DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Guide för påkörningsskydd och avspärrningar

Varje år skadas nästan åttahundra människor i Sverige så pass mycket att de är borta från jobbet. Vanliga olyckor är när truckar kolliderar med människor, med andra truckar eller med inredning. En annan vanlig olyckssituation är när truckföraren får fallande last över sig.

Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön. Det innebär att arbetsgivaren ska skapa rutiner och regler för den egna arbetsplatsen och följa upp att verksamheten fungerar som den ska.

Vi på DENIOS hjälper dig att leva upp till kraven – utan att slå in all personal i bubbelplast. Påkörningsskydd och avspärrningar är det kloka och enkla sättet att undvika olyckor och skador på medarbetare och utrustning under den dagliga driften.

I denna guide har vi sammanfattat svaren på frågorna: När behövs påkörningsskydd och avspärrningar och hur ska jag tänka för att välja rätt skydd.

Vilket påkörningsskydd ska jag välja?

Innan du köper påkörningsskydd och avspärrningar ska du ställa dig följande tre frågor: Vad ska skyddas? Vad ska det skydda emot? Var ska skyddet placeras?

1
Vad ska skyddas?

Det finns ett brett utbud av påkörningsskydd för olika typer av skyddsobjekt. Om du vill säkra längre sträckor eller arbetsområden behöver du en annan typ av skydd än för skydd av hyllor och skåp. Nedan beskrivs de vanligaste påkörningsskydden med respektive produktfördelar:

2
Vad ska det skydda emot?

Enkel tumregel: Ju tyngre och snabbare smäll som kan uppstå desto starkare måste påkörningsskyddet vara. En liten transportkärra utvecklar trots allt betydligt mindre kraft vid en smäll än en gaffeltruck, bil eller lastbil. Det är därför viktigt att klargöra de potentiella farorna inom ramen för riskbedömningen och att välja ett lämpligt påkörningsskydd som skyddsåtgärd. Stabiliteten hos påkörningsskyddet beror inte bara på dimensionerna utan också på material och monteringen. Mer information finns nedan.

3
Var ska skyddet placeras?

Beroende på om påkörningsskyddet ska användas inomhus eller utomhus ställs olika krav på materialet. Vid kollision med påkörningsskyddet kan exempelvis rost uppstå vid användning av galvaniserade stålprodukter utomhus, vilket ytterligare skadar produkten. Därför bör du välja ett korrosionsbeständigt material för påkörningsskydd som används utomhus. Mer information finns nedan.

Påkörningsskydd balk och bygel

Påkörningsskydd balkar, byglar och plankor är anpassade för att ge ett effektivt skydd av maskiner, kopplingsskåp och säkerhetsanordningar mot påkörningsskador. Olika former, storlekar och material finns tillgängliga för att ge ett optimalt skydd. Exempelvis bygel av gjutstål tål hög belastning och balkar med låg konstruktion kan både skydda ett område samtidigt som det är tillgängligt.

Köp påkörningsbalk och bygel

Vägg- och inventarieskydd

Väggskyddsprofiler är gjorda av robust polyeten (PE). De skyddar säkert väggarna mot kollisioner - speciellt i områden med höga trafikvolymer - och därmed mot skador på murverk eller färg. Montera ihop påkörningsskydden i flera profiler för ett flexibelt skydd för väggar i alla längder och höjder.

Köp påkörningsskydd för vägg och inventarier

Räcke och staket

Räcken är idealiska för att avgränsa enskilda arbetsområden från trafikleder. Systemet består av stolpar och tvärbalkar och kan anpassas efter behov och individuellt till driftsförhållandena. Enkel och snabb montering. Räckena finns anpassade för både utomhus- och inomhusmiljö.

Köp räcke och staket

Pelarskydd

Fristående pelare och stolpar utgör ett konstant hinder i den interna trafiken. Med ett skyddssystem för fastsättning på pelare och stolpar skyddar du inte bara hindren själva, utan även de fordon och den utrustningen som du arbetar med. Om ett särskilt högt pelarskydd krävs, rekommenderar vi att du monterar ett klickbart skyddssystem för pelare.

