DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Färgblandning i brandklassad container hos Siemens

Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång ville förbättra arbetsmiljön för sina anställda vid lackeringen. Dessutom var målet att uppnå ytterligare högre brandsäkerhet än i det tidigare färgrummet. Då befintligt färgblandningsrum var placerat inne i övrig produktionslokal, skulle hela tillverkningsenheten kunna drabbas vid en olycka.

Siemens är idag ett av världens största företag inom hälsovård, energi och industri. Koncernen har drygt 360 000 medarbetare i över 190 länder.

I Sverige är Finspång den största tillverkningsenheten och där finns Siemens Industrial Turbomachinery som tillverkar ång- och gasturbiner av världsklass. Här projekteras även kompletta kraftanläggningar för att producera elektricitet, ånga och värme. Då utgör de egna turbinerna hjärtat i hela konstruktionen. Turbinerna säljs även som drivkällor för kompressorer och pumpar, främst inom olje- och gasindustrin.

Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT AB) i Finspång levererar kraftverk och turbiner med hög verkningsgrad och låga utsläppshalter. I Finspång arbetar 2800 personer och omsättningen är ca 10 miljarder kronor.

Utmaningen

Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång ville förbättra arbetsmiljön för sina anställda vi lackeringen. Dessutom var målet att uppnå ytterligare högre brandsäkerhet än i det tidigare färgrummet. Då befintligt färgblandningsrum var placerat inne i övrig produktionslokal, skulle hela tillverkningsenheten kunna drabbas vid en olycka. Av denna anledning skulle det nya färgblandningsrummet vara konstruerat som en enskild brandcell samt vara placerat i anslutning till, men skilt från, befintlig lokal. Kravet var att färgblandningsrum och färgförvaring skulle ligga intill varandra, då det tidigare hanterades i olika delar och då skapade en intern logistik som tog extra tid.

Försäkringsbolaget ställde krav på att brandsäkerheten skulle ökas ytterligare och som grund låg de Tyska och Europeiska kraven, vilka håller en högre nivå än i Sverige. Det specifika kravet var att det nya färgblandningsrummet skulle ha 90 minuters brandmotstånd (EI90). Utrymmet skulle fungera som en arbetsplats för blandning av färger, vara väl ventilerat och även utrustat med ett dragskåp, för att uppnå en hög säkerhet och bra arbetsmiljö för de anställda. Siemens tittade på flera olika lösningar såsom att bygga ett nytt rum som uppfyllde kraven, använda en extern part för att sköta färgblandningen eller en brandklassad miljöcontainer.

Lösningen

DENIOS presenterade en lösning som kunde dockas direkt mot befintlig byggnad men som ändå är avskild med hänseende till brandskydd. En brandklassad miljöcontainer typ BMC-X 600 presenterades som lösning och anpassades för att uppnå de krav som ställdes från Siemens. I en och samma container erbjuds både lagring och rum för färgblandning och de olika delarna separeras av en brandklassad vägg. I varje utrymme monterades teknisk ventilation för att ventilera bort de brandfarliga gaser som bildas vid hanteringen.

Totalt har miljöcontainern 3 brandklassade dörrar, dels för passage från byggnad in i containern, dels för passage mellan del för förvaring och färgblandning samt även för passage mot utsidan. Färgerna till lagringsutrymmet tas in via dörren mot utsidan och på detta vis behöver inte de brandfarliga färgerna passera inne i produktionslokalen.

Inne i containern är det EX-Zon 1 och utanför containern finns ingen Ex-Zon tack vare det brandklassade avskiljningen. All elektrisk utrustning inne i containern uppfyller kraven i enlighet med ATEX direktivet och är därmed godkänd vid lagring och hantering av brandfarliga varor.

Invändigt lackerades miljöcontainern i en ljusgrå nyans för att ge en bra arbetsmiljö, dessutom utrustades den med nöddusch med varmvatten och belysning med hög ljusstyrka.

DENIOS monterade i containern ett dragskåp typ Varioflow Premium som tillverkats och utvecklats av DENIOS. Fördelen med detta dragskåp är att luftflödet är konstruerat så att ingen glasruta krävs vi arbete. Alla eventuella giftiga gaser sugs in i arbetsbordet, från användaren, och då ingen glasruta krävs möjliggörs en mycket bra arbetssituation.

Resultatet

Det nya färgrummet blev ljusare, fick bättre ventilation, lägre risk för brand samt totalt sett bättre arbetsförhållanden. Siemens kan nu dra nytta av att ha både färgblandningsrum och lagringsutrymme i samma byggnad men ändå avskilt från varandra för hög säkerhet. Tack vare ett brett standardsortiment av brandklassade miljöcontainrar samt möjlighet till enskild anpassning till kundens behov uppnåddes en billigare lösning. Containern levererades på utsatt tid och med en mobil lösning påverkades inte det dagliga arbetet då befintligt färgrum kunde användas till det nya var på plats.

Fördelen är att Siemens även har flexibiliteten att geografiskt omplacera färgrummet i framtiden om förutsättningarna skulle ändras. Då brandklassade miljöcontainer från DENIOS alltid är typgodkända enligt Europeiska standarder är Siemens även garanterade att produkten uppfyller de krav som ställs i lagstiftning och från försäkringsbolag.

Här är produkterna och utrustningen vi använde:

Brandklassad miljöcontainer

En brandklassad miljöcontainer från DENIOS ger ett pålitligt, dubbelsidigt REI 90 brandskydd. När det gäller säkerhet ska du inte chansa, vi erbjuder testad och certifierad brandklassning.

Se utbudet

Dragbänk

Dragbänk och dragskåp med olika lufttekniker och individuella utrustningsalternativ för att passa dina behov.

Se utbudet

Vi hjälper dig i ditt projekt hela vägen in i mål!

Vill du ha rådgivning eller behöver du en behovsanalys?  Boka ett möte så går vi igenom vilka utmaningar ni står inför och ger förslag på lösningar.

Rådgivning: 036-39 56 60

Du kanske även har nytta av:

Laddar...
Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00