DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Köp rätt uppsamlingskärl med 4 steg

Att förorena vatten i Sverige är ett brott enligt miljöbalken och därför ska miljö- och hälsofarliga ämnen såsom oljor, färger eller olika kemikalier förvaras invallat. En invallning ska ge ett sekundärskydd för kemikalier och förhindra att miljöfarliga vätskor rinner ut i avlopp, marken eller ner i grundvattnet. Till detta kan man även räkna släckvatten.

Ett uppsamlingskärl är en teknisk skydd för att ge exakt invallningsvolym. Som leverantör och tillverkare av det största sortimentet inom uppsamlingskärl kan vi ge dig följande garanti: Hos oss finns ett uppsamlingskärl för varje behov. Nedan ger vi dig råd om hur du väljer den optimala produkten för dina behov.

1. Vilket ämne ska förvaras?

Uppsamlingskärl måste vara tillverkade av rätt material eftersom enbart de rätta materialen säkerställer optimalt skydd mot de förvarade ämnena. För förvaring av miljöfarliga och brandfarliga ämnen, som oljor och lacker, lämpar sig uppsamlingskärl av stål, antingen i förzinkat eller lackerat utförande. För förvaring av frätande kemikalier, som till exempel syra och bas lämpar sig uppsamlingskärl i rostfritt stål eller plast.

Uppsamlingskärl av plast

För miljöfarliga ämnen och frätande ämnen som syra och bas.

Se utbud

Uppsamlingskärl av rostfritt stål

För särskilt frätande, brandfarliga och miljöfarliga vätskor.

Se utbud

Uppsamlingskärl av stål

För brandfarliga och miljöfarliga vätskor.

Se utbud

Medieresistenslistan som ett hjälpmedel

För att kunna välja lämpligt material för uppsamlingskärlet rekommenderas att man går igenom säkerhetsdatabladen för de ämnen som ska lagras. Där hittar du all relevant information om förvaring och transport. Även vår medieresistenslista ger dig bra tips på lämpliga material för olika lagringsmedier. Korrosionsresistensen hos de material som används till kärlen och deras kompatibilitet med de lagrade ämnena måste ha dokumenterats. Många kemiska ämnen kan förvaras på uppsamlingskärl av stål (1.0038) I synnerhet frätande ämnen (syror, baser) kräver ofta uppsamlingskärl av plast (polyeten). Rostfritt stål erbjuder ett högvärdigt skydd mot bland annat många frätande vätskor. Om resistenslistorna inte ger någon ledning kan man välja samma material till uppsamlingskärlet som i transportbehållaren.

Lagermedium Koncentration Stål 1), 4) V2A 2) PE 3)
Acetaldehyd ≤ 40%
Acetaldehyd tekn. ren
Aceton
Ammoniakvatten (lösning)
Ammoniumhydroxid ≤ 30%
Ammoniumnitrat mättat
Ättiksyra
Ättiksyraetylester
Batterisyra ≤ 38%
Bensin
Bensoesyra
Bensol
Blåsyra
Borsyra ≤ 10%
Bromsvätska
Butanol tekn. ren
Citronsyra ≤ 10%
Dieselbränsle
Dikloreten tekn. ren
Diklormetan
Eldningsolja
Etanol
Eter
Etylenklorid
Etylglykol
Fenol 100%
Fosforsyra ≤ 5%
Fotogen
Glycerin
Glykolsyra ≤ 70%
Hydrazin ≤ 10%
Hydrazinhydrat vattnigt
Isobutanol
Isobutylacetat
Isobutyleter
Isobutylklorid
Isohexan
Isopentan
Isopropylalkohol (isopropanol)
Järn-(II)-sulfat mättat
Järn-(III)-klorid mättat
Järn-(III)-sulfat mättat
Jetmotorbränsle
Kalciumacetat vattnigt
Kalciumhydroxid
Kalciumhypoklorit mättat
Kalciumklorat, vattnig lösning ≤ 65%
Kaliumfosfat ≤ 10 GL
Kaliumhydroxid, vattnig lösning ≤ 50%
Kaliumkarbonat
Kaliumklorat
Kaliumklorid vattnig
Kaliumklorid ≤ GL
Kaliumnitrat ≤ 50%
Kaliumnitrat ≤ GL
Kaliumsulfat ≤ GL
Lagermedium Koncentration Stål 1), 4) V2A 2) PE 3)
Kiselsyra
Klorättiksyra ≤ 50%
Klorbensol
Klorerade kolväten
Kromsyra ≤ 20%
Klorsyra ≤ 20%
Kylarfrostskyddsmedel (motorfordon)
Lim
Magnesiumkarbonat mättat
Magnesiumklorid vattnig
Magnesiumnitrat mättad
Magnesiumsulfat
Mentol fast fast
Metanol
Metylacetat
Metylakrylat
Metylenklorid
Motorbränsle
Motorolja, aromatfri
Myrsyra
Natriumacetat
Natriumbisulfat
Natriumbisulfat ≤ GL
Natriumbisulfid, vattnig lösning 30%
Natriumbisulfit vattnig
Natriumbisulfit ≤ GL
Natriumhydroxid, vattnig lösning 50%
Natriumkarbonat
Natriumklorid
Natriumsulfat
Natriumsulfid ≤ GL
Natronblekut ≤ GL
Nitrobensol
Nitroförtunning
Oljesyra tekn. ren
Oljor
Pentanol
Petroleum tekn. ren
Petroleum
Propanol
Propionsyra
Rapsmetylester (biodiesel)
Salicylsyra mättad
Salpetersyra ≤ 10%
Saltsyra konc.
Smörsyra
Svavelsyra ≤ 78%
Svavelsyra 95%
Svavelsyrlighet mättad
Terpentinolja
Testbensin
Toluol
Urea
Urinsyra
Väteperoxid ≤ 60%
Växellådsolja
Xylol

