Kemikalieskåp för samförvaring


Ladda produkter

Sortera efter
1 till 31 från 31
Visa
Per sida
Kemikalieskåp med brandsäker box

Samförvara kemikalier i skåp

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker skall förvaring av kemikalier som tillsammans kan orsaka en reaktionsrisk med allvarlig skada som följd förvaras i olika skåp. Med Kemikalieskåp från DENIOS som är utvecklade för samförvaring av kemikalier tillåts förvaring av miljöfarliga och brandfarliga kemikalier i samma skåp.

Modellerna UWS, PWS samt Systema är utrustade med en brandsäker box. Skåpen är optimalt utformade då  en mindre mängd brandfarlig vara eller aerosoler ska förvaras. Skåpet ger ett optimalt utrymmesutnyttjande, eftersom övriga delar av skåpet rymmer olja, färg eller annan miljöfarlig vara. I modellerna KombiQuadro delas kemikalierna in i olika sektioner efter vilka egenskaper de besitter. Filtrera ovan för att hitta rätt skåp för dina behov.

Läs om råd vid samförvaring

Kemikalieskåp ventilation

Förvarar du kemikalier som har brutna förpackningar och inte är fabriksförslutna längre bör du se till att kemikalieskåpet är ventilerat. Är gaserna tunga bör ventilationsöppningarna sitta i nedre delen på dörren. Sker avtappning av kemikalierna i skåpet eller strax utanför? Har ämnena du förvarar starka lukter? Finns det risk att kemikalieskåpet inte klarar ex-zonerna långsiktigt? Är svaret ja på någon av dessa frågor behöver du även teknisk ventilation till skåpet.

Råd för förvaring av kemikalier i skåp

Vid förvaring av kemikalier i arbetsmiljö bör du beakta Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker:

  •     Förpackningen skall placeras i en anordning som samlar upp eventuellt spill om flaskan skulle spricka.
  •     Förpackningarna skall placeras så att en utspilld kemikalie inte kan komma i kontakt med ämnen som medför en reaktionsrisk.
    Förvaring i olika skåp behövs om reaktionen kan orsaka en allvarlig skada.
  •     Kemikalierna skall förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem.