DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Tömma uppsamlingskärl? Undvik de 7 vanligaste missarna

Eftersom kemikalieläckage inte är något ovanligt utan tvärtemot - spill och läckage är en del av att arbeta med kemikalier och olja och kan hända när som helst.

Om du har förvarat behållaren på ett uppsamlingskärl har du gjort allt rätt: Uppsamlingskärlet förhindrar effektivt att de farliga kemikalierna tränger ner i marken. Men sen då? Hur får man ut oljan eller kemikalierna ur kärlet igen? Det är inte så enkelt som det kan låta: Förutom att felaktig tömning kan leda till en massa merarbete kan det även uppstå allvarliga risker som du vill undvika.

Här får du lära dig hur du undviker missarna och viktigast av allt - hur du löser uppgiften på bästa sätt.

1. Du låtsas som det regnar / Ignorerar

Du upptäcker ett läckage när du är på språng men känner att du just nu behöver prioritera något annat, du är ju faktiskt på väg att avsluta inför helgen. Strunt samma, kemikalieläckaget får ligga kvar - det är ju en ny dag i morgon – Förutom att detta agerande är DÅLIGT är det även FARLIGT!

Vid en olje- eller kemikalieläcka bör du omedelbart vidta åtgärder och utan att tveka. Eftersom förorening är ett brott är du skyldig till att alltid säkerställa den nödvändiga uppsamlingsvolymen. Om det redan finns vätska i kärlet, rymmer det inte längre den specificerade uppsamlingsvolymen. När det gäller kemikalier, som till exempel avger farliga ångor eller brandfarliga gaser, är det ännu viktigare att agera snabbt för motverka hälso- och brandrisker.

Men få inte hjärnsläpp för det: Säkerheten kommer i första hand! Börja med att bedöma faran som spillet orsakar och identifiera den läckta vätskan (använd säkerhetsdatabladet) samt mängd. Beroende på riskbedömningen resp. driftsanvisningarna kan riskområdet också spärras av och/eller evakueras. Informera eventuellt räddningstjänsten (eller intern brandbekämpningspersonal) och annan utryckningspersonal.

För att få information om ett olje- eller kemikalieläckage i god tid rekommenderar vi att du dessutom utrustar uppsamlingkärlet med SpillGuard® läckagelarm. Detta system varnar för spill och läckande med hjälp ljus- och ljudsignal alternativt med larm via sms eller e-post.

2. Du glömmer skyddsutrustningen

Du börjar lösa situationen direkt för att se till att du kan använda uppsamlingskärlet snarast möjligt igen. Utan att tänka sätter du fart. STOP!

Att tömma ett uppsamlingskärl bör hanteras enligt säkerhetsproceduren som används vid sanering av läckage: Först av allt ser du till att tänka på din personliga säkerhet och ser därför till att använda lämplig personlig skyddsutrustning (PSU). Denna ska som ett minimum innehålla:

Beroende på ämne kan det även behövas ytterligare utrustning såsom andninsskydd eller skyddskläder. Läs bruksanvisningen eller säkerhetsdatabladen, avsnitt 6 för vidare instruktioner.

3. Du tippar eller häller ut läckaget

Du tänker att det bara är att tippa ur uppsamlingskärlet och så är det klart? STOP!

Om kärlet tippas eller lutas för att hälla av läckaget finns det en stor risk för ett nytt läckage på golvet. Därför bör du inte transportera uppsamlingskärlet fyllt till brädden med gaffeltruck eller bära det själv.

Även om flera personer skulle hjälpa till är risken för hög – det räcker med minsta lilla oaktsamhet för att en kollega i värsta fall ska få vätska som flödar över och skadar en stor del av kroppen. Även om uppsamlingskärlet av misstag har fyllts med vatten bör du inte tippa! Det kan finnas föroreningar efter tidigare lagrade kemikalier.

4. Du börjar ösa eller skopa ur uppsamlingskärlet

På liknande sätt uppstår det risker om du ska ösa ur läckaget med en skopa.

