- och driftstester. Vi erbjuder även regelbundet underhåll för att din förvaringslösning ska få så lång livslängd som möjligt, så att du kan koncentrera dig helt och hållet på din verksamhet.Hör av dig till oss. Våra medarbetare finns redo för att hjälpa dig. Med DENIOS får du en pålitlig och kompetent servicepartner.

Utbildning

Med rätt kunskap minskar vi risken för olyckor och effektiviserar arbetet. Därför erbjuder vi utbildningskurser om säker och laglig förvaring av kemikalier som en del av DENIOS Akademien. Förutom webinar håller vi föreläsningar på säkerhetskonferenser och mässor. Vi kan även anordna interna kurser på plats - individuellt anpassade till ditt företags behov. På detta sätt kan du öka kunskapsnivån bland era anställda och samtidigt öka både säkerhet och motivation på arbetsplatsen.

Mest sålda miljöcontainers

Med en brandklassad miljöcontainer RFP kan du förvara brandfarliga ämnen direkt i produktionslokalen eller i anslutning till annan fastighet utan säkerhetsavstånd. Att kunna förvara kemikalierna nära verksamheten förenklar logistiken och det är förmodligen de automatiska skjutdörrarna som gjort RFP till en mycket populär modell hos våra kunder.

Förutom att du slipper säkerhetsavstånd vid användning av brandklassad miljöcontainer WFP är det möjligheten att gå in i containern som gjort WFP till en av våra mest sålda miljöcontainers. Här kan du använda miljöcontainern som en arbetsstation men ventilation, nöddusch mm. där du kan blanda kemikalier och samtidigt uppfylla kraven på egen brandcell.

Att miljöcontainer SC fortfarande är en av våra mest sålda miljöcontainers är ingen överraskning. Med sina stora rullportar slipper du vindlaster som annars kan ta tag i dörrarna och kasta dem utåt samtidigt som inget extra utrymme behövs framför containern för att öppna dörren. Miljöcontainer SC är smidig att lasta och lossa och måtten gör att hela utrymmet kan nyttjas samtidigt som krav på invallningsvolym uppfylls.

i

Priset på DENIOS miljöcontainer jämförs ofta med kostnaden för att bygga ett kemikalierum. Många kunder som väljer att bygga återkommer till oss, ganska förtvivlade när de inser att ursprungspriset de fått från byggentreprenören inte alls stämmer överens med slutkostnaden. Ännu mer sorgligt blir det om kemikalierummet vid slutbesiktning inte uppfyller lagar och regler som gäller vid förvaring av kemikalier eller ännu värre - en olycka inträffar och skyddet man trodde man hade inte fanns.

Varning

Trots att räddningstjänsten, myndigheterna och försäkringsbolag manar till att undvika otestade miljöcontainrar för lagring av brandfarlig vara är de tyvärr relativt vanliga i Sverige. På DENIOS har vi en lång tradition av att testa och certifiera våra produkter för att kunna ge den säkerheten som vi utlovar. Med både CE-märkning och ETA-certifikat vet vi att våra miljöcontainers uppfyller säkerhetskraven vi utlovar.

Vi hjälper dig i ditt projekt hela vägen in i mål!

Vill du ha rådgivning eller behöver du en behovsanalys?  Boka ett möte så går vi igenom vilka utmaningar ni står inför och ger förslag på lösningar.

Rådgivning: 036-39 56 60

Du kanske även är intresserad av:

Laddar...
i

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.

Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00