Absorbenter Kemikalier

Ladda produkter


Köpa Kemikalieabsorbent

Kemikalieabsorbenter från DENIOS förhindrar onödigt spill och läckage. Absorbenterna rekommenderas för syror, baser, frätande aggressiva och okända vätskor.

Med DENIOS absorbenter får du en effektiv sanering både kostnadsmässigt och resursmässigt. "Lite spill får man kanske räkna med" när man arbetar med vätskor, men slöseri med tid, pengar och resurser är onödigt.

 

Läs tips för en lyckad sanering med DENSORB absorbenter

Ratgeber DENSORB Bindemittel