DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Checklista för säker transport av gasflaskor

För att hantera och transportera gasflaskor behövs säkra produkter. DENIOS utvecklar och tillverkar säkra produkter för hantering och förvaring av gasflaskor. Alla produkter har blivit godkända i tester och utmärker sig genom sin mångsidighet i den vardagliga arbetsprocessen. Vi hjälper dig att hantera gasflaskorna rätt och riktigt!

1

Först på agendan: Personlig skyddsutrustning

Gasflaskor är tunga och otympliga. Kom därför ihåg att använda rätt PSU, t.ex. säkerhetsskor och skyddshandskar.

2

Håll koll på gällande föreskrifter

Gasflaskor ska förvaras i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.

3

Se över att rutinerna är uppdaterade

Hantera gasflaskorna enligt god industrihygien och säkerhetsrutiner. Ät inte, drick inte eller rök inte under gashanteringen.

4

Skydda gasflaskorna från fysisk skada

Gasflaskorna ska stå upprätt och skyddas från fysisk skada; dra inte, rulla inte, låt inte flaskan glida eller falla.

5

Märkning gasflaskor vid transport

Låt alltid leverantörens etiketter sitta kvar. De är avsedda att identifiera behållarens innehåll.

6

Tänk på brandsäkerheten

Transporteras gasflaskor i ett fordon krävs en brandsläckare (antal och storlek regleras enligt ADR). Använd aldrig öppen låga eller elektriska värmesystem för att öka trycket i gasflaskan

7

Ergonomiskt och säkert - även vid korta transporter

När gasflaskor förflyttas även vid korta sträckor, använd lämplig utrustning såsom gasvagn, transportvagn, gaskärra eller transportställ för gasflaskor till gaffeltruck.

8

Kan gasflaskor ligga ner under transport?

NEJ! Absolut inte. Se till att gasflaskorna alltid står lodrätt och är säkrade.

9

Håll koll på gasflaskans ventiler och skyddskåpor

Stäng alla ventiler när de inte används. Ventilskydd/skyddskåpor får inte vara lösa. Lyft aldrig gasflaskan i ventilskyddet/skyddskåpan. Skadade ventiler bör omedelbart rapporteras tillbaka till leverantören. Stäng gasflaskans ventil efter varje användning även när den är tom och fortfarande ansluten till ett instrument. Försök aldrig själv reparera eller modifiera ventiler eller tryckavlastningsanordningar. Håll gasflaskans ventilöppningar rena och fria från smuts, speciellt olja och vatten.

 

10

Kom ihåg luftväxlingar och försiktighet

Gasflaskorna ska förflyttas lika försiktigt på arbetsplatsen som under transporten och hela tiden förvaras i väl ventilerat utrymme.

35 års erfarenhet av tillverkning utrustning för gashantering

DENIOS började redan 1986 att bygga upp kompetens inom området lagenlig förvaring och säker hantering av gasflaskor och erbjuder lösningar för effektivt skydd av människor, miljö och företagsvärden. Genom sin långa erfarenhet och kompetens blir DENIOS även en rådgivande part för företagen i att möta den utmaning som förvaring och hantering av gasflaskor innebär.

DENIOS har både kunskapen samt erfarenheten som krävs och med en gascontainer från oss får ni en förvaringslösning som är testad för att klara sin uppgift. Den är dessutom byggd med materialval anpassade efter gaserna som ska förvaras, hela vägen från väggar, dörrar, installationer till ventilation. Men det bästa av allt är att ni redan innan ni bestämmer er för att börja vet hur mycket slutnotan kommer att landa på eftersom vi tillsammans gjort en detaljerad behovsanalys. Dessutom får ni en förvaringslösning som uppfyller alla gällande krav. Skulle exempelvis förutsättningarna på er arbetsplats förändras, kan gascontainrarna flyttas eller säljas av vid behov.

Så erbjuder DENIOS kundvärde:

Utrustning och tillval

Dra nytta av DENIOS breda produktutbud för att anpassa din förvaringslösning optimalt. Alla våra lösningar levereras nyckelfärdiga och du kan välja utrustning som gaslarm, brandlarm och övervakningssystem. Förenkla lastning med ramper och minska risken för gasutsläpp och farliga ångor med teknisk ventilation. Upptäck våra smarta innovationer för modern förvaring av farliga kemikalier.

Service och underhåll

Vi är med er hela vägen och vårt serviceutbud omfattar hela beställningsprocessen och produktens livscykel. DENIOS tekniker säkerställer en professionell installation av din gascontainer och är om så önskas med vid godkännandet på plats, inklusive alla installations- och driftstester. Vi erbjuder även regelbundet underhåll för att din förvaringslösning ska få så lång livslängd som möjligt, så att du kan koncentrera dig helt och hållet på din verksamhet.Hör av dig till oss. Våra medarbetare finns redo för att hjälpa dig. Med DENIOS får du en pålitlig och kompetent servicepartner.

Utbildning

Med rätt kunskap minskar vi risken för olyckor och effektiviserar arbetet. Därför erbjuder vi utbildningskurser om säker och laglig förvaring av gasflaskor som en del av DENIOS Akademien. Förutom webinar håller vi föreläsningar på säkerhetskonferenser och mässor. Vi kan även anordna interna kurser på plats - individuellt anpassade till ditt företags behov. På detta sätt kan du öka kunskapsnivån bland era anställda och samtidigt öka både säkerhet och motivation på arbetsplatsen.

Våra mest populära utrustning för transport av gasflaskor

Eftersom gasflaskor är kända för att utgöra en hög risk, är korrekt transport extremt viktigt för skydd mot olyckor. Gaskärror, gasvagnar och transportställ för gasflaskor från DENIOS ger dig ett optimalt sätt att transportera dina gasflaskor på ett säkert sätt och i enlighet med lagen. DENIOS erbjuder även förvaring av gasflaskor och behållare för gasflaskor i olika utföranden, anpassade för dina behov.

i

Priset på DENIOS miljöcontainer jämförs ofta med kostnaden för att bygga ett kemikalierum. Många kunder som väljer att bygga återkommer till oss, ganska förtvivlade när de inser att ursprungspriset de fått från byggentreprenören inte alls stämmer överens med slutkostnaden. Ännu mer sorgligt blir det om kemikalierummet vid slutbesiktning inte uppfyller lagar och regler som gäller vid förvaring av kemikalier eller ännu värre - en olycka inträffar och skyddet man trodde man hade inte fanns.

Varning

Trots att räddningstjänsten, myndigheterna och försäkringsbolag manar till att undvika otestade gascontainrar för lagring av brandfarlig vara är de tyvärr relativt vanliga i Sverige. På DENIOS har vi en lång tradition av att testa och certifiera våra produkter för att kunna ge den säkerheten som vi utlovar. Med både CE-märkning och ETA-certifikat vet vi att våra gascontainers uppfyller säkerhetskraven vi utlovar.

Vi hjälper dig i ditt projekt hela vägen in i mål!

Vill du ha rådgivning eller behöver du en behovsanalys?  Boka ett möte så går vi igenom vilka utmaningar ni står inför och ger förslag på lösningar.

Rådgivning: 036-39 56 60

Du kanske även är intresserad av:

Laddar...
i

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.

Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00