DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Hjälpmedel för räddningstjänst

Nya utmaningar med litiumbränder och höjd beredskap för kemolyckor och översvämningar kräver att utrustningen för räddningstjänsten är anpassad till insatsen så att den blir både säker och effektiv. Varje sekund räknas och varje beslut kan göra skillnaden mellan framgång och risk. Vi på DENIOS förstår dessa utmaningar och är fast beslutna att förse dig med rätt verktyg och lösningar som hjälper dig att rädda liv genom att minska riskerna vid varje insats.

På en här sidan hittar du produkter som kan hjälpa dig och förbättra inte bara din förmåga att agera vid nödsituationer utan även öka effektivitet och din säkerhet på jobbet, för all räddningspersonal.

Att förutse potentiella risker och ha bästa möjliga utrustning på plats i förebyggande syfte är två av de viktigaste nycklarna till framgång i händelse av en olycka.

Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp eller rådgivning? Du når oss via chatten, telefon eller e-post. Hör av dig!

Rådgivning 036- 39 56 60

Utrustning för kemiska olyckor

Hantera spridning av kemikalier eller olyckor med frätande ämnen

Eftersom räddningspersonal kan ställas inför nödsituationer med farliga kemikalieutsläpp, erbjuder DENIOS utrustning för invallning och uppsugning som är nödvändiga för att hantera dessa incidenter på ett säkert och effektivt sätt.

Hopfällbara uppsamlingskärl för snabb transport och montering på olycksplatsen, spackel för hål, industridammsugare för ATEX-zoner, är bara några exempel på utrustning som kan integreras i nödsituationer för snabba och säkra åtgärder.

Fördelar:

 • Snabb och effektiv invallning: förhindrar spridning av skadliga ämnen, vilket skyddar både räddningspersonal och miljö.

 • Mångsidig uppsugning: möjliggör snabb och grundlig rengöring av farliga vätskor och damm, vilket är avgörande för att minska insatstiden och exponeringen för risker.

 • Robust och flexibel design: utrustning som är utformad för att vara enkel att använda, med den hållbarhet som krävs för krävande förhållanden.

 • Efterlevnad av säkerhetsbestämmelser: säkerställer korrekt hantering av farliga kemikalier i enlighet med gällande bestämmelser.

Produkter för räddningsinsatser vid kemikalieolycka

Brunnstätning och tätningsproppar

Kundfavorit
Brunnstätning magnetisk, kvadratisk, 600x600mm
3 varianter finns tillgängliga
1 420,00 kr Exkl. moms
Brunnstätning, rektangulär, 1200 x 1200 x 8 mm
20 varianter finns tillgängliga
4 820,00 kr Exkl. moms
Brunnstätning, rund, Ø 450 x 8 mm
4 varianter finns tillgängliga
1 750,00 kr Exkl. moms
Brunnstätning för användning med tryckluft, diameter 40 cm
2 varianter finns tillgängliga
3 830,00 kr Exkl. moms
Kundfavorit
Brunnstätning överkörningsbar, stål, 625 x 625 mm
3 varianter finns tillgängliga
8 200,00 kr Exkl. moms
Brunnstätning engångs, av lerbaserat material, 200 x 200 mm (FE = 8 Styck)
5 varianter finns tillgängliga
3 380,00 kr Exkl. moms

Granulat och Absorbenter DENSORB®

Effektiv spillhantering vid oljeolyckor eller kemikalieutsläpp

Granulat och absorbenter från DENSORB® är ett effektivt hjälpmedel för att säkert hantera oljeläckage vid trafikolyckor eller sanering av körbanan alternativt vid kemikaliespill.

Bland våra produkter hittar du allt från klassiskt granulat till de mest innovativa absorbenterna (rullar, länsor, kit etc.) och i olika material för att kemiskt motstå påverkan av bland annat syror, baser, kolväten eller lösningsmedel.

Vill du veta mer om vilka absorbenter som lämpar sig för vilka ämnen, läs vår guide 3 steg för att köpa rätt absorbent.

Fördelar:

 • Hög absorptionsförmåga: förhindrar spill och minskar risken för halka, fall och förorening av mark eller vatten.

 • Anpassade efter alla typer av vätskor: olika absorberande material med kapacitet att absorbera allt från oljor till aggressiva kemikalier.

 • Enkel avfallshantering och städning: ark, länsor, kuddar eller kit är samtliga utformade för säker och problemfri insamling och avfallshantering.

 • Ekologiska och hållbara material: tillverkas med fokus på hållbarhet och miljöskydd, minimerar mängden avfall som genereras och använder miljövänliga material.

