DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Ergonomi på arbetsplatsen för ett mer hållbart arbetsliv

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är en av arbetsgivarens grundläggande uppgifter enligt Arbetsmiljöverkets bestämmelser om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. De måste därför se till att alla grupper av anställda skyddas mot arbetsolyckor och hälsoskador, samtidigt som de tar hänsyn till individuella behov. Att anställda kan tillgodoses med bra ergonomi på arbetsplatsen är en viktig del i detta. Med god ergonomi minskas risken för hälsofarlig belastning som kan leda till skador.

Vad menas med begreppet ergonomi?

Ergonomi är ett begrepp som handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser, tunga lyft och andra förhållanden påverkar kroppens muskler och leder. Här ingår bland annat utformning av arbetslokaler, arbetsplatser, vilken utrustning som finns och hur arbetet organiseras. Två branscher där frågan om ergonomi är extra aktuell är inom tillverkningsindustrin och logistikområdet.

Här kan det finnas fysiskt krävande arbetsmoment som är påfrestande för arbetstagaren. Utan bra ergonomiska hjälpmedel kan det leda till muskel- och ledproblem samt ryggproblem. Repetitiva rörelser och konstant stående kan också orsaka smärta och utmattningssymptom. Dessa risker kan förebyggas med en ergonomisk arbetsmiljö som effektivt bidrar till att minska arbetsbelastningen. Detta blir ofta viktigt i företag där en central del är intralogistik. Transport, lagring och sortering av material kan vara fysiskt krävande, men det finns många ergonomiska hjälpmedel som underlättar arbetet.   

Att ergonomi är viktigt har också betonats både inom EU och av svenska Arbetsmiljöverket som har drivit en kampanj för ett hållbart arbetsliv under parollen ”En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet”. Målsättningen är att informera arbetsgivare om vad de kan göra för att deras anställda ska orka genom hela arbetslivet.

Små förändringar gör stora skillnader

EU har betonat att arbetsgivare enligt lag är tvingade att anpassa arbetet efter de anställdas förutsättningar. Dessa krav finns med i EU:s arbetsmiljödirektiv. När människors kapacitet förändras så ska arbetet också förändras exempelvis genom att använda annorlunda utrustning, göra om utformningen av arbetsplatsen för att få bättre ergonomi, arbeta på ett annat sätt och växla mellan olika uppgifter.

Arbetsmiljöbyrån gav 2016 ut rapporten ”Safer and healthier work at any age” där det har satsats på att få äldre att stanna längre. Rapporten tar upp framgångsfaktorer, fallgropar och utmaningar. Ett konstaterande är att det ofta är många små förändringar som tillsammans gör det bättre!

Hur kan man förbättra sin ergonomi?

På ett företag kan det finnas mängder av material och gods som ska förflyttas längre eller kortare sträckor. Beroende på tyngd, storlek och typ av gods krävs det olika transportlösningar. Vi erbjuder mer än 300 olika sådana lösningar. Här finns transportvagnar som förenklar monotona men krävande moment där lättare material ska förflyttas ofta. Det kan vara lätt att tänka att man ska lyfta och bära, men det är just sådana situationer som arbetsgivare måste se över när den ergonomiska arbetsmiljön ska anpassas till äldre medarbetare.

Sedan finns det arbetssituationer som innebär tunga lyft och kräver en säker hantering av tungt gods. Ett exempel är fathantering som ofta förekommer inom exempelvis tillverkningsindustrin. Vi har tekniska lösningar för all typ av fathantering bland annat fatlyft, fatkärror, fatvagnar, fatrullare och fatklämmor. Utrustning med hjul eller elektrisk drift gör hanteringen av fat enklare, säkrare och mer ergonomisk.

Lyftbord är också ett exempel på en klok ergonomisk lösning som eliminerar de risker som finns med tunga lyft. I vårt sortiment finns hydrauliska och flyttbara lyftbord, lyftbordsvagnar och även saxlyftbord. Flyttbara materialstativ med manuell eller hydraulisk höjdjustering gör det enkelt att transportera lådor och korgar i samband med exempelvis plockuppgifter på ett lager. Flexibel luftningsställning på stativet bidrar till en bekväm och bra arbetsergonomi.

Vi har sammanfattat ergonomiska hjälpmedel för dig:

Vagnar

Vagnar, transportvagnar, rullvagnar kan användas för en mängd olika transportändamål. DENIOS erbjuder över 300 olika artiklar.

Köp Vagnar

Lyftteknik och lyftutrustning

Lyft- och lyftteknikprodukter gör det möjligt att enkelt lyfta tungt gods. I sortimentet hittar du t.ex. palltruckar, lyftbord, kranar och lyftanordningar.

Köp Lyftutrustning

Fathantering

I vårt sortiment finns fatlyftare och fatrullare, fatvagnar, gaffeltruckstillbehör och fattänger. Utrustningen med hjul eller elektriska drivenheter gör hanteringen av fat mycket enklare.

Köp Fathantering

Hantering av gasflaskor

Gasvagnar eller transportställningar för gasflaskor ökar säkerheten och ergonomin vid hantering av gasflaskor och transport av dem inom företaget.

Köp Utrustning för hantering av gasflaskor

Fathantering i miljöcontainter

Lagringssystem för farligt gods kan utrustas med en mängd olika alternativ för ergonomisk produkthantering. Till exempel rullbanor eller kranbalkar.

Köp Utrustning för fathantering i miljöcontainter

Säkra arbetsförhållanden för sinnena

När man pratar om en ergonomisk arbetsmiljö är det lätt att fokus hamnar på lösningar för tunga lyft och transporter. Området är dock mycket bredare än så - det är även viktigt att skydda hörseln, ha bra belysning vid arbetsplatsen och att man kan sitta och stå ergonomiskt riktigt!

När det gäller belysning omfattar sortimentet olika typer av lysrörsarmaturer för takmontering i exempelvis containrar där det ofta kan vara mörkt, LED-lampor för bordsmontering, golvlampor och handburna hjälplampor. För att skydda hörseln finns ett stort urval med bland annat hörselkåpor, öronproppar samt ett bekvämt hörselskydd med bygel och utbytbar skumstoppning.

Stolar och pallar för ergonomiska sittplatser

För medarbetare som arbetar sittande, eller stillastående, under stora delar av arbetsdagen har det stor ergonomisk betydelse hur man sitter och vad man har under fötterna.  Denios har ett mycket brett sortiment med arbetsstolar för en mängd olika arbetssituationer. Här finns stolar för att sitta ergonomiskt riktigt i produktions- och verkstadsmiljöer, kontrollrum, laboratorier, på kontor och i konferensrum.

Ergonomiska mattor för stående arbete

För den som ofta arbetar i stående ställning finns avlastningsmattor som gör att man står stabilt och blir avlastad även vid trötthetstendenser. Det finns mattor som isolerar mot markkyla, vibration och buller. För industriella miljöer där det kan finnas olja och vätskor på golvet finns ergonomiska säkerhetsmattor med hög komfort. Det finns även en arbetsplatsmatta i form av ett flexibelt monteringssystem där ytan kan anpassas individuellt till arbetsplatsen.

Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp eller rådgivning? Du når oss via chatten, telefon eller e-post. Hör av dig!

Rådgivning 036- 39 56 60

Du kanske även har nytta av:

Laddar...
i

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.

Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00