DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Rostfri utrustning för livsmedelsindustrin

För den som tillverkar livsmedel finns rättsliga krav på livsmedelshygien och märkning. Inte bara efterlevnaden av höga hygienstandarder spelar en viktig roll, men frågorna om föroreningar och rester får inte försummas vid tillverkning och produktion av livsmedel

DENIOS erbjuder ett omfattande produktsortiment för livsmedelsindustrin. Här finns beprövade lösningar för säker hantering av farliga ämnen och lagstadgad förvaring av farliga ämnen. Ett stort urval av produkter för skydd av anställda är också en del av vårt sortiment för livsmedelsindustrin. Dessutom har vi många andra praktiska produkter för rengöring och desinfektion, förvaring, avfallshantering, transport och produktionsutrustning i vårt sortiment.

Säker livsmedelsproduktion med rostfri utrustning

När det gäller livsmedel finns det inget mer pålitligt material än rostfritt stål. Det släta, skyddande och stabila kromoxidskiktet garanterar korrosionsbeständigheten hos rostfritt stål. Korrosionsbeständighet innebär att basmaterialet inte angrips vid kontakt med livsmedel (t.ex. fruktsyror) och andra miljöfaktorer (t.ex. syre och rengöringsmedel). Ett annat plus när det gäller hygien är det rostfria stålets effekt på livsmedel: det lämnar inga skadliga ämnen eller partiklar efter sig och förorenar/förändrar inte livsmedel. Dessutom är rostfritt stål mycket lätt att rengöra, vilket innebär att bakterier inte har någon yta att angripa och att hygienförhållandena är optimala. Detta gör rostfritt till förstahandsvalet när det gäller att säkerställa de höga hygienstandarderna inom livsmedels- och dryckesindustrin.

Hos DENIOS hittar du ett brett sortiment av drifts- och säkerhetsutrustning i högkvalitativt rostfritt stål - från uppsamlingskärl till återvinningsstationer.

Hygienisk förvaring av kemikalier inom livsmedelsindustrin

Vid produktion av livsmedel används även ämnen som klassificeras som farliga ämnen på grund av sina egenskaper. Till exempel används brandfarlig metanol vid tillverkning av sprit eller vegetabiliska oljor och fruktsyror. Miljöfarliga rengöringsmedel används för rengöring av utrustning hör också till de farliga kemikalier som används inom livsmedelsindustrin.

Uppsamlingskärl av rostfritt stål är inte bara hygieniska, utan också anpassade för förvaring av en mängd olika farliga kemikalier. Förutom säker förvaring av brandfarliga och miljöförorenande ämnen ger uppsamlingskärl av rostfritt stål ett långsiktigt korrosionsskydd vid förvaring av frätande vätskor.

Våra kemikaliehyllor i rostfritt stål möjliggör säker och hygienisk förvaring av brandfarliga vätskor (H224-226), aggressiva kemikalier och miljöfarliga ämnen. De är särskilt lätta att rengöra och hygieniska.

Transport, dispensering och förvaring av livsmedel

Transportbehållare för livsmedel måste vara praktiska och lätta att hantera. Hygienisk renlighet är lika viktigt som regelbundet underhåll av behållarna. Dessutom måste transport- och förvaringsbehållare vara märkta - eftersom livsmedel endast får transporteras med lämplig märkning som skyddar mot förväxling med andra eventuella farliga ämnen. Hur livsmedel ska märkas är enhetligt reglerat i hela EU. Grunden för detta är den europeiska förordningen om livsmedelsinformation (EU) nr 1169/2011.

I DENIOS produktsortiment hittar du ett stort urval av hygienpallar, transportlådor, stapelbara behållare samt universalbehållare som är optimalt lämpade för förvaring av livsmedel tack vare det livsmedelssäkra materialet polypropylen. Våra elektriska pumpar har livsmedelssäkra anslutningar och en hög kvalitet, särskilt för pumpning av livsmedel. Även stora och små behållare kan förvaras och transporteras i våra livsmedelsgodkända behållare. För intern transport av färdigförpackade livsmedel har vi olika transportvagnar och lådor i vårt sortiment.

i

Vad betyder livsmedelsgodkänd?

Livsmedelsgodkända förpackningsmaterial kan användas i direkt kontakt med livsmedel utan några hälsorisker. Dessutom påverkas inte matens lukt och smak av materialet.

