DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

5S - metoden för bättre arbetssäkerhet och effektivitet

Eftersom oreda inte bara kostar tid och pengar - utan även ökar riskerna för olyckor i arbetsmiljön, har vi för att förenkla för er, satt samman en guidesida om 5S. Där du kan läsa om hur 5S-metoden effektiviserar arbetet men också hjälper till att minska risken för olyckor. Faktum är att 5S, som är är en japansk metod för att skapa ordning och reda, är en viktig del i att skapa bättre arbetsplatser som möter upp mot de krav som ställs på den moderna industriarbetsplatsen. Nu sätter vi igång att bekämpa kaoset med fem enkla steg.

 

Oordning på jobbet? Här är konsekvenserna!

Mycket tid går till att leta – även i nödsituationer

Om arbetsutrustning, verktyg eller material inte förvaras strukturerat används en stor del av tiden till att leta efter rätt föremål.  Arbetsflödet avbryts och medarbetare är upptagna av oproduktiva saker under sökningen. I slutändan kostar ett sådant slöseri med resurser inte bara tid utan också pengar. I nödsituationer kan söktider få mycket allvarliga konsekvenser. Till exempel om en anställd skadas eller läckage uppstår. Om det inte är känt var spillredskapen förvaras eller om första hjälpen inte kan hittas, försvinner avgörande minuter för akutvård.

Ökad risk för olyckor

Visste du att föremål som ligger på marken är en av de vanligaste orsakerna till fallskador och olyckor i vardagen? Nog för att de snabbt kan förvandlas till en snubbelrisk, de kan också blockera flykt- och räddningsvägar. Om spetsiga eller skarpa kanter som spikar ligger på fel ställe, blir varje misstag en smärtsam upplevelse för medarbetaren. Lösa behållare med vätskor kan vältas i ett ouppmärksamt ögonblick och orsaka läckage. När ofarliga vätskor ökar risken för halkolyckor kan läckage av farliga kemikalier leda till betydande hälsorisker och miljörisker.

"Osynligt spill" och dålig hälsa

Att ha rent och snyggt på jobbet ökar säkerheten på arbetsplatsen. Motsvarigheten - att ha smutsigt gör att mer smuts inte märks i smutsen som ökar riskerna. Likadant fungerar det med spill. Om rutiner för rengöring saknas i den dagliga driften märks exempelvis inte läckande olja på en smutsig maskin lika snabbt som på en ren. I värsta fall kan dålig hälsa och sjukdomar bli resultatet om arbetsplatser inte rengörs regelbundet. Med rutiner och utrustning som förenklar kan spill och läckor upptäckas tidigare och tas om hand om på ett effektivt sätt. Kombinationen av SpillGuard®, som larmar med både ljus- och ljudsignal vid läckage, tillsammans med DENSORB® spillredskap är en viktig del i arbetet med en säker arbetsplats.

Så gör 5S-metoden din arbetsplats säkrare

5S är en japansk metod för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. Metoden utvecklades ursprungligen hos biltillverkaren Toyota. I svensk version använder man följande ord för de 5S:en :

 • Sortera (seiri) verktyg och material som används på arbetsplatsen. Skilj det som är nödvändigt, från det som inte är det.

 • Strukturera (seiton) det som är nödvändigt så att det är lätt tillgängligt. Ge det en given lämplig plats och tag bort annat.

 • Städa (seiso) regelbundet. Liten städning varje dag. Större rengöring varje vecka.

 • Standardisera (seiketsu) de dagliga rutinerna. Använd att-göra-listor för daglig vård av maskiner och lokaler.

 • Skapa vana (shitsuke) att ordningen hålls. Förbättra "att-göra-listorna" steg för steg.

5S-metoden kan ge ett betydande bidrag för att minimera riskerna för olyckor på jobbet. Eftersom steg-för-steg-metodiken hjälper dig att systematiskt undersöka arbetsplatsen och därmed identifiera områden och processer för optimering. Den strukturerade metoden kan erbjuda värdefulla tillvägagångssätt, särskilt om ditt företag tidigare varit olycksdrabbat.

i

**Tips: ** involvera dina anställda i processen från början. De känner sin arbetsplats bäst och kan ge viktig information om vanliga problem. Genom att involvera de anställda i ett tidigt skede, har du större chans att få acceptans för nya smarta arbetssätt och åtgärder med många vinster.

Börja med 5S-Metoden – Så gör du

Sortera
Strukturera
Städa
Standardisera
Skapa vana

Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera och Skapa vana  – Dessa 5 steg ska du följa för att lyckas. Klara, färdiga, nu kör vi igång!

