DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

10 tips till dig som ska köpa kemikalieskåp

Vid inköp av ett kemikalieskåp finns krav i miljöbalken, arbetsmiljölagen och MSB:s rekommendationer att tänka på och ta hänsyn till. DENIOS har listat 10 tips som underlättar beslutsprocessen och ger säker och lagenlig förvaring av kemikalier. Scrolla ner och läs listan.

När behövs kemikalieskåp?

Kemikalieskåp behövs när miljöfarliga och brandfarliga kemikalier:

  1. Utgör hälsorisk

  2. Risk för miljön

  3. Risk för säkerheten i lokalerna och närområde

1

Säkerhetsdatablad och CAS nummer

Vilken karaktär har ämnena som ska lagras, miljöfarligt/ frätande/ oxiderande/brandfarligt eller explosionsfarligt? Börja med att ta fram säkerhetsdatabladet (kallas även SDB eller MSDS), där finns riktlinjer och rekommendationer kring hur ämnet ska förvaras.

2

Förvaring inomhus eller utomhus

Fundera kring om kemikalieskåpen ska stå inomhus eller placeras utomhus? Vad passar verksamheten bäst?

3

Vilken mängd kemikalier ska förvaras?

Hur stora eller små mängder ska du förvara? Fundera kring antal behållare, vilken typ och storlek samt totalt antal liter. Olika utförande på skåp och lådor kan förenkla ordning och renhållning. Det är därför en fördel att tänka igenom hur behoven ser ut idag och överskådlig framtid.

4

Invallning av kemikalier

Vid förvaring av brandfarlig och/ eller miljöfarliga ämnen finns krav på invallning som ska förhindra att läckage sprids okontrollerat. Detta betyder att förpackningarna skall placeras i en anordning som samlar upp eventuellt spill om behållaren skulle spricka. Nödvändig uppsamlingsvolym beräknas enligt följande: 100% av den största behållaren och 10% av resterande. I vattenskyddsområde gäller 100% uppsamlingsvolym.

5

Är samförvaring av kemikalierna tillåtet?

Ska olika ämnen förvaras tillsammans är det viktigt att undersöka om det finns risk för reaktioner. Kemikalier som kan reagera med varandra bör inte förvaras i samma invallning så att en utspilld kemikalie kan komma i kontakt med ämnen som medför en reaktionsrisk. Exempelvis får syra och bas inte förvaras tillsammans. Enligt SÄIFS 200:2 6.3.1 får inte heller brandfarliga vätskor förvaras med brandfarlig gas eller lättantändligt gods, vilket betyder att det är inte tillåtet att ha brandfarliga vätskor tillsammans med aerosoler. I vissa fall kan även separat ventilation krävas, till exempel för syra respektive natriumhypoklorit.

6

Ska kemikalierna förvaras i arbetsmiljö?

Vid förvaring av kemikalier i arbetsmiljö bör du beakta Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker. Förutom hänsyn till punkt 4 och 5 måste du även ta hänsyn till att kemikalierna skall förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem.

7

När måste kemikalieskåpet vara ventilerat?

Förvaras kemikalier i öppnade förpackningar bör kemikalieskåpet vara ventilerat med fläkt, medans enbart fabriksförslutna förpackningar inte kräver aktiv ventilation. Är gaserna/ångorna tunga ska det säkerställas att ventilationen är utformad så att det bildas undertryck i nedre delen av skåpet för en säker förvaring. Exempel är brandfarliga ångor som i 95% av fallen är tyngre än luft.

Sker avtappning av kemikalierna i skåpet eller strax utanför? Har ämnena starka lukter? Finns det risk att kemikalieskåpet inte klarar ex-zonerna långsiktigt? Är svaret ja på någon av dessa frågor behövs teknisk ventilation till skåpet.

Det är viktigt att ventilationen omfattar hela kemikalieskåpet. Det måste finnas öppningar för tilluft och frånluft upptill respektive nedtill samtidigt som det måste finnas tillräckligt med fri yta för luften att cirkulera på mellan hyllplanen.

8

Förvaring av frätande ämnen

Ska syror eller baser förvaras krävs det att uppsamlingskärlen klarar frätande ämnen. DENIOS miljöskåp för syra och bas är tillverkade av miljövänlig och tålig plast och kan beroende på vilka kemikalier som lagras utrustas med hyllplan av rostfritt stål eller med förzinkade hyllplan. Även syrabeständiga uppsamlingskärl kan vara ett lämpligt alternativ.

9

Förvaring av brandfarlig vara i arbetslokalen

Den som hanterar brandfarliga varor är skyldig att vidta åtgärder för att förebygga, hindra och begränsa brand. För dig som arbetar med brandsäkerhet i organisationer, företag eller offentlig sektor är det viktigt att veta att lagen, som trädde i kraft den första januari 2004, lägger ett stort ansvar på den enskilde näringsidkaren.

Denne förväntas ta ansvar för hela brandskyddet, så när som på den del som handlar om kommunens räddningstjänstinsats. Det betyder att näringsidkaren måste göra allt som är praktiskt möjligt för att förhindra att det börjar brinna och måste dessutom ha rutiner för vad som ska göras om olyckan väl är framme.

Med skåp från DENIOS uppfylls MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) senaste rekommendationer från 2014, gällande förvaring av brandfarliga vätskor och gas. Med standard SS EN 14470-1 erbjuds den högsta säkerhet som marknaden erbjuder.

10

Modell och utformning av kemikalieskåpet

En smidig och säker kemikaliehantering underlättar arbetsprocesserna. Fundera kring hur arbetet kring kemikalieskåpet kan se ut? Kommer flera medarbetare öppna skåpet flera gånger per dag? Hur kan det som används mest placeras lättillgängligt och på ergonomisk höjd? Vilken typ av dörr kommer underlätta arbetet mest? Ska det vara glasdörrar för snabb överblick, pardörr, vikdörr för trånga utrymmen eller brandsäkra dörrar? Kundanpassa ditt skåp efter smak och välj färg på dörr för ökad säkerhet.

DENIOS erbjuder skåp i många olika modeller och storlekar och väljer du DENIOS skåp för din kemikalieförvaring kommer du att märka att de är genomtänkta in i minsta detalj.

Vår Kunskap - Er säkerhet!

Du kanske även har nytta av:

Produktguide

Uppdaterad säkerhet 2023: Här är nyheterna från DENIOS

Med fokus på trygghet och stabilitet erbjuder vi flera nya produkter, tjänster och lösningar från DENIOS! Spana in de nya produkterna i DENIOS shop där digitalisering, ergonomi och säkerhet förbättrar arbetsplatsen och skyddar vår gemensamma miljö.

Läs mer
Checklista

Förvaring av gasflaskor utomhus

Var ska gasflaskorna placeras? Hur får jag en säker drift och vilket underhållsansvar har jag? Stäm av vår checklista för en säker förvaring av gasflaskor utomhus >

Läs mer
Poster

Så upptäcker du defekta batterier och hanterar dem säkert

Hur vet du om ett batteri är defekt eller allvarligt skadat? Med DENIOS Poster kan du systematiskt kontrollera om ditt batteri visar tecken på skador och samtidigt få en handlingsplan med praktiska råd.

Läs mer
Urvalsguide

Guide - Välj rätt batterilåda

Eftersom det kan vara lite klurigt att veta vilken säkerhetsnivå du behöver välja när du-ska köpa en batterilåda för transport eller förvaring, har vi satt samman en guide.

Läs mer
Se fler produkter story_grid_link_info
Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00