Små behållare lämpliga för livsmedel

Aluminiumflaska, 600 ml, förp.= 12 st.
5 varianter finns tillgängliga
919,00 kr Exkl. moms
Aluminiumflaska, 5600 ml, förp.= 2 st.
5 varianter finns tillgängliga
783,00 kr Exkl. moms
Plastdunk (PE), 20 l
358,00 kr Exkl. moms
Flaskor med smal hals av Green PE, med skruvlock, 10 ml, 24 st.
7 varianter finns tillgängliga
284,00 kr Exkl. moms
Plastdunk (PE), 10 l
266,00 kr Exkl. moms

Rengörings- och desinfektionsprodukter

Överallt där livsmedel hanteras är absolut hygien nödvändigt. Rengörings- och desinfektionsåtgärder är tydligt reglerade av lagkrav och garanterar konsumentskydd. Alla företag inom livsmedelsindustrin är skyldiga att skydda livsmedlen och därmed konsumenternas hälsa genom lämplig drifthygien. Professionell rengöring och desinfektion av lokaler, anläggningar och utrustning är en grundförutsättning för att mikrobiologiska föreskrifter ska kunna följas.

I vårt sortiment hittar du en mängd olika livsmedelsbeständiga rengöringsdukar som tack vare sin robusta rivhållfasthet är idealiska för rengöring av ytor samt maskiner och utrustning. Den ekonomiska spraykannan från FALCON kan till exempel användas för att fukta ytor för att desinficera dem. Den nya saneringsutrustningen är idealisk för desinfektion och dekontaminering av fordon och utrustning. Och om något skulle gå fel och spill och läckage är ett faktum är DENSORB absorbenter det bästa valet: de högabsorberande fibrerna och granulatet absorberar alla vätskor.

i

Rengöring och desinfektion är två olika processer.

Rengöring: Avlägsnande av nedsmutsning (= alla oönskade ämnen, inklusive produktrester, mikroorganismer och rester av rengörings- och desinfektionsmedel).

Desinfektion: Kemiska och fysikaliska processer för att döda mikroorganismer till en nivå som varken är skadlig för hälsan eller påverkar livsmedlets kvalitet.

Nyhet: Mobil saneringsutrustning för desinfektion och dekontaminering av fordon och utrustning.

Den mobila desinfektionsanläggningen är idealisk för desinfektion och dekontaminering av fordon och utrustning, t.ex. vid sanering av smittsamma sjukdomar. Den kännetecknas framför allt av snabb och okomplicerad montering samt återanvändbarhet och kan t.ex. användas i slussar med skumdesinfektion.

Anläggningen som du kan köra igenom används för att samla upp tvätt- och avloppsvatten samt rengörings- och desinfektionsmedel inomhus och utomhus. Den är lämplig för bilar och lastbilar och kan ställas upp på mycket kort tid av ett fåtal personer. Den kan användas som en fristående modul för uppsamling av förorenat avloppsvatten och för desinfektion av rena däck. Samtidigt som du kan bygga upp en hel mobil desinfektionssluss.

Forskning, utveckling och produktion

Livsmedel måste inspekteras och testas mycket noga innan de matas in i den fortsatta produktionsprocessen. Prover tas och testas inom forskning och utveckling för att säkerställa produkternas kvalitet.

Tork- och värmeskåpen från DENIOS uppfyller kraven för torkning eller varmförvaring av prover i temperaturområdet upp till 300°C, tack vare den låga värmestrålningen och värmesystemets temperaturprecision. Ytterligare ett plus för hygiensäkerheten: bakterier dödas effektivt av de höga temperaturerna.

Inom livsmedelsproduktionen är värmekammare idealiska för att t.ex. minska viskositeten hos livsmedel och göra dem pumpbara. För detta ändamål kan fat och/eller IBC-behållare med det ämne som ska värmas upp placeras i värmekammaren för att värma upp det. Vi erbjuder kundanpassade lösningar med kapaciteten du önskar med optimalt nyttjande av det tillgängliga utrymmet.

Torkugn och värmeskåp för forskning och testning

Värmekammare för fat och IBC

Värmekammare WK 114-1-K
9 varianter finns tillgängliga
Pris på förfrågan
Värmekammare WK 214-2-K
9 varianter finns tillgängliga
Pris på förfrågan
Värmekammare WK 514-2-K
9 varianter finns tillgängliga
Pris på förfrågan

Skyddsutrustning

Inom livsmedelsindustrin är både livsmedelssäkerheten och hälsa och säkerhet på arbetsplatsen mycket viktigt. För det är bara om dina medarbetare arbetar säkert som de också kan garantera livsmedel av hög kvalitet. Här hittar du viktiga produkter för arbetssäkerhet: Skydda dina medarbetare mot fall- och halkrisk samt mot kraftiga temperaturavvikelser som värme och kyla.

