DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Allt du behöver veta om brandsäkra batteriskåp

En guide till vad du verkligen behöver veta när du ska utvärdera och köpa säkra förvarings- och laddningssystem för litiumbatterier. Vi går igenom varför du behöver särskild säker förvaring för batterier, vad som kan orsaka bränder i litiumbatterier, vad du kan göra för att skydda din personal och ditt företag om du hanterar, laddar och förvarar litiumjonbatterier samt säkrare lösningar för dina förvarings- och laddningsbehov med litiumjonbatterier.

Varför behöver jag särskild förvaring för litiumbatterier?

Litiumbatterier erbjuder hög prestanda med kompakt design. Användningen har ökat dramatiskt både i hemmen och i kommersiella och industriella miljöer. De håller snabbt på att bli en viktig del av hur vi lagrar och använder energi. De används i allt från mobiltelefoner till verktyg och fordon.

Vid sidan av de många fördelarna med att använda litiumbatterier finns det säkerhetsrisker. Litiumjonbatterier utgör en större risk för brand och explosion. Lagstiftningen har inte hängt med i den tekniska utvecklingen. För närvarande finns det inga enhetliga bestämmelser om säkerhet och förebyggande av olyckor från lagstiftarna. För att undvika och begränsa skador och för att garantera försäkringsskyddet måste dock lämpliga åtgärder vidtas.

Många försäkringsbolag kräver att företag ska vidta lämpliga och tillräckliga skyddsåtgärder när det gäller lagring, hantering och laddning av litiumjonbatterier för att skydda personal och lokaler.

Litiumjonbatterier kan utvecklas till betydande och ostoppbara bränder, så det krävs noggrant övervägda åtgärder för att hantera de faror som de utgör.

Varför börjar litiumbatterier brinna?

Batteribränder kan uppstå på flera olika sätt:

 • Interna defekter (materialdefekter, konstruktionsproblem, kontaminering)

 • Fysiska skador (vid montering, transport, hantering, avfallshantering eller olyckor)

 • Felaktig användning av el (överladdning, överurladdning, kortslutning)

 • Termiskt missbruk (exponering för höga temperaturer)

Termisk rusning inträffar vanligtvis i följande scenarier:

 • Temperaturen ökar

 • Ventilation eller avgasning

 • Stadig förbränning

 • Snabbt uppflammande eld

 • Explosion

Termisk rusning startar i en enskild cell och skapar en dominoeffekt på intilliggande celler.

Hur förhindrar jag en brand?

Om du hanterar, förvarar eller laddar litiumjonbatterier i ditt företag är det ingen tvekan om att du bör vidta åtgärder för att skydda din personal och ditt företag.

Det finns 3 viktiga områden att fokusera på:

 1. Detektering och övervakning

 2. Undertryckning och släckning

 3. Skydd och separation

1

Detektering & Övervakning

Förutsättningar för brand i litiumjonbatterier kan upptäckas genom övervakning av exempelvis gas- och ångutsläpp och onormala temperaturer.

Övervakningen hjälper dig att snabbt och effektivt identifiera eventuella problem. Det innebär att åtgärder kan vidtas tidigare för att minska risken.

Utforska övervakningssystem

2

Bekämpning & släckning

Det har visat sig att nyckeln till framgångsrik hantering av en brand i ett litiumjonbatteri är att först begränsa branden och sedan kyla de intilliggande cellerna som utgör batteriet eller modulen.

Utforska lösningar för brandskydd

Sprinkler system

Tester utförda av den amerikanska fastighetsförsäkraren FM-Global och det tyska försäkringsbolaget GDV har visat att spridningen av bränder i litiumbatterier på höga hyllor kan förhindras med hjälp av ett riktat sprinklersystem. Resultaten från testerna gäller dock endast för små litiumbatterier som är förpackade i kartonger. Sprinklingen av stora batterienheter är ändå tillrådlig, eftersom även om branden vanligtvis inte släcks vid det enskilda batteriet, kan spridningen till närliggande batterier bromsas, om inte förhindras.

Rekommenderad maximal lagring är 50 kWh per enhet (t.ex. en europapall). Detta motsvarar risknivå II. Sprinklersystemet måste utformas i enlighet med VdS CEA 4001.

Utforska brandsläckningsutrustning

Släckningsmedel

Pulversläckmedel som aerosoler dämpar branden i batterierna. Särskilt vid mindre förvaringsvolymer, exempelvis säkerhetsskåp eller nödbehållare, kan spara värdefull tid. Detta ger dock ingen kylande effekt.

Släckgranulat, som ofta används i transportlådor för defekta litiumbatterier, verkar genom att värmeisolera batteriet. Släcknings- eller isoleringseffekten är omedelbart aktiv och fungerar helt självständigt. En förutsättning är dock att batterierna är omgivna av en tillräcklig mängd granulat, vilket kan begränsa hanteringen avsevärt.

