DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Fathantering- Fatsmart arbete med effektiva hjälpmedel

Visste du att transporter inom företaget är en av de största farorna vid hantering av fat? Felaktig hantering kan leda till allvarliga miljö- och hälsorisker: Tippning eller fall av ett fat resulterar snabbt i skador eller i okontrollerade utsläpp. Dessutom utsätts de anställda för stora fysiska belastningar genom att manuellt transportera, lyfta eller tippa fat. Lämplig arbetsutrustning ger en säker och ergonomisk fathantering samtidigt som riskerna för utsläpp minskar vid intern fathantering. Bli fatsmart du också och gör fathanteringen på din arbetsplats enkel och smidig. Nedan finner du effektiva hjälpmedel som tar din fanthantering till nästa nivå!

Säker och ergonomisk fathantering

Eftersom stålfat och plastfat är väldigt bra kemikalieförpackningar är de väldigt vanligt förekommande på våra företag. Behovet av säkra och ergonomiska transporter och lyft underskattas dock ofta. Felaktig hantering kan leda till allvarliga miljö- och hälsorisker: Om ett fat välter eller tappas kan det snabbt leda till skador eller okontrollerat läckage av farliga ämnen. Dessutom utsätter manuella lyft, rullningar eller transporter de anställda för allvarlig fysisk belastning. Med DENIOS utrustning för fathantering förbättrar du internlogistiken vid transport, lyft och avtappning av fat.

Fatrullare: Smidig transport av fat

Fatrullare består av en stabil golvplattform med hjul. De möjliggör enkel manövrering av stående fat på arbetsplatsen samt transport över korta avstånd. Tack vare deras lätta, utrymmesbesparande design och deras exceptionella manövrerbarhet är fatrullare också idealiska för användning i områden där utrymmet är begränsat.

Köp fatrullare

Fatkärra - Sparar på kraften vid transport av fat

Med en Fatkärra kan tunga fat transporteras över långa avstånd med betydligt mindre ansträngning. Med integrerad transportsäkerhet (till exempel i form av ett bälte eller en kedja) säkerställs ett säkert grepp. Vissa modeller erbjuder ytterligare praktiska funktioner, t.ex. uppsamlingsanordningar för spill.

Köp fatkärra

Fatlyft - Lasta fat på pall, uppsamlingskärl och hylla problemfritt

Fatlyftar är effektiva hjälpmedel för lastning av t.ex. Euro-pallar, uppsamlingskärl eller hyllor. Den kraftsparande tekniken ger exakta lyft och sänkningar av fatet. Integrerade hjul säkerställer god manövrerbarhet och möjliggör också transport över kortare avstånd.

Köp fatlyft

Fattång och krok - Lyft av fat på svåråtkomliga platser

Eftersom vissa utmanande situationer, t.ex. lastning av ett räddningsfat eller specifik lyftning av ett fat från den bakre raden kräver speciellt anpssad utrustning hittar du hos DENIOS både fattång och fatkrok. De består av robust stål eller flexibla kedjekonstruktioner enkelt kan anslutas till trucken.

Köp fattång, krok och klämma

Trucktillbehör för fathantering - Motordriven transport över långa avstånd

Fat behöver ofta transporteras över långa avstånd och utomhus. Men eftersom du vill undvika att investera i en helt ny maskin kan våra trucktillbehör vara lösningen för dig. Vi erbjuder praktiska trucktillbehör som kan lyfta fat och transportera säkert.

Köp trucktillbehör

Mobilt pumpsystem för fat

En av våra senaste produktutvecklingar där fatet placeras på en ergonomiska vagnen som har en integrerad fatpump installerad. Därefter kan fatet köras runt och fylla på med kemikalier eller mineraloljeprodukter där behovet uppstår. Det mobila pumpsystemet är inte bara användarvänligt utan också ergonomiskt och säkert.

Köp mobilt pumpsystem

Utrustning för Ex-klassade områden: Undvik antändningskällor vid lyft och transport av fat.

Det är inte bara vid användning av elektrisk utrustning som antändningskällor kan uppstå. När fat flyttas med mekaniska hjälpmedel kan gnistor bildas mekaniskt genom friktion. Statisk laddning måste också uteslutas som antändningskälla i Ex-klassade områden. Produkter som fatvagn Secu Comfort eller fatlyft Secu Ex från DENIOS är därför utformade för att vara helt ledande så att de inte behöver jordas genom ett direkt anslutet potentialutjämningssystem.

Effektiv hantering av dunkar, kannor och kembehållare

Även vid intern transport av kemiska vätskor i dunkar, kannor och behållare, krävs en medveten hantering och största möjliga försiktighet. Under transporten kan droppläckage uppstå snabbt och eventuellt obemärkt, vilket anställda kan råka komma i kontakt med. Det finns även en risk för att läckaget sprids med fötterna eller med industritruckar. Lösningen är: mobila uppsamlingskärl och smarta multifunktionella verktyg som gör att säkerhetsstandarderna kan upprätthållas även vid intern transport och hantering av farliga kemikalier.

