DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Fatpumpsguide - välj rätt fatpump med 10 tips

Vad ska du tänka på vid köp av en fatpump för kemikalier, livsmedel, läkemedel eller olja? Eftersom vi på DENIOS vill underlätta för dig när du ska välja rätt fatpump har vi satt samman en lita med frågor och tips som du kan fundera på innan köper en fatpump. Vårt absolut bästa tips är att du generellt ska du undvika billiga pumpar av dålig kvalitet eftersom de inte håller länge och när de går sönder kan orsaka stora skador med både läckage och personskador. Med rätt utrustning och förberedelser är förutsättningarna för ett lyckat resultat på plats.!

Visste du att: När det finns risk för läckage med miljöskadliga vätskor inblandade, har man en skyldighet enligt Miljöbalken 2:2§ att skydda människors hälsa och miljö mot skada eller olägenhet.

Nedan har vi listat nyttig information för dig som vill göra ett bra köp.

Vilken fatpump ska du köpa? Här är frågorna som leder dig rätt:

1

Vilket ämne ska pumpas?

Eftersom en felaktig pump kan utlösa reaktioner så som värme, giftiga gaser, brand eller explosion är det mycket viktigt att välja en pump som är anpassad efter vätskan som ska pumpas. Är mediet aggressivt, trögflytande eller kanske en brandfarlig vätska? Läs noga i säkerhetsdatabladet (kallas också SDB el. MSDS) för att se vad som gäller för ditt ämne. Använd inte samma pump för flera olika vätskor. Förutom att du riskerar föroreningar kan konsekvenserna bli allvarliga särskilt om du pumpar livsmedel.

2

Ska du pumpa från fat, IBC eller dunk?

Hur ser behållaren ut? Är det en liten behållare, en IBC på 1000 liter eller ett 200 liters fat? Arbetet både förenklas avsevärt och blir mycket säkrare om du använder en pump som är anpassad efter storleken på behållare. Med rätt doppdjup kan du dessutom tömma hela behållaren på ett smidigt sätt. Flera av pumparna finns med olika långa doppdjup. Fundera även på om en adapter behövs för en säker och smidig pumpning.

3

Vilken mängd vätska ska pumpas?

Transportkapacitet per pumpslag (l) anger mängden vätska som passerar per pumpslag. Större mängder ger högre tryck vilket kan leda till brott eller spricka med läckage till följd. Välj en pump som motsvarar dina behov.

4

Hur ofta planerar du att pumpa och hur ser arbetshöjden ut?

Är fatpumpen ett redskap som används flera gånger per dag är de elektriska att föredra. Handpump eller fotpump passar bra om pumpning sker mer sällan. Framför allt ska du välja en pump som ger en ergonomisk arbetshöjd vid pumpning. Pumpar du med händer över axlar sliter du på kroppen samtidigt som risken för olyckor ökar då ansiktet är i riskzon vid ett läckage. Säkerheten ökar betydligt om pumpning sker under brösthöjd. Tänk på ergonomin och säkerheten, det lönar sig alltid i längden.

5

Ska du pumpa brandfarlig vätska?

Vid pumpning av brandfarlig vätska behöver du även säkerställa att du har en korrekt potentialutjämning och jordning. Detta för att förhindra en fallande stråle, som annars ger friktion, vilket leder till statisk elektricitet med gnistor och brand som följd. Därför är det viktigt att komma ihåg att alltid jorda ALLA ledande komponenter vid hantering av brandfarliga vätskor! Visar riskanalysen att en ex-zon uppstår ska du ha en ex-klassad pump enligt ATEX.

6

Vilken viskositet har ämnet?

Viskositeten anger en vätskas inre friktion, som beskriver hur trögflytande den är. Tänk på att temperaturen kan påverka viskositeten kraftigt. Ökande temperatur ger minskande viskositet medan lägre temperaturer ökar viskositeten.

7

Vilken densitet har vätskan som ska pumpas?

Densiteten är vätskans massa per m³. Den är olika för olika vätskor. Även temperaturen påverkar vätskans densitet. Densiteten påverkar pumpens effektbehov.

8

Vilken temperatur har vätskan som ska pumpas?

Temperaturen kan påverka både densiteten och viskositeten. Dessutom har vissa material i pumparna begränsningar för vilka temperaturer de tål. Även stora växlingar i temperatur kan förstöra vissa material

9

Är ämnet som ska pumpas uttorkande?

Eftersom aceton och alkohol avfettar packningarna och är det extra viktigt att ha en pump anpassad för ämnet som ska pumpas. Annars kommer din pump gå sönder ganska omedelbart.

10

Vilket doppdjup ska pumpen ha?

Eftersom rätt doppdjup gör att du kan komma åt hela innehållet i kärlet ska du välja en pump med som har ett doppdjup anpassat efter din behållare fatinnehåll tack vare lågt placerad bottenbackventil

Tillbehör fatpump

Bli fatsmart kallar vi vårt koncept med utrustning för en säker fathantering. För att du ska kunna pumpa kemikalier., oljor, livsmedel eller annan vätska så säkert och effektivt som möjligt erbjuder vi ett brett utbud av tillbehör.

Här finns exempelvis flödesmätare, Anti-Statiska-Set för avledning av statisk elektricitet, Nivåindikatorer eller Fatkilar för lutning av fat för optimal tömning. Fatpumpar har i allmänhet lämpliga cylindergängor för respektive användningsområde. område. För alla andra applikationer erbjuder vi passande  Gängadaptrar  som ger bra anslutningar mellan pumpar, slangar och behållare. Vi kan verkligen rekommendera vår sats med 9 gängadaptrar som borde finnas på alla arbetsplatser som har avtappning av kemikalier.

Var redo med spillredskap och personlig skyddsutrustning

Att pumpa kemikalier är ett riskmoment. Trots alla förebyggda åtgärder och erfarenheter – kan en läcka inte alltid förebyggas. När olyckan är framme är det viktigt att vara förberedd för att minimera konsekvenserna av läckaget, skydda anställda och miljö. Därför är det viktigt att informera alla berörda personer var spillredskap finns, hur de används och hur man agerar i en krissituation.

Ta till vana att regelbundet kontrollera, exempelvis vid varje skyddsrond att utrustningen ligger där den ska och inspektera att produkterna fungerar. ÖVA hellre en gång för mycket än en gång för lite.

Skyddshandskar och skyddsglasögon är minimum utrustningen vid fatpumpning. Dubbelkolla i säkerhetsdatabladet innan pumpning för att se exakt vad som rekommenderas.

Varning

Ha alltid skyddsglasögon på dig när du använder en fatpump. Även om du gjort arbetsmomentet 100 gånger innan och även om du har bra utrustning kan olyckan vara framme. Det är lätt att ta på sig ett par skyddsglasögon och de skyddar våra ömtåliga ögon effektivt så det finns egentligen inga ursäkter för att "glömma".

Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp eller rådgivning? Du når oss via chatten, telefon eller e-post. Hör av dig!

Rådgivning 036- 39 56 60

Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

6 § En verksamhetsutövare skall förebygga riskerna för allvarliga kemikalieolyckor. I de fall en allvarlig kemikalieolycka har inträffat är en verksamhetsutövare skyldig att begränsa följderna för människors hälsa och miljön. Allmänna hänsynsregler, som gäller för verksamhetsutövaren, finns i 2 kap. miljöbalken.

Miljöbalken

Du kanske även har nytta av:

Laddar...
i

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.

Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00