✓ Lämplig
1) Stål lackerat (WN 1.0038) eller förzinkat (WN 1.0242),
2) Rostfritt stål 1.4301 (V2A)
3) Polyethylen (PE) t.ex. för ämnen med en flampunkt över 60 °C.
4) Förzinkade uppsamlingskärl får inte användas för lagring av följande vätskor: Organiska och oorganiska syror, Natron- och kalilutar och andra alkalihydroxider, klorerade kolväten, syraklorider och andra klorider, fenol, vattniga alkaliska lösningar, nitriler.

2. Hur stor behöver uppsamlingsvolymen vara?

Ett uppsamlingskärl ska kunna rymma innehållet i den största behållaren, 100% samt 10 % av resterande behållare. Om förvaring är tillåten i vattenskyddsområden, måste den totala lagermängden (100%) kunna samlas upp. För lagringsvolymer på mer än 100 m³ gäller andra bestämmelser.

Beroende på om du vill förvara småförpackningar, 60- eller 200-litersfat, 1 000-liters IBC eller andra fat tillsammans: Vi erbjuder kvalitetsprodukter i alla storlekar.

Var försiktig vid förvaring av stora volymer!

Om du behöver förvara stora mängder farliga kemikalier, kan du behöva en specialutformad lagringsanläggning för farliga kemikalier. Beroende på ämne kan mängdbegränsningarna för detta variera. Hänsyn till risker vid samförvaring bör också beaktas. Emballagen skall placeras så att en utspilld kemikalie inte kan komma i kontakt med ämnen som medför en reaktionsrisk.

Vi kan erbjuda dig ett brett produktsortiment med en mängd olika
utrustningsalternativ. Fråga oss!

3. Vilka funktioner ska uppfyllas?

Uppsamlingskärl måste – beroende på användningsområde – uppfylla olika krav. Uppsamlingskärl för enkellagring är ofta utrustade med fötter eller integrerade gaffelfickor som underlättar transport med gaffeltruck i fabrikens lokaler. Om uppsamlingskärl ska transporteras ofta, rekommenderas att du använder de mobila uppsamlingskärl som har tagits fram speciellt för detta. Tappning av lagrade ämnen görs med fördel via en avtappningsstation. Golvuppsamlingskärl skyddar stora ytor mot föroreningar i grundvattnet. Dessa golvelement är idealiska för att valla in hela lokaler, tack vare det omfattande utbudet av tillbehör, med alltifrån kantinfästningar till påkörningsramper.

4. Vilka tillbehör kan uppsamlingskärlet utrustas med?

DENIOS erbjuder ett brett utbud av tillbehör som gör hanteringen av farliga ämnen och utrustningen i händelse av läckage i uppsamlingskärlet ännu bekvämare och säkrare. För att kunna reagera snabbt i händelse av ett läckage rekommenderar vi att du dessutom utrustar ditt uppsamlingskärl med SpillGuard® varningssystemet för läckage av farliga ämnen. Den kompakta SpillGuard®, som är lämplig för alla uppsamlingskärl, kan aktiveras enkelt genom att trycka på en knapp och varnar vid läckage i minst 24 timmar med en akustisk och optisk signal. När det gäller hantering rekommenderar vi praktiska fatlyftare eller ramper för påkörning.

Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp eller rådgivning? Du når oss via chatten, telefon eller e-post. Hör av dig!

Rådgivning 036- 39 56 60

Du kanske även har nytta av:

Laddar...
i

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.

Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00