Mobila kärl som motverkar spill och kladd

Mobila uppsamlingskärl finns i olika versioner och dimensioner. Särskilt i den mindre och kompakta konstruktionen är säker transport av farliga ämnen i trånga utrymmen och passager inte längre något problem. Tack vare smidiga länkhjul och ett valfritt skjuthandtag är de bekväma och säkra att manövrera och transporter av farliga ämnen i trånga utrymmen är inte längre något problem. Genom att kombinera dem med dunktipp kan de förvandlas till en mobil tankstation.

Köp mobila uppsamlingskärl

Transportvagn Basic: för dunkar

Transportvagnen Basic är idealisk för att transportera dunkar och andra små behållare till respektive påfyllningsstation. Tack vare den stabila svängbara korgen är det inte nödvändigt att lasta av dunkarna. Den kan anpassas för behållare från 15 till 30 liter och gör det möjligt att spara tid och kraft genom att fylla på direkt från vagnen.

Köp transportvagn typ Basic

Transportvagn av plast för dunkar och kannor

Vid hantering av farliga kemikalier är en lämplig invallning obligatorisk. Framför allt är det vid transporter som det finns en ökad risk för olyckor och läckor. Med DENIOS transportvagn som är tillverkad av mycket motståndskraftig plast får du ett effektivt skydd mot läckande vätskor. Förutom spillskyddet blir det också möjligt för användaren att transportera kemikalier säkert, snabbt och ergonomiskt.

Köp transportvagn

Fathantering i miljöcontainer

Fathantering i miljöcontainer

Optimera fathanteringen i din miljöcontainer med utrustning från vårt omfattande tillvalssortiment. Till exempel med rullskenor för exakt positionering av fat och optimal användning av utrymmet. Alternativt med olika transportsystem för effektiv lastning.

Oavsett om det är ett walk-in lager för farliga kemikalier eller ett hyllförvaringssystem har du ett brett utbud av alternativ för att anpassa miljöcontainern efter dina behov. Upptäck vårt kompletta utbud av utrustning för effektiv fathantering i din miljöcontainer nu.

Förpackning för farligt gods

En säker transport av farligt gods börjar med att välja rätt förpackningsgrupp eftersom denna avgör förpackningen som måste vara optimalt anpassat till respektive ämnes egenskaper och mängder. Oavsett om det rör sig om farliga vätskor eller riskfyllda fasta ämnen: I DENIOS-sortiment hittar du ett omfattande utbud av emballage för farligt gods - allt från flaskor till ASP-behållare. För transport utanför företagets lokaler erbjuder vi också många UN-godkända transportbehållare.

Riskfyllda fasta ämnen kan finnas i många olika former: Som granulat eller pulver, som metallrester, pastösa ämnen eller till och med som avfallsmaterial, t.ex. trasor som förorenats av farliga vätskor. Med den ökande användningen av litiumjonbatterier blir det också en säkerhetsfråga hur en säker förvaring och avfallshantering av gamla och eventuellt skadade batterier ska ske. I DENIOS-utbud hittar du batterilådor som klarar den riskfyllda transporten.

Om miljöfarliga och brandfarliga vätskor används i företaget behövs förutom å ena sidan distributionsbehållare för att kunna tillhandahålla små mängder på arbetsplatsen men det krävs också stora behållare på flera hundra liter såsom fat, IBC:s och stora tankar. Om farliga kemikalier lämnar företagets lokaler, t.ex. som avfallsprodukter är det farligt gods och då behövs särskilt UN-godkända förpackningsbehållare.

Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp eller rådgivning? Du når oss via chatten, telefon eller e-post. Hör av dig!

Rådgivning 036- 39 56 60

Du kanske även har nytta av:

Guide

3 steg till rätt pump

En fatpumpa möjliggör säker och exakt påfyllning från från fat, t.ex. till dunkar, kannor eller mindre behållare. Beroende på kraven finns de i olika versioner. I den här artikeln berättar vi hur du väljer den bästa pumpen för din användning.

Läs mer
Vanliga frågor

Uppsamlingskärl - Regler och krav

Vid inköp av ett uppsamlingskärl finns regler och krav att ta hänsyn till. Läs listan som sammanställer vad man krävs för att uppnå en lagenlig invallning.

Läs mer
Kundreferens

Riskmedveten förvaring med modernt brandskydd hos Sherwin-Williams

I ett led att öka säkerheten för både personal och verksamheten har Sherwin-Williams, Bellö investerat i en Brandklassad miljöcontainer WFP-X22 från DENIOS. Modellen är den största och är en extrautrustad ”walk-in” lösning. -DENIOS brandklassade miljöcontainer uppfyllde det vi behövde, säger Lennart Carlsson, Laboratory Manager

Läs mer
Produktguide

Säker i ex-klassat område

Hos DENIOS hittar du ett produktutbud som täcker alla aspekter av explosionsskydd. Det innehåller över 2 000 artiklar för användning i Ex-klassat område, med vilka du kan täcka alla tre nivåer av explosionsskyddsåtgärder. Här hittar du en översikt!

Läs mer
i

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.

Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00