Utforska behållare och släckmedel för litiumbatterier

3

Separation

Testade och certifierade brandklassade skåp gör det möjligt att lagra och ladda litiumjonbatterier separat från den dagliga driften.

Dessa brandklassade förvaringsskåp gör det möjligt att separera källan till en brand från den omgivande miljön under den tidsperiod som anges i brandklassningen. Brandskyddet fungerar både inifrån och utifrån och ger skydd mot bränder i skåpet samtidigt som det minskar risken för att en incident eskalerar om en brand uppstår utanför skåpet.

DENIOS testar alla brandklassade produkter för 120 minuters brandmotstånd för att kunna garantera den högsta skyddsnivån i hela Europa. De brandklassade skåpen är de första och hittills enda produkterna av detta slag med officiellt ETA-godkännande / CE-märkning i enlighet med den europeiska förordningen (EU) nr 305/2011. Dessutom har de testats och klassificerats som ett komplett system i ett brandtest av det franska testinstitutet Efectis, ett organ som utsetts av EU.

Säker förvaring med brandklassad miljöcontainer

Den brandklassade miljöcontainern WFP Li-Ion erbjuder certifierat brandskydd. Genom att utrusta enheten med luftkonditionering för utomhusinstallation och övervakningselektronik kan ytterligare åtgärder för förebyggande brandskydd vidtas. Med släckteknik som är speciellt utformad för litiumbatterier säkerställs ett optimalt förebyggande brandskydd.

Om det finns flera förvaringsnivåer rekommenderar vi att man använder släckning med aerosoler, eftersom släckmedlet då fördelas bättre i rummet och över förvaringsnivåerna.

Förebyggande skyddsåtgärder måste ta hänsyn till individuella omständigheter. Brandskyddet ska vara lämpligt för den specifika situationen, användningen och den specifika riskkonfigurationen.

En riskbedömning krävs för att fastställa typen och omfattningen av brandrisken och de säkerhetsåtgärder som bör vidtas. Vi besöker er gärna på plats för att få en tydlig bild av anläggningen och de operativa kraven.

Minska riskerna vid laddning

Säker laddning

Att ladda litiumjonbatterier innebär en större risk än att bara förvara dem. Detta gäller särskilt om batterierna är skadade. Den största faran är om det uppstår en kortslutning i batteriet när det är fulladdat. Det är då den lagrade energin är som störst och därmed också effekterna av termisk rusning. Litiumbatteriets självförstärkande reaktion kan leda till att batteriet brister. Om säkerhetsföreskrifterna följs och förvarings- och laddningsförhållandena är väl anpassade till det lagrade godset kan denna risk minimeras.

Ladda inte skadade batterier

Skadade eller defekta batterier ska omedelbart avlägsnas från förvarings- och produktionsutrymmen. En defekt är ofta inte synlig och det är därför inte lätt att bedöma batteriets skick. För säkerhets skull bör du alltid förvara batterier i okänt skick i ett separat karantänlager. Detta lager måste beaktas i den operativa brandskyddsplaneringen.

Undvik djupurladdning

Laddningen av litiumjonbatterier är också kritisk om de inte har använts på länge eller har varit helt urladdade. De kan skadas permanent av djupurladdningar och orsaka en kemisk reaktion under laddningen. Därför har t.ex. trädgårdsredskap med uppladdningsbara batterier en underhållsladdning, vilket motsvarar en laddningsnivå på ca 30%. Detta minskar åldringseffekterna och förhindrar djupurladdning.

Ladda endast i övervakade miljöer

Kalla eller höga temperaturer och hög luftfuktighet kan också orsaka skador på cellerna. Ladda därför litiumbatterier endast under uppsikt, vid rumstemperatur och i en brandklassad lokal.

Använd endast certifierade laddare eller laddare från tillverkaren.

I de flesta kommersiellt tillgängliga uppladdningsbara batterier förhindrar det integrerade batterihanteringssystemet (BMS) i tillverkarens laddare överladdning och djupurladdning. Det är en säkerhetsfunktion som skyddar batteriets prestanda och förebygger defekter. Batterihanteringssystemet kan också vara en del av själva batteriet.

Viktiga begrepp

Litiumjonbatteri: ett uppladdningsbart batteri som använder litiumjoner som huvudkomponent i sin elektrolyt.

Energilagring: samling av energi som produceras vid en tidpunkt för användning vid en senare tidpunkt.

Energilagringssystem: samling av batterier som används för att lagra energi.

Elfordon: fordon som använder en eller flera elmotorer för framåtdrift.

Batterihanteringssystem (BMS): elektroniskt system som hanterar ett uppladdningsbart batteri.

Termisk rusning: kemisk reaktion som genererar mer värme än vad som avleds

Termisk spridning: när en enskild battericells termiska problem sprider sig till närliggande celler

Avgasning: ventilering av brandfarliga/giftiga elektrolytångor

Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp eller rådgivning? Du når oss via chatten, telefon eller e-post. Hör av dig!

Rådgivning 036- 39 56 60

Du kanske även har nytta av:

Laddar...
i

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.

Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00