DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

10 tips till dig som ska köpa gascontainer

Vid inköp av en gascontainer finns regler och krav att tänka på och ta hänsyn till. Överlag ska gascontainern skydda flaskorna mot kraftig temperaturväxling, lågor, korrosion, fysisk skada och hålla obehöriga borta men vad mer är viktigt att beakta? För att underlätta beslutsprocessen och ge dig en säker och lagenlig förvaring av gasflaskorna har vi listat 10 tips till dig som ska köpa gascontainer:

1

Ta fram säkerhetsdatablad och CAS nummer

Vilken karaktär har gaserna som ska förvaras? Brandfarliga gaser, oxiderande gaser, gaser under tryck, giftiga eller frätande? Börja med att ta fram säkerhetsdatabladet, där finns riktlinjer och rekommendationer kring hur gaserna ska förvaras

2

Ska du förvara kemikalierna inomhus eller utomhus?

Vad passar verksamheten bäst, placering av gasförvaring inomhus eller utomhus? I arbetslokal får det endast finnas det antal gasflaskor som krävs för arbetets utförande, övriga flaskor skall förvaras i gasförråd. Oavsett inomhus eller utomhusförvaring är det viktigt att se till att gasflaskorna alltid står lodrätt och är säkrade. Gascontainrar som förvaras utomhus ska hållas låsta om de står placerade så att obehöriga kan komma åt dem.

3

Hur många gasflaskor ska förvaras?

Hur stora eller små mängder ska du förvara? Fundera kring antal flaskor/totalt antal liter. Det är en fördel att tänka igenom hur behoven ser ut idag och överskådlig framtid.

Kom även ihåg att vid förvaring av gaser behövs ett tillstånd från kommunen. Det är kommunen själv som avgör vem som beviljar tillstånd, för minst 75% av landets kommuner är det Räddningstjänsten.

4

Är samförvaring av gaserna tillåtet?

Hur ser säkerhetsavståndet till övriga byggnader ut? Vid förvaring av mindre mängder (upp till 60 liter) brandfarlig gas kan förvaring ske fritt och då krävs ett säkerhetsavstånd på 6 m till brandfarliga varor.

Vid större mängder ska förvaring inomhus alltid ske i brandavskiljande skåp. Utomhus kan förvaring ske utan brandavskiljning och med säkerhetsavstånd till byggnad, brandfarliga varor, lättantändligt material, mellan utrymningsvägar och till brandfarliga vätskor. Detta kan förkortas ner till 0 eller3 meter vid användning av brandavskiljande skåp och containers. En korrekt installerad brandklassad gascontainer anses som ett brandtekniskt avskilt utrymme och kan därmed användas för förvaring av större mängd brandfarlig gas vara även inomhus. Brandavskiljande skåp för gas ska alltid uppfylla standarden SS EN 14470-2.

5

Är samförvaring av gaserna tillåtet?

Funderar du på att förvara olika ämnen tillsammans är det viktigt att undersöka om det finns risk för reaktioner. Olika slag av brandfarliga eller explosiva varor får inte förvaras eller förpackas tillsammans eller med andra varor om risken för skador på liv, hälsa, miljö eller egendom, som kan uppkomma genom brand eller explosion, därigenom ökar i mer än ringa omfattning.11 § lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Det är inte tillåtet att förvara:
•    brandfarliga gaser och aerosoler tillsammans med brandfarlig vätska. Denna kombinationen kan leda till explosion vid brand.
•    brandfarliga gaser tillsammans med varor som är giftiga, frätande eller med oxiderande innehåll.

Du kan samförvara:
•    Aerosolbehållare tillsammans med brandfarlig gas eftersom de har liknande egenskaper.
•    brandfarliga gaser eller aerosolbehållare tillsammans med brandfarliga vätskor under vissa förhållanden. För att detta ska accepteras krävs att förpackningarna är fabriksförslutna, placerade i brandavskiljande skåp (så som SS-EN 14470-2 ) i utrymmen som är skyddade mot brand och där risken för att brand uppstår är liten (se avsnitt 3.2.4 i handboken Hantering av brandfarlig gas för yrkesmässigt bruk).

6

Vilken storlek har gasflaskorna som ska förvaras?

Denios förvaringslösningar är måttanpassade för att få en så optimerad förvaring av gasflaskor som möjligt. Detsamma gäller en s.k. blandad förvaring där en del förvarar stående flaskor och en del har hyllor för mindre flaskor.

Kommer flaskorna stå fritt uppställda eller på pall? Olika utförande på skåp och hyllor kan förenkla ordning och renhållning. Det är därför en fördel att tänka igenom hur behoven ser ut idag och kommande framtid.

7

Vilken ventilation krävs vid förvaring av gas?

Gasflaskor ska förvaras i ett väl ventilerat utrymme som omfattar hela containern. Det måste finnas öppningar för tilluft och frånluft upptill respektive nedtill samtidigt som det måste finnas tillräckligt med fri yta för luften att cirkulera på. Det är även viktigt att ventilationen är anpassad efter mängd och gas.

8

Förvaring av giftiga och hälsofarliga gaser

När hälsofarliga gaser eller ångor kan avges från förpackningarna måste det finnas teknisk ventilation. Kontrollera regelbundet att behållarna inte läcker och utrusta containern med en gasdetektor/larm.

9

Lastning och lossning av gasflaskorna

En smidig och säker gashantering underlättar arbetsprocesserna, fundera därför kring hur lastning och lossning av gasflaskorna kan planeras på bästa sätt. Tänk på att lastning in och ut ur gascontainern måste kunna ske på ett säkert och smidigt sätt samt att förvaringen inne i containern garanterar att gasflaskorna står säkert. 

