DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Gashantering - så hanterar du gasflaskorna säkert

Eftersom gasflaskor används dagligen i många företag sker arbetet ofta slentrianmässigt och riskfaktorerna glöms bort. På grund av att användandet av gasflaskor inte är reglerat med några krav på kunskap tror många, särskilt inom privat sektor, att användningen av gasflaskor är tämligen ofarlig. Men försiktighet krävs i varje enskilt fall av användning - eftersom misstag i hanteringen av gasflaskor verkligen kan få förödande konsekvenser. Därför bör du följa våra säkerhetsföreskrifter när du hanterar gasflaskor i ditt dagliga arbete och även göra dina anställda medvetna om dem.

Hantera gasflaskor säkert

Generellt sett bör du fastställa säkerhetsåtgärder och regler för användningen av gasflaskor i din verksamhet utifrån din tidigare riskbedömning. Här är dock några allmänna tips: All viktig information om gasernas säkerhetsrelaterade egenskaper och råd om specifika säkerhetsåtgärder finns i säkerhetsdatabladet från gasleverantören. Instruera arbetstagarna regelbundet och i lämplig omfattning om hur behållare för komprimerad gas fungerar, om de särskilda riskerna och om de åtgärder som ska vidtas vid olyckor och driftstörningar. Särskild försiktighet och uppmärksamhet krävs vid byte av cylindrar. Före användning ska till exempel den föreskrivna personliga skyddsutrustningen (PSU) tas på och, om den finns, ska skyddsventilationen startas. Om möjligt bör tillräcklig naturlig ventilation också tillhandahållas.

Innan du använder eller byter gasflaskor ska du se till att du ansluter rätt gasflaska och att du följer innehållets specifika ämnesegenskaper. Kontrollera regelbundet om ledningar och slangar är skadade och se till att alla anslutningar är täta. För att undvika skador på slangarna i framtiden ska du se till att de inte skaver i hörn eller sträcker sig över trafikleder där de kan bli överkörda. Rördelar, slangar och verktyg för syrgas måste alltid vara fria från fett, olja och smuts, annars finns det risk för självantändning. Säkerställ att gasflaskan inte kan falla omkull på arbetsplatsen och stäng flaskans ventiler vid längre pauser i arbetet.

Vad gäller vid transport av gasflaskor?

Visste du att en gasflaska kan väga mer än 70 kg? Detta innebär en risk för skador som inte bör underskattas - särskilt inte under transport. Förutom att du kan skada dig på gasflaskan om den inte hanteras på rätt sätt ökar även risken för att gasflaskan ska skadas kraftigt under transporten. Vid ett fall kan t.ex. ventilen, som är gasflaskans svagaste punkt, slitas av och leda till att det trycksatta innehållet plötsligt släpps ut. Gasflaskor kan på så sätt förvandlas till riktiga projektiler som till och med kan tränga igenom betongväggar. Det är därför viktigt att beakta ett antal säkerhetskrav när gasflaskor ska transporteras. Generellt sett bör du endast transportera gasflaskor med ventilkåpan påskruvad och skydda gasflaskorna från överdriven värme under transporten för att förhindra att trycket ökar i flaskan.

Transport av gasflaskor i företagets lokaler

Kom först och främst ihåg att ta på dig lämplig personlig skyddsutrustning PSA (t.ex. skyddsskor och skyddshandskar). Det är absolut förbjudet att knuffa, kasta och rulla flaskor liggandes när man transporterar gasflaskor. Gasflaskor bör i allmänhet inte bäras av personer eller rullas stående. Använd istället gaskärror, vagnar för gasflaskor eller transportställ. Dessa professionella hjälpmedel rekommenderas särskilt när förflyttning av gasflaskor sker regelbundet. Eftersom anpassad utrustning för gasflaskor har många säkerhetsfunktioner som förhindrar att gasflaskorna faller omkull, rullar iväg och stöter på varandra under transporten blir arbetet säkert. Om det är nödvändigt att transportera gasflaskan till andra våningar får personer och gasflaskor aldrig befinna sig tillsammans i hissen. Gasflaskor bör endast transporteras med kran om de är på en pall. För detta ändamål erbjuder vi speciella gasflaskpallar som du fäster gafflarna i. I vår webbshop hittar du vårt omfattande sortiment som också innehåller gasflaskvagnar och transportställ för gaffeltruckar eller palltruckar.

der

Transport av gasflaskor på allmänna vägar

Vid transport av gasflaskor på allmänna vägar måste bestämmelserna i ADR (Europa-gemensamt regelverk för transport av farligt gods på väg) följas. Ta reda på vilken som är den maximalt tillåtna mängden per transportenhet (undantagsgränser) som gäller för dina ämnen innan du transporterar dem. Var också uppmärksam på bestämmelserna om samlastning med annat farligt gods. Om de kvantiteter som du transporterar ligger under gränsen för undantag gäller följande principer:

 • Transportera endast förseglade gasflaskor med ventilskydd (t.ex. med hjälp av skyddslock).
 • Inga brutna förpackningar
 • Användning av föreskriven märkning och etikettering
 • Medför brandsläckare, antal och storlek regleras enligt ADR
 • Lastning bör helst ske i öppna eller ventilerade fordon.
 • Förbud mot eld och öppen låga
 • Rökning är förbjuden under lastning.
 • Beakta försiktighetsåtgärder vid användning av giftiga gaser i samband med livsmedel, leksaker och djurfoder.
 • Använd lämpliga lastsäkringar för att skydda mot skador.
 • Ta med transportdokument
 • Instruktioner till föraren
 • Fordonet och föraren måste inneha giltigt ADR-intyg

Ovanstående principer gäller även för transport av tomma gasflaskor. I detta fall ska andra uppgifter om förpackningarna anges i transportdokumentet.

Ligger kvantiteterna du ska transportera över undantagsgränsen ska ytterligare krav följas:

 • Två brandsläckare ska medföras
 • Ytterligare skyddsutrustning krävs
 • Föraren av fordonet behöver ett ADR-intyg.
 • Transportenheten och, i förekommande fall, förpackningarna (om containrar används) ska vara särskilt märkta.
 • Särskilda säkerhetsåtgärder gäller vid stopp, parkering, lastning och lossning.
 • Vid behov övervakning av fordonen.
 • Medföra fotolegitimation för varje medlem av fordonsbesättningen.
 • Observera särskilda regler för giftiga gaser
 • Förbud mot konsumtion av alkoholhaltiga drycker eller andra ämnen som stör tjänsteutövningen.
Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp eller rådgivning? Du når oss via chatten, telefon eller e-post. Hör av dig!

Rådgivning 036- 39 56 60

Du kanske även är intresserad av:

Laddar...
i

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.

Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00