Hos DENIOS hittar du ett brett utbud av skyddsutrustning för livsmedelsindustrin: I vårt PPE-sortiment hittar du allt från skyddsglasögon- och ansiktsskydd till andningsskydd. För akutvård erbjuder vi olika modeller av nödduschar (mobila och fasta), flaskor för ögonsköljning, plåsterdispensers och första hjälpen-kit. Arbetsplatsmattor ökar ergonomi, minskar tröttheten och håller sig torra, rena och halkfria. För känsliga sektorer som livsmedelsindustrin erbjuder vi säkerhetsknivar tillverkade av metalldetekterbar plast (MDP-knivar) som förhindrar att främmande föremål förs in i maskiner eller produkter. De robusta dragskåpen och fristående arbetsstationerna erbjuder högsta möjliga skyddsnivå för människor och rum under överföring, fyllning, vägning och provtagning av fasta ämnen, damm (råmaterial, kryddor, smaker, pulver) och vätskor (med ångor).

Dragskåp

Dragskåp AT-12 Compact
4 varianter finns tillgängliga
Pris på förfrågan
Dragskåp AT-12 Pharma
4 varianter finns tillgängliga
Pris på förfrågan
Skyddsventilation FAP-15 Compact
4 varianter finns tillgängliga
Pris på förfrågan

Avfallshantering av medicin och livsmedel

För att undvika kontaminering i livsmedelsproduktionen bör vissa åtgärder särskilt beaktas vid avfallshantering. Till exempel bör det avfall som produceras separeras. Behållarna för de olika typerna av avfall bör märkas tydligt så det framgår vad det innehåller. Dessutom måste avfallsbehållarna vara försedda med ett tättslutande lock så att ingen vätska kan läcka ut. Dessa behållare används för insamling och senare bortskaffande av restmängder och avfall. Därför är livsmedelsgodkännande inte längre nödvändigt här.

Våra ASF- och ASP-behållare används för säker uppsamling av vätskor innan de transporteras till avfallshanteringsföretaget. Avfallskärlen i rostfritt stål finns i olika volymer, så att även stora mängder avfall kan tas om hand.

Utrustning för produktion och lager

Säkerhet är inte bara viktigt inom livsmedelsproduktionsprocessen, utan även på produktionsplatsen. Mycket kan ju också hända vid leverans, bortforsling eller besök av utomstående besökare i lokalerna: Manövrering av lastbilar och transportfordon i trånga utrymmen kan leda till dyra kollisionsskador. När människor avviker från säkra trafikleder kan det också få förödande konsekvenser.

Med rätt påkörningsskydd säkrar du dina inventarier effektivt mot stötar. Samtidigt minimerar du risken för arbetsolyckor. Med hjälp av golvmarkeringar och personalledningssystem håller du dina medarbetare och besökare på markerade vägar och skyddar dem mot trucktrafik. Tydlig och synbar skyltning ökar också säkerheten på verkstadsgolvet.

Skyltar och varningssymboler

Säkerhetsutbildning på din arbetsplats

Planerar ni en dag för att gå igenom säkerheten på er arbetsplats och vill utbilda era medarbetare i säker hantering av farliga ämnen eller akuta läckage? Ta hjälp av vår kunskap: I vår DENIOS Academy hittar du många interna utbildningar som du kan boka inom många olika ämnen. Från läckageutbildning till experimentella föreläsningar.

Vi hjälper dig också gärna att sätta ihop ett program som är individuellt anpassat efter dina behov. Kontakta oss gärna!

Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp eller rådgivning? Du når oss via chatten, telefon eller e-post. Hör av dig!

Rådgivning 036- 39 56 60

Du kanske även har nytta av:

Vanliga frågor

FAQ: Riskbedömning av farliga ämnen

Hanterar, använder eller lagrar du farliga ämnen och vätskor? Då är riskbedömningar ett måste för dig. Det är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och helt avgörande för medarbetarnas hälsa. I vår FAQ svarar vi på de vanligaste frågorna som dyker upp när ämnet "riskbedömning av kemiska risker" kommer på tal.

Läs mer
Artikel

Vägledning skyltar - regler, krav och lov

Säkerhetsskyltar har en särskild betydelse för arbetssäkerheten. I vår guide hittar du definitionen och betydelsen av säkerhetsskyltar, svar på vanliga frågor, en samling av alla vanliga symboler samt bästa praxis för användning av säkerhetsskyltar.

Läs mer
Produktguide

Gasflaskor: Förhindra bränder, explosion och utsläpp

Eftersom hantering och förvaring av gasflaskor innebär risker har vi ett omfattande utbud av produkter och kunskap för din säkerhet så att du kan undvika bränder, explosioner eller gasutsläpp!

Läs mer
Produktguide

Farligt avfall - allt du behöver för att sortera rätt

Batterier, lysrör och spillolja är vanligt förekommande avfall som klassas som farligt avfall och behöver förvaras och transporteras säkert för att inte omgivningen och miljön ska utsättas för onödiga risker. Hos DENIOS hittar du den rätta utrustningen.

Läs mer
i

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.

Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00