Fundera kring om lastning och lossning kommer att ske med gaffeltruck eller manuellt. Behövs ramp till containern eller ska den vara utan golv med möjlighet att ställa pall direkt på marken? Välj en gascontainer med dörrar anpassade efter hur lastning och lossning kommer att ske. Det är viktigt att skydda gasflaskorna från fysisk skada; dra inte, rulla inte, låt inte glida eller falla.

 

10

Behövs en ATEX- klassad gascontainer?

Enligt EU direktiv ska produktions-, lager och distributionsanläggningar, där explosionsfarliga blandningar av brandfarliga gaser uppstår, delas in i zoner av användaren. Utrustning och skyddssystem måste då uppfylla kraven i ATEX- direktivet för att få användas i explosionsskyddade områden. Finns det behov av explosionsskydd finns ATEX-klassad gascontainer

DENIOS tillverkar gasskåp och containrar i många olika modeller och storlekar och väljer du DENIOS förvaring för gasflaskor kommer du att märka att de är genomtänkta in i minsta detalj.

35 års erfarenhet av tillverkning av gascontainers

DENIOS började redan 1986 att bygga upp kompetens inom området lagenlig förvaring och säker hantering av gasflaskor och erbjuder lösningar för effektivt skydd av människor, miljö och företagsvärden. Genom sin långa erfarenhet och kompetens blir DENIOS även en rådgivande part för företagen i att möta den utmaning som förvaring av gasflaskor innebär.

DENIOS har både kunskapen samt erfarenheten som krävs och med en gascontainer från oss får ni en förvaringslösning som är testad för att klara sin uppgift. Den är dessutom byggd med materialval anpassade efter gaserna som ska förvaras, hela vägen från väggar, dörrar, installationer till ventilation. Men det bästa av allt är att ni redan innan ni bestämmer er för att börja vet hur mycket slutnotan kommer att landa på eftersom vi tillsammans gjort en detaljerad behovsanalys. Dessutom får ni en förvaringslösning som uppfyller alla gällande krav. Skulle exempelvis förutsättningarna på er arbetsplats förändras, kan gascontainrarna flyttas eller säljas av vid behov.

Så erbjuder DENIOS kundvärde:

Utrustning och tillval

Dra nytta av DENIOS breda produktutbud för att anpassa din förvaringslösning optimalt. Alla våra lösningar levereras nyckelfärdiga och du kan välja utrustning som gaslarm, brandlarm och övervakningssystem. Förenkla lastning med ramper och minska risken för gasutsläpp och farliga ångor med teknisk ventilation. Upptäck våra smarta innovationer för modern förvaring av farliga kemikalier.

Service och underhåll av gascontainer

Vi är med er hela vägen och vårt serviceutbud omfattar hela beställningsprocessen och produktens livscykel. DENIOS tekniker säkerställer en professionell installation av din gascontainer och är om så önskas med vid godkännandet på plats, inklusive alla installations- och driftstester. Vi erbjuder även regelbundet underhåll för att din förvaringslösning ska få så lång livslängd som möjligt, så att du kan koncentrera dig helt och hållet på din verksamhet.Hör av dig till oss. Våra medarbetare finns redo för att hjälpa dig. Med DENIOS får du en pålitlig och kompetent servicepartner.

Utbildning

Med rätt kunskap minskar vi risken för olyckor och effektiviserar arbetet. Därför erbjuder vi utbildningskurser om säker och laglig förvaring av gasflaskor som en del av DENIOS Akademien. Förutom webinar håller vi föreläsningar på säkerhetskonferenser och mässor. Vi kan även anordna interna kurser på plats - individuellt anpassade till ditt företags behov. På detta sätt kan du öka kunskapsnivån bland era anställda och samtidigt öka både säkerhet och motivation på arbetsplatsen.

Våra mest populära gascontainers

Eftersom gasflaskor är kända för att utgöra en hög risk, är korrekt förvaring extremt viktigt för skydd mot olyckor. Gascontainrar och gasbehållare från DENIOS ger dig ett optimalt sätt att förvara dina gasflaskor på ett säkert sätt och i enlighet med lagen. DENIOS erbjuder förvaring av gasflaskor och behållare för gasflaskor i olika utföranden, anpassade för dina behov.

Våra Gascontainer MDC, Gascontainer GF och Gascontainer GFT är våra mest sålda modeller.

i

Priset på DENIOS miljöcontainer jämförs ofta med kostnaden för att bygga ett kemikalierum. Många kunder som väljer att bygga återkommer till oss, ganska förtvivlade när de inser att ursprungspriset de fått från byggentreprenören inte alls stämmer överens med slutkostnaden. Ännu mer sorgligt blir det om kemikalierummet vid slutbesiktning inte uppfyller lagar och regler som gäller vid förvaring av kemikalier eller ännu värre - en olycka inträffar och skyddet man trodde man hade inte fanns.

Varning

Trots att räddningstjänsten, myndigheterna och försäkringsbolag manar till att undvika otestade gascontainrar för lagring av brandfarlig vara är de tyvärr relativt vanliga i Sverige. På DENIOS har vi en lång tradition av att testa och certifiera våra produkter för att kunna ge den säkerheten som vi utlovar. Med både CE-märkning och ETA-certifikat vet vi att våra gascontainers uppfyller säkerhetskraven vi utlovar.

Vi hjälper dig i ditt projekt hela vägen in i mål!

Vill du ha rådgivning eller behöver du en behovsanalys?  Boka ett möte så går vi igenom vilka utmaningar ni står inför och ger förslag på lösningar.

Rådgivning: 036-39 56 60

Du kanske även är intresserad av:

Laddar...
i

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.

Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00