1. Sortera

Första steget är att skilja på nödvändigt och inte nödvändigt! Fundera kring:

 • Hur ser det ut hos oss allmänt?

 • Är all utrustning och alla verktyg som behövs hos oss på plats?

 • Hur ser arbetsstationerna ut?

 • Är det mycket kartonger/ material på golvet?

 • Skriv ner vad ni kommer fram till

Hur ska vi sortera?

 1. Skapa en yta utanför arbetsplatsen.

 2. Flytta alla saker dit som inte har en egen plats idag.

 3. Sortera föremålen i högar. Märk alla föremål med små lappar med tre färger, till exempel:

– Grön = det här behöver vi (nödvändigt).

– Gul = behöver vi verkligen det här (osäkert)?

– Röd = släng eller till förråd (onödigt).

Andra vändan

Gå igenom allt som är märkt med gult (osäkert) en gång till. Varje sak ska antingen hamna i den gröna högen (nödvändig) eller den röda högen (onödig). Inget gulmarkerat ska finnas kvar!

Markera och åtgärda särskilt utrustning som är defekt, olämplig eller medför säkerhetsrisker.

i

Tips: Tomma behållare, förpackningar och gamla dokument som inte längre är aktuella lagras ofta tillfälligt på arbetsplatsen.  Sätt upp en återvinningscentral och bli av med avfallet istället.

Behållare och tippcontainers

Förvaring och transport av material, råvaror eller avfall.

Köp behållare

Staplingsbara behållare

För insamling av avfall eller som ett platsbesparande lagringsalternativ.

Köp behållare

Gallerbox

Förvaring och insamling av en mängd olika varor såsom dunkar eller små behållare.

Köp gallerbox och pallhuv

2. Strukturera

Hur ska vi strukturera?

 • Ordna alla saker och all utrustning efter hur ofta de används. Det som används mest ska vara lätt och bekvämt att nå. Detsamma gäller för de dokument som är relevanta för arbetsplatsen.

 • Märk utrustningen tydligt.

 • Lägg tillbaka använda föremål på sin plats.

 • Ha en permanent plats för allt som är grönmarkerat (nödvändigt), både material och utrustning.

 • Släng rödmarkerade (onödigt) saker och utrustning eller placera dem på en markerad plats i ett förråd där de är lätta att hitta.

 • Märk arbetsstationer och gångar samt eventuella lagerplatser.

 • Rengör alltid saker och utrustning innan ni lägger tillbaka dem.

 • Reparera eller ersätt olämplig utrustning.

Varför är detta viktigt?

 1. Att slippa leta efter material och verktyg sparar tid.

 2. Att ha var sak på sin plats underlättar städning och rengöring.

 3. Att tänka igenom placering av utrustning som används ofta ger bättre ergonomi.

i

Tips: Med rätt utrustning kan verktyg och material systematiseras enkelt. Med våra förvaringsskåp, som kan utrustas efter behov kan pärmar och mappar systematiseras på kontoret liksom skruvar och muttrar på verkstaden. Låsanordningar ingår som standard för att förhindra stölder och förhindra obehörig åtkomst.

Hyllor erbjuder en platsoptimerad och flexibel förvaring som snabbt kan flyttas om när förutsättningarna förändras. Öppna lagerlådor ger en översiktlig förvaring av smådelar.

Vid nödsituationer är det viktigt att första-hjälpen utrustning och spillredskap finns på en känd och synlig plats, tydligt skyltat.

Förvaringsskåp

Olika modeller med flera alternativ av utrustning för att strukturera upp.

Köp förvaringsskåp

Hyllor

Flexibelt utbyggbart hyllsystem för strukturerad förvaring.

Köp lagerhylla av metall

Lagerlåda och hyllåda

Snabb översikt och bra struktur med lagerlådor och hyllådor.

Köp lagerlåda och hyllåda

Universalbehållare

För mångsidig användning inom produktion och drift.

Köp universalbehållare

Säkerhetsskåp

För optimalt skydd av värdesaker och dokument.

Köp säkerhetsskåp

Nyckelskåp

Säker och strukturerad förvaring av nycklar.

Köp nyckelskåp

DENSORB® Spillredskap

I en mobil caddy vagn, väska eller i en rymlig låda.

Köp spillredskap

Första-hjälpen-utrustning

Ögonspolning och plåster i praktiska dispensers och lådor.

