DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Farligt avfall - allt du behöver för att sortera rätt

Oavsett om det gäller tillfällig insamling på arbetsplatsen, mellanlagring på företagets område eller transport av farligt avfall - i DENIOS sortiment hittar du rätt produkter för flytande, fast och pastöst avfall samt för specialtillämpningar som förvaring av använda eller skadade batterier. Vi kan även bygga säkra FA-containrar både mindre varianter eller storskaliga anläggningar för förvaring av farligt avfall.

Kom ihåg! Föreskrifter (NFS 2020:5)

Verksamhetsutövare som producerar, transporterar eller samlar in farligt avfall ska föra anteckningar i kronologisk ordning som sedan ska lämnas digitalt till ett nationellt avfallsregister hos naturvårdsverket. Se alltid till att märka det farliga avfallet tydligt så det framgår vad det innehåller.

Förvaring av farligt avfall i flytande form

Om farligt avfall i flytande form samlas in på företaget, behövs behållare för tillfällig insamling av små mängder på arbetsplatsen. Innan avfallshanteraren hämtar avfallet krävs ofta tillfällig lagring och denna måste ske enligt gällande lagkrav. För den efterföljande transporten av farligt avfall behövs särskilt UN-godkända behållare. Med DENIOS kannor, dunkar och tankar kan du lösa alla dessa uppgifter. Dessutom är många av våra produkter tillverkade klimatneutralt i våra egna fabriker.

FALCON Kanna för transport och lager

FALCON-produkter erbjuder högsta säkerhet vid transport och hantering av brandfarliga och aggressiva vätskor. Därför är de också optimalt lämpade för tillfällig förvaring av små mängder flytande avfall på arbetsplatsen samt för efterföljande transport, till exempel till centrala mellanlager.

Köp säkerhetskanna

FALCON transport och avfallsbehållare

FALCON transportkannor och lagerbehållare erbjuder största möjliga säkerhet vid transport och hantering av brandfarliga och aggressiva vätskor. Därför är de också optimalt lämpade för tillfällig förvaring av små mängder flytande avfall på arbetsplatsen samt för efterföljande transport, till exempel till centrala mellanlager.

Köp transport och avfallsbehållare

FALCON transportdunk

FALCON transportdunkar är utrymmessnåla och säkra vid förvaring av farligt avfall och har UN-godkännande för transport av flytande farligt gods i förpackningsgrupperna I, II och III (UN 3A1/X/250/...).

Köp transportdunk

Spilloljekärl

Spillolja och använda smörjmedel uppstår inom alla produktionsområden där maskiner används. Spilloljeuppsamlare och kylvätskebrunnar är idealiska för uppsamling av vätskor där det inte finns några fast installerade behållare. När större mängder spillolja har samlats in är våra spilloljetankar rätt val. De kan användas för tillfällig förvaring av upp till 10 000 liter spillolja.

Köp spilloljekärl

Miljöskåp farligt avfall

I våra miljöskåp SteelSafe kan du tryggt förvara farligt avfall. Tack vare det integrerade uppsamlingskärlet slipper du spill och risk för läckage. Miljöskåp Steelsafe fungerar perfekt som central insamling för tillfällig lagring av farligt avfall som är miljöförorenande och brandfarligt.

Köp miljöskåp för farligt avfall

Tank för farligt gods

Alla våra tankar för farligt avfall är testade och har giltiga godkännanden. I sortimentet hittar du modeller av stål, rostfritt stål och plast så att du kan välja den produkt som passar perfekt för ditt farliga avfall - från spillolja till fotokemikalier.

Köp säkerhetsbehållare och tank för farligt gods

ASF-Behållare

ASF-behållare har utvecklats för förvaring och efterföljande transport av flytande avfallsmaterial. De finns tillgängliga i dubbelväggig eller enkelväggig konstruktion. Transport och passiv lagring är möjlig utan begränsningar. Beroende på modell uppfyller de även kraven för aktiv lagring av farligt avfall.

Köp ASF-Behållare

Larmanordning för spill

Vid förvaring av farligt avfall i flytande form är det bra att ha en larmanordning som varnar för spill. Med SpillGuard läckagelarm kan du snabbt agera om minska risken för att farliga situationer ska uppstå.

Köp läckagelarm

Förvaring av farligt avfall i fast form eller pastösa ämnen

Både i produktion och laboratorier finns ofta avfall som torktrasor som är förorenade med miljöfarliga, brandfarliga eller lättantändliga vätskor. Dessa är för farliga för vanliga avfallsbehållare. Även här erbjuder vi dig lämpliga lösningar - från tillfällig insamling vid uppkomstplatsen till säker mellanlagring och transport till avfallshanteringsföretaget.

Brandsäker soptunna

Trasor med rengöringsmedel eller indränkta i olja och använd stålull - allt detta avfall utgör en brandfara. Brandsäkra soptunnor med självsläckande lock av aluminium, plast, stål eller rostfritt stål förhindrar antändning och skyddar mot att läckande restvätskor rinner ut.

