DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

GHS skylt

(9 Artikel)

Med GHS-farosymboler från DENIOS följer du enhetliga regler för klassificering och märkning av kemikalier som är baserade på fysiska, hälso- och miljörisker. Inom varje faroklass finns det en eller flera riskkategorier beroende på hur farligt ett ämne potentiellt är.

Filter
 • -
Aktivera filter:
Återställ alla filter
Sortierung
Aktivera filter:
Återställ alla filter
9 från 9 visade produkter
GHS 05 Skylt, symbol "Frätande ämne", folie, självhäftande, olika mått
6 varianter finns tillgängliga
från 258,00 kr Exkl. moms
GHS 07-skylt, symbol "Skadligt", folie, självhäftande, olika mått
6 varianter finns tillgängliga
från 258,00 kr Exkl. moms
GHS 02 skylt, symbol "Brandfarligt", folie, självhäftande, olika mått
6 varianter finns tillgängliga
från 282,00 kr Exkl. moms
GHS 09 skylt, symbol "Miljöfarligt", plastfolie, 21x21 mm, ark med 35 st
6 varianter finns tillgängliga
från 258,00 kr Exkl. moms
GHS 08-skylt, symbol "Hälsofarligt", folie, självhäftande, olika mått
6 varianter finns tillgängliga
från 258,00 kr Exkl. moms
GHS 06 Skylt, symbol "Giftigt", folie, självhäftande, olika mått
6 varianter finns tillgängliga
från 258,00 kr Exkl. moms
GHS 04 skylt, symbol "Gaser under tryck", plastfolie, 21x21 mm, ark med 35 st.
5 varianter finns tillgängliga
från 258,00 kr Exkl. moms
GHS 03 skylt, symbol "Oxiderande", plastfolie, 37x37 mm, ark med 12 st
5 varianter finns tillgängliga
från 258,00 kr Exkl. moms
GHS 01 Skylt, symbol "Explosiv", folie, självhäftande, olika mått
6 varianter finns tillgängliga
från 258,00 kr Exkl. moms

GHS symboler: globala enhetliga symboler för farliga ämnen

Vad betyder "GHS"?

Innan GHS skapades hade olika system för märkning av kemikalier och farliga ämnen utvecklats i olika länder. Därför kunde samma ämne klassificeras på mycket olika sätt, t.ex. koffein: rent koffein ansågs vara giftigt i Japan, hälsoskadligt i Australien och ofarligt i Kina.

FN reagerade på problemet redan vid konferensen i Rio de Janeiro 1992 och presenterade sedan år 2005 "Globally Harmonized System of Classification and Labelling" (GHS). Denna förordning kommer att förändra märkningen och klassificeringen av farliga ämnen och kemikalier, som hittills har varierat från land till land. Sedan 2015 föreskriver GHS-symbolerna för farliga ämnen ett enhetligt system och märkning som gäller över hela världen. Detta gäller för förvaring, transport och arbetssäkerhet för olika farliga ämnen.

Hur ser de nya reglerna för farosymboler ut i Europa?

I Europa implementerades GHS genom den så kallade CLP-förordningen. Denna globalt enhetliga märkning och klassificering av farliga ämnen är bindande för alla länder sedan den 1 juni 2015.

EG-Direktiv (gamla symboler) GHS-förordningen (nya symboler)
15 faroklasser 28 faroklasser med indelning i riskkategorier
7 farosymboler 9 farosymboler
Svarta symboler på orange bakgrund Rödkantad romb med svart symbol mot vit bakgrund
--- Signalord "Fara" eller "Varning"
R-fraser H-kod (faroangivelser)
S-fraser Säkerhetsanvisningar (P-fraser)
Klassificeringskriterier enligt ämnesdirektivet 67/548/EEG och beredningsdirektivet 1999/45/EG Klassificeringskriterier enligt GHS EG/1272/2008

Vad gäller för gamla märkningar av farliga ämnen?

Den 1 juni 2017 löpte den sista övergångsperioden för märkning ut. Nu måste alla farliga ämnen och blandningar, inklusive produkter som redan släppts på marknaden, märkas med de nya GHS-symbolerna.

