DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Spillskydd

Eftersom olja, lösningsmedel, rengöringsmedel, färger och lacker kan vara miljöfarliga, brandfarliga, frätande eller farliga på annat sätt måste den som hanterar dessa ämnen se till att det finns spillskydd. Med spillskydd såsom uppsamlingskärl, brunnstätning, spillredskap och barriärer förhindrar du att spill och läckage når vårt grundvatten och äventyrar vår hälsa och miljö. På denna sidan har vi samlat våra effektiva spillskydd som ingår i den grundläggande säkerhetsutrustningen som krävs för invallning.

Spillskydd - regler och krav

Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

6 § En verksamhetsutövare skall förebygga riskerna för allvarliga kemikalieolyckor. I de fall en allvarlig kemikalieolycka har inträffat är en verksamhetsutövare skyldig att begränsa följderna för människors hälsa och miljön. Allmänna hänsynsregler, som gäller för verksamhetsutövaren, finns i 2 kap. miljöbalken.

I ISO 14001:2015 kap. 8.2. finns beredskapen och agerade i nödlägen med krav på både spillredskap och en spillskyddsplan för att undvika oberäkneliga risker och påföljande kostnader.

Brunnstätning

Förhindra att miljöfarliga ämnen når våra vattendrag med brunnstätning. Vi erbjuder flertalet olika modeller och storlekar anpassade efter våra svenska väderförhållanden. På länken ser du hela vårt utbud av brunnstätningar.

Kundfavorit
Brunnstätning magnetisk, kvadratisk, 1000x1000mm
3 varianter finns tillgängliga
2 490,00 kr Exkl. moms
Brunnstätning engångs, av lerbaserat material, 650 x 450 mm (FE = 2 Styck)
5 varianter finns tillgängliga
2 410,00 kr Exkl. moms
Låsbar brunnstätning av aluminiumplåt, 625 x 625 mm
2 varianter finns tillgängliga
5 360,00 kr Exkl. moms
Brunnstätning överkörningsbar, stål, 1000 x 1000 mm
3 varianter finns tillgängliga
10 200,00 kr Exkl. moms
Brunnstätning, rektangulär, 1520 x 460 x 8 mm
20 varianter finns tillgängliga
3 840,00 kr Exkl. moms
Kundfavorit
Tätningsmatta neopren 1000 x 1000 mm
4 varianter finns tillgängliga
1 330,00 kr Exkl. moms

Spillredskap i vagn

Förutom att Spillredskap i vagn är lätta att förflytta till olycksplatsen kan du även vara säker på att du har med dig alla spillredskap som du behöver för en säker insats. Här hittar du alla modeller av spillredskap i vagn.

Spillskyddsbarriär

Med en spillskyddsbarriär förhindrar du att kemikalier lämnar byggnaden vid ett läckage. Du kan även förhindra översvämningar från att komma in.

Spillredskap för tillbud och olycka

Med spillredskap smart förpackade i i transportlåda eller väska har du allt du behöver vid ett eventuellt tillbud eller olycka. Här hittar du personlig skyddsutrustning, avfallspåsar och absorbenter i olika modeller.

Baställ din Spillskyddsplan i 10 steg

En läcka som får stora konsekvenser beror ofta på ett litet mänskligt misstag eftersom människor ofta agerar irrationellt vid en olycka. Med en plan att luta sig emot blir spillhanteringen både säkrare och effektivare.

Vår DENSORB® spillskyddsplan i 10 steg visar dig:

  • Hur man systematiskt går tillväga och på ett säkert sätt sanerar läckor av farliga kemikalier och olja

  • 10 nödåtgärder baserade på ISO 14001

  • Användbara tips för din riskbedömning

Beställ ditt exemplar av DENIOS Spillskyddsplan i 10 steg så hjälper den dig till en säker och effektiv insats.

Spillskydd för 1 IBC av stål

Invallning av stål för 1 IBC, lämpliga för förvaring av miljöfarliga och brandfarliga ämnen som används i daglig verksamhet. Samtliga kärl är utvecklade för att klara lasten långsiktigt och att stå emot inverkan som miljö- och brandfarliga ämnen kan ha på stålet.