Köp brandsäker soptunna

Soptunna av stål

Vet du av erfarenhet att farligt avfall uppstår på många olika ställen i ditt företag? Inga problem! Tack vare ett integrerat chassi kan denna transportabla soptunna av stålplåt användas för insamling av fast avfall. Vi erbjuder även andra mindre soptunnor av stål.

Köp soptunna av stål

ASP-Behållare

När farligt avfall lämnar företagets lokaler måste man säkerställa säkra transportalternativ. ASP-containrar används för fasta eller pastösa ämnen och är även lämpliga för tillfällig förvaring enligt lagkrav.

Köp ASP-behållare

Behållare för farliga ämnen i fast form

Färgrester, använda rengöringstrasor eller granulat, oavsett om det gäller material, är våra avfallsbehållare för farligt fast gods säkra och kan användas på många olika sätt. De stora hjulen med massiva gummidäck möjliggör enkel transport, även utanför företaget tack vare UN-godkännande. Finns även som antistatisk version.

Köp behållare för farliga ämnen

Förvaring av batterier och lysrör

Förbrukade batterier, skadade uppladdningsbara batterier och lysrör ställer särskilda krav på behållare för säker förvaring och transport. Vi har anpassade behållare för farligt avfall även för sådana specialuppgifter.

Batterilåda

Skadade litiumjonbatterier betraktas alltid som farligt gods under transport. Med transport- och förvaringsbehållare av stål eller plast i kombination med fyllmedlet PyroBubbles® ger dig UN_godkänd och laglig förvaring och transport som dessutom är certifierad.

Köp batterilåda

Box för insamling av batterier och lysrör

Eftersom både använda lysrör och batterier innehåller risker ska dessa betraktas som farligt avfall och hanteras därefter. Vi har insamlingsbehållare av plast för gamla batterier och insamlingsbehållare av stål för lysrör. Lysrör kan du transportera säkert med praktiska transportlådor.

Köp box för lysrör och batterier

Behållare för tomma och använda sprayburkar

Även i till synes helt tömda sprayburkar finns det vanligtvis kvar rester av ämnen som kan orsaka skador. För säker insamling och avfallshantering hittar du i vår shop speciella UN-godkända transport- och insamlingsbehållare med ventilationsöppningar och lock med tätningssystem. Finns även som antistatisk version.

Köp Soptunna

Insamling, mellanlager och FA-container

Arbetar du på en kommunal verksamhet och behöver en stationär anläggning där farligt avfall kan tas emot, bedömas, sorteras och disponeras? Eller producerar ditt företag stora mängder farligt avfall, så att du behöver ett större mellanlager? Inom affärsområdet Teknik-och miljöcontainer projekterar vi FA-containers och mellanlager för insamling och tillhandahållande av farligt avfall. Vi kan hjälpa dig hela vägen fram till en säker lösning för ert farliga avfall.

Märkning av farligt avfall

Farligt avfall ska alltid märkas tydligt så det framgår vad det innehåller. GHS är en förkortning för Globally Harmonized System och säkerställer en enhetlig märkning av kemikalier på global nivå. Märkning av farliga ämnen är nödvändig på alla arbetsplatser där farliga ämnen produceras, lagras, transporteras och används. Brandfarliga, giftiga, frätande eller skadliga ämnen och kemikalier identifieras genom skyltar, etiketter eller symboler för farliga ämnen som anger faran. Det är avsändare som ansvarar för att förpackningen är godkänd för det ämne som ska transporteras samt att det är ordentligt märkt med UN-nummer

Definition Färg och form
Märkning och klassificering av farliga ämnen och kemikalier Rödkantig romb med svart symbol mot vit bakgrund
GHS 05 skylt, symbol "Frätande ämne", plastfolie, 37x37 mm, ark med 12 st
6 varianter finns tillgängliga
678,00 kr Exkl. moms
GHS 09 skylt, symbol "Miljöfarligt", plastfolie, 21x21 mm, ark med 35 st
6 varianter finns tillgängliga
399,00 kr Exkl. moms
GHS 07 skylt, symbol "Skadligt", plastfolie, 21x21 mm, ark med 35 st
6 varianter finns tillgängliga
422,00 kr Exkl. moms
GHS 02 skylt, symbol "Brandfarligt", plastfolie, 37x37 mm, ark med 12 st
6 varianter finns tillgängliga
697,00 kr Exkl. moms
GHS 06 skylt, symbol "Giftigt", plastfolie, 37x37 mm, ark med 12 st
6 varianter finns tillgängliga
678,00 kr Exkl. moms
Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp eller rådgivning? Du når oss via chatten, telefon eller e-post. Hör av dig!

Rådgivning 036- 39 56 60

Du kanske även har nytta av:

Laddar...
i

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.

Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00