Nödduschar för krävande miljöer

Omedelbar och effektiv första hjälpen

Ögonskölj och nöddusch möjliggör effektiv och snabb första hjälpen när kemikalier eller skadliga partiklar har kommit på ögon och huden. Att ha rätt utrustning att tillgå är helt avgörande för brandmäns och räddningspersonals insats vid kontakt med kemikalier på en olycksplats.

Genom att installera en nöddusch i närheten av potentiella riskpunkter för kontakt med kemikalier kan man skydda både arbetstagare som normalt befinner sig i dessa områden och räddningspersonal som rycker ut vid en olycka.

Fördelar:

 • Snabb effekt vid kontakt: underlättar för att snabbt och effektivt kunna dekontaminera, vilket är avgörande för att skydda personalen.

 • Enkel användning: intuitiv design för snabb och effektiv aktivering, avgörande i nödsituationer.

 • Hållbar konstruktion - byggd för att klara extrema förhållanden och frekvent användning i nödsituationer.

 • Mångsidiga användningsområden: lämplig för ett brett spektrum av nödsituationer.

Hantera farliga ämnen med skyddshandskar

Kontaktfri hantering av kemikalier

Skyddshandskar är en avgörande förutsättning vid räddningsinsatser av kemikalieolyckor samt förebyggande av olyckor, för att skydda räddningspersonalen mot att exponeras för farliga kemikalier.

Genom att tillhandahålla rätt skyddshandskar lättillgängligt där farliga ämnen förvaras och hanteras kan räddningspersonal skydda sina händer och göra sitt jobb på ett säkert sätt.

Fördelar:

 • Högt skydd: handskarna finns tillgängliga för att undvika olyckor och delas in i tre PSE-kategorier (personlig skyddsutrustning) efter riskpotentialen.

 • Hållbart material: tillverkade för att skydda mot skador i extrema förhållanden.

 • Mångsidiga användningsområden: lämpliga för ett brett spektrum av nödsituationer.

Rätt guidning med farosymboler

Undvik olyckor med säkerhetsskyltar

Säkerhetsskyltar är en viktig del i det förebyggande arbetet mot olyckor. Dessa förmedlar information som är relevant för säkerheten, antingen genom att peka ut faror eller uppmana till särskilda åtgärder.

Fördelar:

 • Garanterar säkerhet: skyltarna är tydliga och begripliga, vilket gör att alla som berörs av dem kan förstå vad de innebär.

 • Enkel applicering: tillverkade av självhäftande plastfolie som är enkel att fästa på den avsedda ytan.

 • Mångsidiga användningsområden: beroende på vilka ämnen och risker som finns på den avsedda platsen finns det skyltar för olika syften. Varningsskyltar varnar för möjliga faror, påbudsskyltar innehåller en uppmaning till åtgärd och brandskyltar guidar dig till rätt utrustning i händelse av brand.

Säkerhetsskyltar och farosymboler

GHS 05 skylt, symbol "Frätande ämne", plastfolie, 37x37 mm, ark med 12 st
6 varianter finns tillgängliga
678,00 kr Exkl. moms
GHS 02 skylt, symbol "Brandfarligt", plastfolie, 37x37 mm, ark med 12 st
6 varianter finns tillgängliga
697,00 kr Exkl. moms
Vinkelskylt Stege, ISO 7010, aluminium, självlysande, 150 x 150 mm, 5 st
4 varianter finns tillgängliga
533,00 kr Exkl. moms
Varningsskylt Varning för frätande ämnen, ISO 7010, plastfolie 200 mm
4 varianter finns tillgängliga
258,00 kr Exkl. moms
Påbudsskylt skyddshandskar, ISO 7010, plastfolie 100 mm
6 varianter finns tillgängliga
248,00 kr Exkl. moms

Förvaring och transport av litiumbatterier

Säker hantering av riskfyllda batterier

Att hantera olyckor med litiumbatterier är en stor utmaning för brandmän och räddningspersonal på grund av risken för brand och explosion, samt den hastighet med vilken branden eskalerar till högrisknivåer. Vi erbjuder specialiserade lösningar för säker förvaring och transport av dessa batterier.

Brandklassade containrar och skåp för säker förvaring, övervakningssystem, ADR-transportlådor och karantänlådor och brandfiltar är några av de lösningar vi har utvecklat för den här typen av insatser.

Läs mer om riskerna med litiumbatterier i vår artikel risker vid hantering av litiumbatterier.

Fördelar:

 • Brandskydd: modulära containrar och säkerhetsskåp utformade för att minimera risken för brand och explosioner, inklusive DENIOS Connect-övervakning och olika typer av larm.

 • Säker övervakning och testning: specialanpassade testrum gör det möjligt att testa litiumbatterier i en kontrollerad och säker miljö.

 • Konstruktion i enlighet med gällande regelverk: lösningar som uppfyller regler och krav från försäkringsbolag.

