DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

3 steg till rätt fatpump

Med rätt pump får du en säker och exakt avtappning av fatet, t.ex. i mindre behållare. Pumparna finns i olika utföranden anpassade för olika krav och ändamål. Viktigt för det optimala produktvalet är till exempel behållarstorlek, önskad flödeshastighet och sist men inte minst pumpens lämplighet för det ämne som ska fyllas Hur du väljer den optimala pumpen för din användning kan du läsa om här.

1. Vilket ämne ska pumpas?

Det viktigaste kriteriet vid val av lämplig pump är ämnet som ska pumpas. Vätskor är mycket varierande i sin viskositet och kemiska egenskaper. Det finns ingen pump som säkert och effektivt kan pumpa alla media - och naturligtvis måste pumpen också vara motståndskraftig mot ämnet som ska pumpas. Beroende på behov optimeras därför pumpar för olika farliga ämnen.

Pump för mineralolja

Mineraloljepumpar är optimerade för pumpning av oljor, smörjmedel och bränslen. Dessa pumpar är mycket lämpliga för användning av vätskor med olika viskositet.

Köp pump till mineralolja

Pump för kemikalier, syror och baser

För en säker hantering av syror, baser och kemikalier krävs specialutrustade pumpar. Små pumpar för användning på fat, kemikalieresistenta IBC-pumpar eller pneumatiska membranpumpar med hög genomströmning är lämpliga för många användningsområden.

Köp pump för kemikalier, syror och baser

Pump för brandfarlig vätska

Pumpar som används i ex-zoner måste följa strikta säkerhetsriktlinjer. DENIOS fatpump och IBC-pump är utrustade med olika funktioner och godkända i enligt direktiven i ATEX och IEC EX.

Köp pump för brandfarlig vätska

Viktig information:

Här hittar du kompabilitetslista över de vanligaste vätskorna kombinerat med pumpar anpassade för olika krav och ändamål. Alla pumpar finns att köpa i vår shop.

Kompatibilitetslista för val av manuell fatpump

Vid val av handpump är både behållarstorlek och behållartyp viktig. Dessutom ska önskad flödeshastig samt pumpens lämplighet för mediet som ska pumpas beaktas. Pumpen måste tåla mediet som ska pumpas samt uppfylla särskilda krav gällande arbetssäkerhet eller miljöskydd, t.ex. Ex-zoner. Här hittar du rätt handpump med kemisk beständighet för många vanliga vätskor.

Viktig anmärkning:

Den intilliggande informationen fastställdes på grundval av laboratorietester med råvaror. Plastdelar som tillverkas av råmaterial är ofta utsatta för påverkan som inte upptäcks i laboratorietester. Av dessa skäl är de angivna värdena endast en rekommendation. Denna information kan inte leda till några rättsliga anspråk. I tveksamma fall rekommenderar vi att du utför ett test. Förutom kemisk beständighet måste man också ta hänsyn till andra relevanta bestämmelser, t.ex. explosionsskydd.

Kompatibilitetslista för val av elektrisk fatpump

2. Hur ska fatpumpen drivas?

Manuell, elektrisk eller tryckluftsdrift? Beroende på hur ofta och för vilka flödeshastigheter du vill använda din pump finns det olika sätt att arbeta. Medan elektriska och tryckluftspumpar vanligtvis är konstruerade för större behållare och framför allt tillåter en snabb fyllning av stora mängder, är handpumpar mer lämpade för enstaka påfyllning av små mängder. Viskositeten hos ämnet som ska pumpas har också avgörande för valet av driftsätt. Nedan har vi sammanfattat fördelar och nackdelar för olika pumpar:

Elektrisk pump och tryckluftspump

För att säkert kunna hantera olja och kemikalier med olika viskositet krävs användning av anpassade pumpar, särskilt för stora behållare eller viskösa ämnen.

Köp fatpump
Fördelar
effektivt och ergonomiskt för stora flödesvolymer
effektiv och ergonomisk för viskösa ämnen
lämplig för frekvent och/eller kontinuerlig drift
Nackdelar
tryckluft eller elanslutning krävs

Manuell fatpump

Manuell fyllning av vätskor eller kemikalier från fat kräver specialutrustade pumpar. Beroende på utrustningen är också en fotmanövrering möjlig.

Köp manuell fatpump
Fördelar
Snabb och flexibel att använda
Prisvärd
Nackdelar
lång tid och stora kraftansträngningar behövs vid stora flödesmängder
kräver lång tid och stora kraftansträngningar vid pumpning av viskösa ämnen
inte lämplig för användning när pumpning sker högt upp
inte lämplig för frekvent användning

Pumpa från stora fat och IBC:er?