Spillskydd 2 IBC, av stål

Invallningskärl av stål för två IBC-tankar, lämpliga för förvaring av miljöfarliga och brandfarliga ämnen som används i daglig verksamhet. Som standard har uppsamlingskärlen en optimerad fotkonstruktion som underlättar hantering med pallvagn eller gaffeltruck. Även mobila uppsamlingskärl med hjul eller golvelement av stål vid förvaring på golvnivå finns som alternativ.

Spillskydd för 3 IBC av stål

Invallningskärl av stål för tre IBC-tankar. För lagenlig och säker förvaring är samtliga uppsamlingskärl anpassade för miljöfarliga ämnen, brandfarliga varor och aggressiva kemikalier. Dessa uppsamlingskärl har blivit stora kundfavoriter och många uppskattar deras låga höjd.

Spillskydd för 4-12 fat

Invallning för fyra till 12 fat, lämpliga för förvaring av miljöfarliga och brandfarliga ämnen som används i daglig verksamhet. Finns även med bock för avtappning. Köp direkt i vår webbshop eller ring vår kundsupport på telefonnummer 036-39 56 60 för beställning.

Rostfritt spillskydd för fat eller IBC

Invallning av rostfritt stål för en till två IBC:er. Lämpliga för förvaring av särskilt aggressiva kemikalier då den är tillverkad av ett 3 mm tjockt kvalitetsstål som förhindrar rost att tränga igenom och göra hål i kärlet. Rostfritt stål är lätt att rengöra och det är förmodligen anledningen till att många kunder väljer rostfritt stål, särskilt inom livsmedelsbranschen eller andra områden med höga krav på hygien.

Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp eller rådgivning? Du når oss via chatten, telefon eller e-post. Hör av dig!

Rådgivning 036- 39 56 60

Spillskydd IBC av plast (PE)

Invallning av 1 IBC, lämpliga för förvaring av olika frätande kemikalier såsom syror, baser och icke brandfarliga rengöringskemikalier. Uppsamlingskärl av plast finns även med avtappningsyta och bock för avtappning.

Spillskydd för 2 IBC av plast (PE)

Förutom att miljöfarliga och frätande kemikalier behöver vara invallade behöver förvaringen även anpassas efter innehållet. Spillkärl av plast för två IBC:er är anpassade för förvaring av olika syror, baser och icke brandfarliga rengöringskemikalier. Uppsamlingskärl av plast finns även med avtappningsyta och bock för avtappning.

Spillskydd för 3 IBC av plast (PE)

Eftersom frätande ämnen lätt fräter sönder stål är PE ett mycket bättre alternativ för invallning av sådana ämnen. Uppsamlingskärl av plast för tre IBC:er, är anpassade för förvaring av olika syror, baser eller t.ex. icke brandfarliga rengöringskemikalier, finns även med avtappningsbock. Brandfarliga kemikalier ska alltid förvaras på uppsamlingskärl av stål.

Spillskydd tillbehör

Våra presenningar för läckage är för många uppskattade spillskydd. Särskilt när rör börjar läcka eller när kondensvatten ställer till problem. DENIOS erbjuder även förmånliga paket med tillbehör till dina spillskydd. Exempelvis läckagelarmet SpillGuard.

Med en avtappningsbock blir det lättare att tappa av dunkar utan att spilla. Vi erbjuder även paketpris med absorbenter, kannor, dunkar, IBC öppnare och förlängningsrör.

Kundfavorit
Uppsamlingspresenning för läckage, 145 x 290 cm, gul
7 varianter finns tillgängliga
2 530,00 kr Exkl. moms
Läckageuppsamlingspresenning 370 x 300 cm, med slanganslutning
5 varianter finns tillgängliga
2 600,00 kr Exkl. moms

Personlig skyddsutrustning spillskydd

Vid kemikaliespill eller olycka är det viktigt att du innan du ger dig in i en situation att först stanna upp och tänka till så du inte tar några onödiga risker. Titta på farosymboler på behållaren eller läs vätskans säkerhetsdatablad, avsnitt 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp. Ta på dig nödvändig skyddsutrustning. Är du osäker på vilken vätska som läckt bör du anta att det är den vätskan med högst faroklass. Självklart gäller det att se till så att nödvändig skyddsutrustning finns tillgänglig INNAN olyckan händer. Här hittar du hela DENIOS sortiment för personlig skyddsutrustning.