 • Enkel åtkomst och användning: system som är utformade för enkel åtkomst och drift, vilket garanterar säkerheten vid testning och underhåll.

Brandfilt för batteridrivna produkter

Begränsa brand med brandfilt

Termisk rusning i större batteridrivna produkter, såsom elbilar, städmaskiner etc. kan få katastrofala följder. Med brandfilten minskar risken för brandspridning och rökskador. Tillsammans med vatten skapar de en kylande effekt och begränsar snabbt lågor och rök.

Fördelar:

 • Mångsidig användning: kan användas inom många olika områden och branscher, exempelvis räddningstjänsten, parkeringshus, fartyg som transporterar bilar eller fordonsverkstäder.

 • Smidiga och enkla att använda: tyget på filtarna är friktionsfritt samt är väldigt mjukt och flexibelt vilket gör det enklare att hantera i nödsituationer.

 • Brandskydd: tyget är tillverkat av hög temperaturbeständigt stålgarn och sömöverdrag. Detta gör att det ger ett både tillräckligt högt brandskydd, värmeskydd samt förhindrar rökspridning vid händelse av termisk rusning av ett batteri.

Bärgningsfat och dunkar i plast och stål

Säker förvaring och transport av farliga kemikalier

Räddningspersonal måste ofta hantera och transportera farliga ämnen vid olyckor. DENIOS säkerhetsbehållare erbjuder robusta och tillförlitliga lösningar för säker förvaring och transport av brandfarliga vätskor, frätande ämnen och andra farliga ämnen i nödsituationer.

Fördelar:

 • Spill- och läckageskydd: utformad för att på ett säkert sätt innehålla farliga kemikalier och minimera risken för spill och exponering för farliga kemikalier.

 • Styrka och hållbarhet: tillverkad av högkvalitativa material som tål tuffa förhållanden och regelbunden användning, vilket garanterar en lång livslängd.

 • Enkel användning och transport: ergonomiskt utformad för enkel och säker hantering och transport, vilket är viktigt i nödsituationer.

 • Uppfyller gällande bestämmelser: De uppfyller gällande säkerhetsbestämmelser, vilket garanterar skydd för både personal, egendom och miljö.

Fatpumpar och membranpumpar

Effektiva och mångsidiga hjälpmedel vid kemiska räddningsinsatser

Pumputrustning är nödvändig för hantering av vätskor vid översvämningar, spill och andra nödsituationer, och är ett viktigt verktyg för både brandkårer och räddningsteam i allmänhet.

Fördelar:

 • Effektiv hantering av flera kemikalier: perfekt för pumpning av vatten, kemikalier och andra vätskor i nödsituationer.

 • Bärbar och tålig: robust och lätt att transportera utrustning, anpassad till en mängd olika scenarier.

 • Enkel och säker användning: konstruerad för smidig och säker användning, även under de mest krävande förhållanden. Finns i manuell eller elektrisk version beroende på behoven i det aktuella området. Är du osäker på vilken variant som är bäst för ditt behov, läs vår guide välj rätt fatpump med 10 tips.

 • Hög prestanda och tillförlitlighet: säkerställer effektiv och tillförlitlig drift, vilket är avgörande vid räddningsinsatser.

Brandsäkra skåp och containrar för brandskydd

Förvara brandfarlig vara och miljöfarliga ämnen säkert

Kapsla in brandrisken och förhindra brandspridningen med Denios skåp eller containrar. De ger ett perfekt skydd i nödsituationer eftersom de kan kapsla in branden och begränsa spridningen i hela 90 minuter. I en nödsituation är varje minut viktig och med 90 minuter hinner ni både evakuera och få kontroll på branden innan onödiga risker uppstår. Våra lösningar för förvaring av batterier och annan brandfarlig vara är ett förebyggande brandskydd i exempelvis flerfamiljshus, hemtjänstens lokaler, industrier eller annan verksamhet där batterier och brandfarlig vara förekommer.

 

Fördelar:

 • Brandskydd: Den säkerhetstid på 90 till 120 minuter som skåpen och containrarna ger gör att brandmän och räddningstjänst kan använda tiden till att kontrollera lågor, evakuera människor och minska skador på tredje part eller miljön.

 • Enkel identifiering: Underlättar identifiering av förråd i händelse av en olycka.

 • Motståndskraft mot extrema förhållanden: robust konstruktion enligt regelverket för förvaring av brandfarlig vätska (MSBFS 2023:2) och för att motstå frekvent användning och ogynnsamma förhållanden, inklusive regn, vind och snö.

Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp eller rådgivning? Du når oss via chatten, telefon eller e-post. Hör av dig!

Rådgivning 036- 39 56 60

Du kanske även har nytta av:

Laddar...
Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00