Köp pelarskydd

Påkörningsskydd pallställ och hyllställ

När många fordon är i rörelse finns risk för påkörningsskador. Särskilt hyllställ och pallställ som är tungt lastade bör skyddas eftersom en påkörning annars kan leda till att truckföraren får fallande gods på sig. Säkra upp hörn och sidor med anpassade påkörningsskydd.

Köp påkörningsskydd för pallställ

Yt- och kantskydd

Med självhäftande eller magnetiskt skydd, tillverkade av flexibelt polyuretanskum skyddas plana ytor och kanter. Skydden kan anpassas flexibelt på längden och har enkel montering. Färgerna svart och gult signalerar fara.

Köp yt- och kantskydd

Kabel- och rörskydd

Det är ofta oundvikligt att rör eller ledningar läggs nära trafikleder eller arbetsområden. Ett skadat rör kan bli dyrt! Därför bör du använda rörskydd eller speciella stålbeslag för att skydda rör och kablar från påkörningsskador.

Köp kabel- och rörskydd

Pollare

Vid riskfyllda platser som passager eller bygghörn är påkörningspollare ett effektivt hjälpmedel för avgränsning och säkring av trafikleder.

Köp pollare

Vilket material ska du välja på ditt påkörningsskydd?

I DENIOS shop hittar du påkörningsskydd av stål och högkvalitativ plast. När du väljer material bör du fråga dig själv exakt vilka skyddsåtgärden som måste göras. Beroende på hur stor risk som finns kan helt olika materialegenskaper krävas här. I allmänhet, ju större diameter och tjockare materialet är desto större är påkörningsskyddets motstånd. Om du använder tunga och snabba maskiner i ditt företag bör du därför använda särskilt stabilt påkörningsskydd.

Vid utomhusbruk måste även väderförhållandena beaktas. Om det krävs ett särskilt robust påkörningsskydd, bör du välja en produkt tillverkad av varmförzinkat stål, vilket ger skydd mot rostskador. I motsats till detta är påkörningsskydden av plast helt korrosionsbeständigt - efter kollision med fordon finns det ingen anledning att frukta rostskador. Men galvaniserat stål är ofta det bättre valet för utomhusbruk på grund av de nackdelar som är förknippade med plastprodukter i kombination med deras dåliga UV-resistans. Framför allt erbjuder plast den stora fördelen när det gäller påkörningsskydd att de runda formerna och det elastiska materialet reducerar slagkraften och därigenom skyddar också den närliggande utrustningen alternativt fordonet som orsakar kollisionen.

Hur ska jag montera påkörningsskyddet?

När du har utvärderat vilket material som passar bäst på påkörningsskyddet för ditt skyddsobjekt enligt riskbedömningen är det dags för installation.

Vid montering i golvet finns valet att gjuta in i betongen alternativt skruvning. Ingjutning i betong är mer tidskrävande samtidigt som påkörningsskyddet på detta vis får mest motståndskraft. Om du bestämmer dig för att skruva, bör du alltid försäkra dig om att du använder lämpliga skruvar och pluggar på underlaget. Var särskilt uppmärksam på att placera påkörningsskydden på ett tillräckligt avstånd från objektet som ska skyddas. Påkörningsskydd som ska fästas direkt på skyddsobjektet, till exempel kant- eller ytskyddsprofiler, som är självhäftande, magnetiska eller fästa vid plug-in-system kan i visa fall även skruvas beroende på produkten. Oavsett bör du även alltid beakta typ av installation vid planering av åtgärder enligt din riskbedömning.

När behövs avspärrningar?

Schakt och öppningar

All schakt måste spärras av med staket. Det gäller även öppningar i bjälklaget t.ex invid ventilationstrummor och trappor. Öppningar spärras av så att inte fallande föremål förekommer. När det gäller arbetsställningar är skyddsräcken på upp till 1,1 meters höjd att föredra.

Arbete med lyft och kran

När lyft och kranar ska användas se till att spärra av området kring på ett korrekt sätt för att förhindra fallande gods samt påkörningsolyckor.