Även om du bär skyddshandskar är det svårt att ösa ur uppsamlingskärlet med en skopa utan att riskera kladd och spill runt om. Risken är att du kommer i kontakt med kemikalierna eller att kemikalierna orsakar ännu mer spill och kladd runt om uppsamlingskärlet som du säkert råkar trampa i.

Ta inga onödiga risker, använd istället en fatpump eller en våtsugare för att suga upp den läckta vätskan (vid mindre volymer kan det ibland räcka med en absorbent). Avlägsna så mycket av vätskan som möjligt från kärlet och kontrollera sedan om det finns några rester kvar. Dessa kan i så fall tas upp med absorbenter. Uppsamlingskärlet bör därefter saneras/rengöras.

5. Du använder samma fatpump för alla ämnen?

En fatpump, våtsugare eller absorbent funkar väl för alla ämnen? NEJ! det funkar verkligen inte med att använda samma pump.

När det gäller hantering av miljöfarliga, brandfarliga och giftiga ämnen gäller det att ha rätt utrustning på plats. Redan innan läckaget har skett behöver du ha koll på säkerhetsdatabladen för kemikalierna så du vet vilka egenskaper de besitter och stämma av dem med bruksanvisningen på fatpumpen och våtsugaren. Är de kompatibla och framför allt - är det säkert att avlägsna spill och läckage med utrustningen ni har- om inte -är det hög tid att investera i säker spillutrustning. Även absorbenter finns i flera olika utföranden för att de inte ska trasas sönder eller reagera med kemikalierna Därför är vårt råd: Ha lämplig utrustning till hands så att du har rätt hjälpmedel omedelbart i händelse av en nödsituation.

6. Du använder olämpliga rengöringsmedel

Du missar att stämma av säkerhetssymbolerna på rengöringsflaskan och häller icke kompatibla rengöringskemikalier rätt ner i uppsamlingskärlet- STOP!!

Oavsett vilket läckage man har haft är det viktigt att rengöra uppsamlingskärlet ordentligt. Beroende på vad det är för olja eller kemikalie som har läckt behöver man undersöka vilket ämne som är lämpligt för rengöring. Kan man använda vatten eller ett vattenbaserar rengöringsmedel för att rengöra uppsamlingskärlet eller behövs ett oljelösligt.

Undvik emellertid grova mekaniska rengöringsprocesser och använd inte något annat som kan skada kärlet (t.ex. slipmedel). Annars kan uppsamlingskärlets funktion inte längre garanteras. Du skulle till exempel inte få för dig att rengöra din teflonstekpanna där hemma med stålull.

7. Du gör en tillfällig förvaring av icke kompatibla ämnen

När du ska tömma ett uppsamlingskärl och börjar flytta över kemikaliebehållarna till andra uppsamlingskärl i lokalen utan att undersöka om kemikalierna är kompatibla för samförvaring uppstår säkerhetsrisker.

Därför är det efter en läcka, särskilt viktigt att kontrollera de ämnen som står tillsammans på kärlet. Om kemikalier, som är inkompatibla med de varor som lagrats där tidigare, placeras på uppsamlingskärlet kan oönskade reaktioner med allvarliga skador uppstå i värsta fall. I vilket fall som helst ska du alltid kontrollera att materialet som uppsamlingskärlet är tillverkat av är kompatibelt med de nya ämnena som ska lagras i kärlet.

Kom ihåg att avfallshantera på rätt sätt!

De uppsamlade absorbenterna ska avfallshanteras efter ämnet som de har absorberat. För att undvika misstag - sortera som farligt avfall. Kontakta din miljöstation eller din återvinningscentral för vad som gäller för företag i din kommun. Om farliga ämnen lämnar företagets lokaler måste man se till att transporten av farligt gods sker på ett säkert sätt i en godkänd transportlåda.

En tillfällig insamling av exempelvis oljehaltiga absorbenter kan göras i ASP-behållare. Dessa är enkel- eller dubbelväggiga, varmförzinkade behållare.

Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp eller rådgivning? Du når oss via chatten, telefon eller e-post. Hör av dig!

Rådgivning 036- 39 56 60

Du kanske även har nytta av:

Laddar...
i

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.

Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00