DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Miljösmart och säker kemikaliehantering

Hos de flesta tillverkningsföretag är ett proaktivt och förebyggande arbete med maskinservice och industriellt underhåll en självklarhet. Det är viktigt för att undvika oplanerade produktions- och driftstopp samt höga reparationskostnader. Att arbeta förebyggande innebär också säkrare arbetsplatser eftersom risken för olyckor minskar när produktionsutrustningen är i topptrim. Dessutom bidrar regelbunden service till att maskiner och annan utrustning uppfyller gällande säkerhetsstandarder och föreskrifter.

Minska risker med korrekt underhåll

Tekniker, reparatörer och underhållspersonal som arbetar med olika typer av underhålls- och serviceuppdrag inom industrin har ofta ett krävande jobb. Det kan vara trångt, mörkt och svåråtkomligt. Många uppdrag måste utföras under tidspress och risken för läckage av vätskor finns alltid i samband med exempelvis byte av maskindelar. Det kan vara allt från skärvätskor till oljor, olika typer av smörjmedel, kemikalier och hydraulvätskor.

För några år sedan uppmärksammade EU de risker som finns vid underhålls- och servicearbeten vilket ledde till en kampanj för säkert underhåll. Med kampanjen ville man öka kunskapen om hur viktigt det med underhåll, och att det måste utföras på ett säkert sätt. I Sverige är det arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön och för att säkerhetsföreskrifter följs i samband med underhåll och reparationer.

Absorbenter DENSORB® för spillhantering

Produkter som suger upp, begränsar och täpper igen kemikaliespill

Det ska vara säkert, rent och tidsbesparande. Så tycker vi att kraven ska vara när det är aktuellt att hantera spill av kemikalier, oljor och andra vätskor. För att svara upp mot kraven på en korrekt hantering krävs det att ett företag har tillgång till rätt typ av produkter. Vi har under åren utvecklat ett brett produktprogram som täcker in alla tänkbara situationer som kan uppstå.

Ett exempel är absorbenterna i DENSORB-programmet som finns i ett stort antal olika versioner, praktiskt anpassade till vätsketyper, mängder och användningsområden. Här finns absorbentlänsar i olika längder för att stänga in läckage, absorbentkuddar för uppsugning av oljeläckage, kemikalieabsorbenter både på rulle och ark. En praktisk lösning är också är DENSORB-produkter i en mobil behållare. Behållaren förenklar snabba insatser. Här finns länsar, ark och kuddar samt skyddshandskar och avfallspåsar. 

Hjälpmedel för rengöring och underhåll av verktyg och maskindelar

Ibland kan det också krävas att man snabbt lyckas täppa igen brunnar så att farliga kemikalier och vätskor inte läcker ut i vattendrag och ner i VA-system. För detta har Denios ett stort antal lösningar för effektiv brunnstätning. I programmet finns bland annat en praktisk magnetisk brunnstätning, tätningskuddar, brunnsmattor, överkörningsbara brunnstätningar och flexibla tätningar som kan sänkas ner i en brunn.

Sist men inte minst har Denios givetvis också DENSORB-produkter som underlättar för underhållspersonal efter avslutat arbete. För att rengöra nedsmutsade verktyg och maskindelar finns praktiska non-woven-dukar med hög uppsugningsförmåga. En viktig fördel jämfört med konventionella rengöringsdukar är att DENSORB-dukarna låser in den absorberande vätskan så att inget droppar och sprids vidare. Dukarna levereras i en praktisk dispenserlåda som är lätt att ta med sig.

Läckagehantering utomhus

Det är inte bara inomhus som det krävs bra lösningar för effektiv och säker spillhantering. Skogsmaskiner, entreprenadmaskiner, tåg och tunga fordon måste ofta repareras utomhus och ett exempel är när hydrauliksystem går sönder. Det är för sådana situationer som Denios har tagit fram absorbenten DENSORB OutDoor Long Life på rulle. Den finns med olika bredd och längd och har utvecklats för att skydda marken mot oljor, drivmedel och andra oljebaserade vätskor. DENSORB OutDoor är vattenavvisande, UV-beständig och uppbyggd med flera skikt. Ett slitstarkt fiberskikt på ovansidan som ger lång livslängd. Ett tjockt absorberande mellanskikt som säkerställer snabb vätskeupptagning, och ett halkfritt plastskikt på undersidan som förhindrar de absorberade vätskorna från att sippra igenom.

SpillGuard - smart teknik för kemikaliehantering

Förhindra läckande vätskor med läckagelarm

SpillGuard är ett smart detekteringssystem som utvecklats av Denios och som 2020 tilldelades utmärkelsen German Innovation Award. SpillGuard finns i två versioner. Dels i en version som larmar akustiskt och visuellt när enheten kommer i kontakt med vätskor. En mer avancerad modell är SpillGuard Connect som skickar läckagevarningar via SMS och/eller e-post till underhållspersonalens smartphones, surfplattor och/eller stationära datorer. SpillGuard kan placeras i exempelvis uppsamlingskärl.

Fördelarna med SpillGuard är många för en underhållsorganisation som har ansvar för mycket tillverkningsutrustning utplacerade på stora produktionsytor. Att söka efter och upptäcka läckage i tid hinns sällan med. Samtidigt finns det många fördelar med att i ett tidigt skede få en indikation om att det läcker någonstans. Det kanske bara droppar med över tid kan många droppar leda till stora produktionsstörningar och tidskrävande rengöring. I många industrier används också kemikalier som kan avge farliga ångor med risk för brand och explosion. Båda modellerna av SpillGuard är godkända för ATEX-zon 0 och uppfyller därmed de strängaste kraven på explosionsskydd.

Fler produkter för underhåll

Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp eller rådgivning? Du når oss via chatten, telefon eller e-post. Hör av dig!

Rådgivning 036- 39 56 60

Du kanske även har nytta av:

Laddar...
i

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.

Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00