Ordning och reda

På arbetsplatser ger god ordning och reda bra förutsättningar för att klara av den interna logistiken. Markera upp var utrustning och gods ska förvaras. Detta medför vanligtvis att onödiga risker som uppstår vid stökiga arbetsplatser tas bort, exempelvis snubbelrisk, brandrisk osv.

Markering av nivåskillnader och utrymningsvägar

Markera nivåskillnader så att ingen blir överraskad och snubblar. Markera upp transport och utrymningsvägar så de kan hållas fria från objekt. Byggmaterial, gods eller verktyg får ej blockera för transport och utrymning.

Skydd av tredje man

Finns det andra människor som rör sig kring arbetsplatsen, särskilt vid byggarbetsplatser, s.k tredje man gör du klokt i att satsa extra mycket på att göra tillvaron så säker som möjligt utanför arbetsplatsen eller bygget. Tät inhägnad, skyltning, låsta grindar, avspärrningar runt bygget samt uppställda fordon ökar tryggheten.

Vad skiljer de olika avspärrningssystemen?

Olika avspärrningssystem har olika fördelar. Nedan följer en översikt över tillgängliga produkter och information om deras egenskaper.

Avspärrningsband

Avspärrningsband kan kopplas samman via stolpar och kassetter utan fastsättning i marken. Avspärrningssystemen är flexibla och kan lätt anpassas till olika storlekar på avspärrningen tack vare integrerade självupprullade band. I vår shop hittar du avspärrningsstolpar och band för både inomhus och utomhusbruk.

Köp avspärrningsband och stolpar

Avspärrningsstolpar med kedja

Avspärrningsstolpar med kedja är lämpliga för markering och avspärrning av tillfälliga hinder. Stolparna kopplas samman av röda och vita kedjor. Stolparna kan vara betongfyllda alternativt gjutas in eller fyllas med sand.

Köp avspärrningsstolpe med kedja

Mobilt staket

Smidig avspärrning för avgränsning av områden inom lager och industrier. Avspärrningsstaketen skapar trygghet för medarbetarna och kan användas både inomhus och utomhus. Perfekt för avspärrning vid underhåll, schaktarbete, säkring av gångbanor, förvaringsområden, maskiner och passager.

Köp mobil avspärrning

System för skiljeväggar

Maskinernas användningsområden måste vara tydligt avgränsade och maskinerna måste skyddas från skador. Samtidigt måste behörig personal ha tillgång till maskinerna. Gallerväggar med integrerade dörrelement möjliggör en avgränsning av olika områden och ger ändå en god överblick över maskinernas funktion.

Köp system för skiljeväggar

Relaterade produkter

I vårt utbud finns inte bara påkörningsskydd och avspärrningar. Vi erbjuder 12 000 produkter inom området arbetssäkerhet och miljöskydd. Nedan finns ett axplock av exempelvis industrispeglar, koner, fartdämpare och tejp för golvmarkering.

Tejp för golvmarkering

Ordning och reda, var sak på sin plats. Märk enkelt upp dina lager, utrymningsvägar, riskzoner, körbanor, transportvägar, lagerplatser samt in- och utgångar med markeringsband. Finns i 8 olika färger i två rullbredder.

Köp tejp för golvmarkering

Belysning

Är trafiklederna tillräckligt upplysta så att man kan gå på dem på ett säkert sätt? Ta en titt på vårt omfattande utbud av belysning och vår praktiska guide om "Belysning på arbetsplatser".

Köp belysning

Faroskyltar

Med skyltar och markeringar ökar du säkerheten i din verksamhet. Skydda mot risker genom att markera ut farliga områden med förbuds- och anvisningsskyltar, varningsskyltar och symboler för farliga ämnen.

Köp faroskyltar

Industrispegel

Sikten i vägkorsningar måste vara klar. Om det är svårt att se korsande trafik eller gående måste trafiksäkerhetsåtgärder vidtas. För detta ändamål har vi olika industrispeglar i vårt sortiment.

Köp industrispegel
Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp eller rådgivning? Du når oss via chatten, telefon eller e-post. Hör av dig!

Rådgivning 036- 39 56 60

Du kanske även har nytta av:

Laddar...
i

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.

Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00