Köp första-hjälpen-utrustning

3. Städa och rengör

Hur ska vi städa och rengöra?

 • Börja med att städa och rengöra arbetsstationen och gemensamma ytor inom det avgränsade området noga.

 • Kom överens om en realistisk städnivå, det vill säga hur rent det ska vara.

 • Ta fram en checklista för vad som ska städas.

 • Ha rätt städutrustning tillgänglig på en bestämd plats.

 • Utred orsakerna till varför det blir smutsigt och ta fram förslag som hindrar nedsmutsningen.

 • Leta felaktigheter och risker, lös problemen direkt eller notera förslag till åtgärder i en handlingsplan.

Varför är detta viktigt?

 1. Det är trevligt och säkert att arbeta på en arbetsplats där det råder ordning och reda.

 2. Det är lättare att identifiera fel och avvikelser.

 3. Det går åt mindre arbete att hålla ordning utifrån en hög nivå, än att gång på gång rycka upp den från en låg nivå.

 4. Att vara överens om hur det ska se ut minskar källan till konflikter.

i

Tips: En ekonomisk användning av material och rengöringsmedel är snällt mot både miljön och plånboken. Med sprayflaskor och vätningskannor från FALCON är användning både säker och kostnadseffektiv eftersom överflödigt rengöringsmedel rinner tillbaka in i behållaren. Med speciella trasor och torkdukar anpassade för verkstad och industri kan rengöringen förenklas.

FALCON Spray- och rengöringskanna

Ekonomisk och exakt användning av rengöringsmedel.

Köp spray- och vätningskanna

Torkduk och torktrasor

För rengöringsarbeten i alla industriområden.

Köp torkduk och torktrasor

Städutrustning och städvagn

Förenkla städningen med bra utrustning: Städvagn, griptång och magnetiska kvastar.

Köp städutrustning

4. Standardisera

Utveckla gemensamma arbetssätt som var och en kan tillämpa dagligen!

Hur ska vi standardisera?

 • Fördela ansvarsområden och förmedla tydligt vem som ska göra vad.

 • Beskriv när, var och hur man ska göra något = arbetssätten.

 • Ta fram standarder för respektive arbetsområde.

 • Checklistor och fotografier är en bra hjälp för att kunna följa standarden.

 • Ta fram en plan för hur 5S-arbetet ska följas upp och utvecklas.

 • Tänk igenom så att standarden skapar förutsättningar för en säker arbetsplats.

 • Utveckla gemensamma arbetssätt som var och en kan tillämpa dagligen!

Varför är detta viktigt?

 • Alla måste veta vad som förväntas av dem.

 • Alla måste veta vad som ska göras för att behålla en välorganiserad och effektiv arbetsplats.

 • Alla måste våga ifrågasätta dagens arbetssätt för att standarden ska kunna utvecklas och bli bättre.

i

Tips: Standardiseringen ska vara lätt att förstå och närvarande för alla anställda. Med väggfärsten, informationstavlor och paneler blir instruktionerna visuella och tydliga.

Informationstavlor och organisationssystem

Tydliggör de dagliga rutinerna och förväntade aktiviteterna på arbetsplatsen.

Köp informationstavlor och organisationssystem

5. Skapa vana

Nu är arbetsplatsen organiserad och klar, är vi färdiga då? 5S är inte ett engångsprojekt utan ett arbete som pågår hela tiden. Nu gäller det att skapa vana.

Hur ska vi skapa vana?

 • Följ överenskomna regler och standarder.

 • Avsätt tid för att arbeta med 5S, till exempel fem minuter varje dag, en timme i veckan, en till fyra heldagar i månaden inklusive utvärderingar.

 • Ha ansvariga som uppdaterar rutiner och standarder.

 • Håll hårt på standarden men var öppen för förbättringar.

 • Gör regelbundna uppföljningar.

 • Håll regelbundna utvärderingsmöten för att förbättra rutiner och standarder.

 • Genomför regelbundet revisioner av 5S-arbetet. Avdelningschefen ska granska resultatet tillsammans med arbetslaget och rapportera resultatet.

 • Uppdatera informationen på anslagstavlor så att den är korrekt.

Varför är detta viktigt?

Gemensamma rutiner underlättar när alla tillsammans ska upprätthålla en god arbetsmiljö och hög effektivitet.

Lämna kaoset, klara, färdiga, GÅ!

Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp eller rådgivning? Du når oss via chatten, telefon eller e-post. Hör av dig!

Rådgivning 036- 39 56 60

Du kanske även har nytta av:

Laddar...
i

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.

Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00