Är du osäker kring vilka regler som gäller hittar du bra info på denna sidan: arbetsmiljöverket personlig skyddsutrustning

Granulat Absodan

Ett effektivt saneringsmedel mot oljespill som sker utomhus på ojämnt underlag exempelvis en väg eller gårdsplan. Häll ut granulatet, låt det verka och soppa upp. Fungerar på olika spill såsom fetter, lösningsmedel som thinner, oljor, fotogen, lacknafta samt färg- och lackavfall.

Oljeabsorbenter

Med effektiva oljeabosrbenter från DENSORB tar du snabbt hand om oljespill och läckage. Vi erbjuder abesorbentrullar, ark och länsor. För hela vårt utbud gå till Absorbenter olja.

Kundfavorit
DENSORB oljeabsorbent länsa, längd 20 m, 1 st.
5 varianter finns tillgängliga
955,00 kr Exkl. moms
Kundfavorit
DENSORB oljeabsorbent ark, Economy Single, light, 40 x 50 cm, 200 st.
6 varianter finns tillgängliga
1 450,00 kr Exkl. moms
Kundfavorit
DENSORB oljeabsorbent rulle, Economy Single, light, 76 cm x 90 m
11 varianter finns tillgängliga
2 030,00 kr Exkl. moms
Kundfavorit
DENSORB oljeabsorbent rulle, Economy Single, light, 76 cm x 45 m
11 varianter finns tillgängliga
1 280,00 kr Exkl. moms
Kundfavorit
DENSORB oljeabsorbent rulle, Economy Single, heavy, 76 cm x 45 m
11 varianter finns tillgängliga
2 470,00 kr Exkl. moms

Universalabsorbenter

Med effektiva universalabsorbenter från DENSORB tar du snabbt hand om spill och läckage. Eftersom universalabsorbenterna även suger upp vatten är de inte lämpliga för utomhusbruk eftersom de snabbt mättas av regn och slask. Vi erbjuder absorbentrullar, ark och länsor. För hela vårt utbud gå till Absorbenter Universal.

Kundfavorit
DENSORB universalabsorbent rulle, Economy Single, light, 76 cm x 90 m
11 varianter finns tillgängliga
2 490,00 kr Exkl. moms
Kundfavorit
DENSORB universalabsorbent rulle, Economy Single, light, 76 cm x 45 m
11 varianter finns tillgängliga
1 680,00 kr Exkl. moms
Kundfavorit
DENSORB universalabsorbent rulle, Economy Single, heavy, 76 cm x 45 m
11 varianter finns tillgängliga
2 430,00 kr Exkl. moms
DENSORB universalabsorbent ark, Economy Single, light, 40 x 50 cm, 100 st
8 varianter finns tillgängliga
982,00 kr Exkl. moms
DENSORB universalabsorbent ark, Economy Single, light, 20 x 24 cm, 200 st
8 varianter finns tillgängliga
667,00 kr Exkl. moms
Kundfavorit
DENSORB universalabsorbent länsa, längd 20 m, 1 st.
5 varianter finns tillgängliga
1 020,00 kr Exkl. moms

Kemikalieabsorbenter

Med effektiva kemikalieabsorbenter från DENSORB tar du snabbt hand om spill och läckage. Kemikalieabsorbenterna är anpassade för frätande ämnen och trasas inte sönder. Den gula färgen signalerar fara till omgivningen. Vi erbjuder absorbentrullar, ark och länsor. För hela vårt utbud gå till Absorbenter Kemikalie.

Tillbehör för IBC tank och uppsamlingskärl

Med smarta tillbehör till IBC såsom lock, skyddshuv, avtappningsbehållare samt kannhållare kan förenklar ditt arbete och öka spillskyddet. Utforska alla våra tillbehör här: IBC tank tillbehör