Behöver du enkel och snabb avtappning av små mängder vätska från ett fat? Även en handpump löser uppgiften. Beroende på modell kan nedsänkningsröret justeras till behållarens djup - och därmed också möjliggöra avtappning av små mängder från större behållare. För att fylla större mängder från fat eller påfyllning från IBC är elektriska eller tryckluftspumpar bättre. Modeller med olika djup finns också som användningsklara satser.

Elektrisk eller tryckluftsdriven?

På ena sidan är dessa pumpar beroende av de anslutningar som finns tillgängliga under drift. Å andra sidan kan tryckluftspumpar uppnå bättre resultat, särskilt med "svåra" ämnen. Membranpumpar med tryckluft är till och med lämpliga för slipande eller ämnen som innehåller fast material med extremt hög viskositet.

3. Vilka risker behöver du ta hänsyn till och vilka tillbehör förenklar pumpning?

Särskilt riskfyllda vätskor kräver också specialpumpar. Därför hittar du i det omfattande DENIOS-sortimentet också många pumpar för speciella krav:

  • Gasstäta pumpar för luktfri fyllning av starkt luktande ämnen som ammoniak.

  • Minipumpar för säker fyllning av små mängder i laboratorieområdet

  • Speciellt testade och godkända pumpar för livsmedels- eller läkemedelssektorn.

  • Mobila pumpar som kombinerar prestandan hos en tryckluftspump med optimal flexibilitet.

  • Torrkörning av anpassade pumpar för applikationer där dränering underifrån (golvavlopp) krävs.

    För att du ska uppnå ett optimalt resultat erbjuder vi ett brett utbud av tillbehör. Här finns exempelvis flödesmätare, Anti-Statiska-Set för avledning av statisk elektricitet, Nivåindikatorer eller Fatkilar för lutning av fat för optimal tömning. Fatpumpar har i allmänhet lämpliga cylindergängor för respektive användningsområde. område. För alla andra applikationer erbjuder vi passande  Gängadaptrar  som ger bra anslutningar mellan pumpar, slangar och behållare. Vi kan verkligen rekommendera vår sats med 9 gängadaptrar som borde finnas på alla arbetsplatser som har avtappning av kemikalier.

Tips för ökad säkerhet vid avtappning av fat

Kom alltid ihåg att använda personlig skyddsutrustning(PSU)

Innan du börjar med påfyllning eller avtappning av kemikalier, bör du utrusta dig med lämplig skyddsutrustning (PSU). Dessa inkluderar åtminstone skyddsglasögon och skyddshandskar. Titta alltid i säkerhetsdatabladet för anvisningar. Beroende på vilket ämnet du ska hantera kan du också behöva ytterligare utrustning, t.ex. ett förkläde eller skyddskläder och andningsskydd. Om ensamarbetet ska utföras måste övervakningsåtgärder vidtas för att säkerställa snabb tillgång till hjälp i en nödsituation.

Jordning vid pumpning av brandfarlig vätska

Vid pumpning av brandfarlig vätska behöver du även säkerställa att du har en korrekt potentialutjämning och jordning. Detta för att förhindra en fallande stråle, som annars ger friktion, vilket leder till statisk elektricitet med gnistor och brand som följd. Kom ihåg att alltid jorda ALLA ledande komponenter vid hantering av brandfarliga vätskor! Här hittar du vår populära antistatsats.

Förbered dig på att minimera och begränsa spill och droppförluster

Särskilt när du drar ut pumpen kan spill uppstå. Säkerhetsstativ för fatpumpar med integrerad uppsamlingsbehållare ger ett pålitligt skydd här. Vi rekommenderar att alltid utföra avtappnings- och påfyllningsarbetet endast i speciellt utsedda områden som inte ligger inom passager eller trafikvägar för att förhindra påkörningar. Se till att det finns absorbenter och spillredskap lättillgängligt. För att fånga spill kan du placera fatet eller IBC:n på en invallad yta så som ett Uppsamlingskärl alternativt golvelement så att spill vid avtappningen snabbt fångas upp.

Säker avtappning med tratt

Tratt för påfyllning av fat och IBC från DENIOS

För att förhindra läckage och spill av farliga kemikalier t.ex. under avtappningen från mindre behållare rekommenderas användning av fattratt. DENIOS fattratt och IBC trattar är tillverkad av slitstark polyeten eller robust stål. Vi erbjuder ett stort sortiment av olika storlekar, för standardbehållare och de flesta applikationerna. Oavsett om det är en klassisk tratt med en styv pip eller en tratt i en rund eller bikakemönstrad version - finns här tratten för varje avtappning.

Köp tratt
Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp eller rådgivning? Du når oss via chatten, telefon eller e-post. Hör av dig!

Rådgivning 036- 39 56 60

Du kanske även har nytta av:

Laddar...
i

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.

Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00