Till exempel kan oanvända ämnen och blandningar som märkts enligt de gamla EG-direktiven fortfarande förekomma. Om ingen ytterligare relevant säkerhetsinformation har framkommit är det inte nödvändigt att märka om från den gamla märkningen enligt EG-direktiven till den nya märkningen enligt CLP-förordningen.

Detta gäller i synnerhet för:

 • Originalbehållare

 • Bevarade prover

 • Laboratoriematerial

 • Sällan förkommande farliga ämnen

Om det vid ovan nämnda undantag fortfarande finns en "gammal" märkning enligt EG-direktiven, kan en bruksanvisning med motsvarande faroangivelser och symboler fortsätta att användas. Ny märkning är dock nödvändig om etiketten inte längre är läsbar eller om klassificeringen har ändrats på grund av nya uppgifter. Dubbel märkning med gamla och nya symboler är inte tillåten.

Det första steget i varje enskilt fall är att identifiera skillnaderna mellan den tidigare märkningen som ligger till grund för den aktuella riskbedömningen och de nya klassificeringarna.

Det andra steget är att bedöma:

 • Är skillnaderna mellan den tidigare klassificeringen och den nya klassificeringen relevanta? Eller är de åtgärder som hittills vidtagits tillräckliga?

 • Uppstår nya skyldigheter på grund av de nya uppgifterna?

 • Måste bruksanvisningen ändras?

 • Måste de anställda omedelbart instrueras på nytt?

 • Måste förteckningen över farliga ämnen uppdateras?

Allt från samma leverantör!
Service & Underhåll

Vi erbjuder dig säkerhet hela vägen och tar denna uppgift på allvar: så att du kan koncentrera dig helt och hållet på din verksamhet.

Hur många farosymboler finns det?

En förenklad översikt över de nio symbolerna för farliga ämnen (GHS-piktogram) visas nedan. Varje piktogram har ett nummer och en beteckning för den svarta symbolen.

 • GHS01: Explosiv
 • GHS02: Brandfarligt
 • GHS03: Oxiderande
 • GHS04: Gaser under tryck
 • GHS05: Frätande ämne
 • GHS06: Giftigt
 • GHS07: Skadligt
 • GHS08: Hälsofarligt
 • GHS09: Miljöfarligt

Riskinformation och säkerhetsåtgärder

För att få en entydig formulering för märkning av farliga ämnen utöver farosymbolerna, formulerades enhetliga hänvisningar till faror och till säkerhet. Syftet var att göra det klart för användaren vilka faror ett ämne kan medföra och hur du måste bete dig för att kunna vidta skyddsåtgärder.

Genom att märka ämnen och blandningar med motsvarande symboler för farliga ämnen och anmärkningar (H- och P-fraser) är det således möjligt att känna igen de faror som ämnena utgör även utan kunskaper i kemi. Dessutom ges motsvarande säkerhetsanvisningar.

 • Riskinformation (H-fraser): standardiserade beskrivningar av ämnets risker, vars innebörd är bindande. H-fraserna finns för alla EU-språk i bilaga III till CLP-förordningen. Den första siffran i H-frasen anger redan typen av fara och den andra och tredje siffran anger ett löpande nummer, exempelvis H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga och H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

 • Säkerhetsangivelser (P-fraser): i likhet med H-fraserna kan P-fraserna identifieras genom sin första siffra och den andra och tredje siffran anger sekvensnumret, exempelvis P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd och P403 Förvaras på en väl ventilerad plats.

Texten till H- och P-fraserna skall anges i sin helhet på etiketterna. Siffrorna behöver inte anges. Särskilt för farliga ämnen med H-fraser från kategorin förebyggande kan DENIOS hjälpa dig med det omfattande sortimentet av personlig skyddsutrustning. Ta också en titt på vårt sortiment av produkter: Ögondusch, andningsskydd, skyddshandskar eller skyddsoveraller.

Du kanske också har nytta av

Laddar...
Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00