Industriugn och värmebox

En industriugn, värmebox eller värmekammare från DENIOS installeras i allmänhet för kontrollerad luftkonditionering (uppvärmning och kylning) av ämnen, för vidare bearbetning i produktionsprocessen. Särskilt i kemisk-, farmaceutisk- och i livsmedelsindustrin finns behov av termisk förberedning av ämnen. Ytterligare användningsområden är till exempel när ämnen behöver lagring vid konstant temperatur, frostfri lagring eller kylning.

Värmeboxar för uppvärmning upp till 120 °C rekommenderas speciellt för mindre mängder kemikalier, som mest upp till åtta fat á 200 liter eller två IBC.

Industriugnar och Värmekammare från DENIOS är certifierade enligt EN EV 2009. Det betyder att vi har marknadens mest energieffektiva lösning för uppvärmning av 48 fat á 200 liter eller 12 st IBC upp till 120 °C. Den optimala inställningen av värme- och luftflöde säkerställer en jämn temperatur i hela lagringsytan.

Konstruktionen:

  • Lämplig för inomhus- och utomhusuppställning.
  • Robust ramkonstruktion av stål.
  • Brandsäkra paneler av mineralull, klädda med förzinkat stål på båda sidor.
  • Tättslutande dörrar tack vare vrid-lås och dörrisolering.
  • Tempererat lager för miljöfarliga ämnen och kemikalier med integrerat uppsamlingskärl.
  • Utförande : förzinkat, pulverlackerat eller i rostfritt stål.
  • Utöver detta är det mesta möjligt då vi även kan individanpassa vårt standardprogram efter just dina behov.

Så fungerar en industriugn från DENIOS

Ifrån toppen av värmekammaren drar radialfläkten in luft som via aggregatet värms upp eller kyls. Luftströmmen fortsätter sedan genom en ledning till botten av kammaren, där den förs in under gallret och vidare till faten eller IBC behållarna.

Industriugnens isolering, samt tempereringen av luften och luftcirkulationen, utformas och dimensioneras efter rådande processparametrar, så att material och ämnen säkert och effektivt får önskad temperering på kort tid. Luftflödet säkerställer även en jämn temperatur i hela lagringsytan.

Konstruktionen är uppbyggd av en svetsad stålkonstruktion med brandsäkra sandwichpaneler med en isolerande mineralullskärna. Integrerade uppsamlingskärl, for eventuellt spill eller läckage, säkerställer att även rådande lagstiftning gällande förvaring av miljöfarliga ämnen och kemikalier upprätthålls. Dörrarna är tättslutande tack vare vrid-lås och dörrisolering. Måtten är anpassade för smidig lastning och lossning av behållarna med gaffeltruck. Industriugnarna finns även i brand- och explosionsskyddade versioner.

Kom i kontakt med projektingenjör 

Så fungerar en Industriugn från DENIOS

Anpassad för:
Ätzend
Entzündlich
Gesundheitsgefährdend
Gesundheitsschädlich
Giftig
Umweltgefährdend

Populära modeller för uppvärmning av kemikalier


Projektplanering för miljöcontainer

Behovsanalys
Behovsanalys
Projektering / Konstruktion
Projektering / Konstruktion
Produktion
Produktion
Idrifttagande
Idrifttagande
Dokumentation
Dokumentation

Energisnål och pålitlig temperaturstabilitet.

DENIOS industriugn är certifierade enligt EN EV 2009. Det betyder att DENIOS värmekammare har marknadens mest energieffektiva lösning för uppvärmning av 48 fat á 200 liter eller 12 st IBC upp till 120 °C. Den optimala inställningen av värme- och luftflöde säkerställer en jämn temperatur i hela lagringsyta

Teknik i framkant

DENIOS tillverkat har tillverkat industriugnar och värmeboxar för termisk bearbetning av ämnen inom kemi och industri i mer än 30 år. Kraven på modern och säker termoteknik är många och DENIOS teknik ligger hela tiden i framkant - Så att din förvaringsläsning klarar kraven både idag och imorgon.


Allt under samma tak: Leverans direkt från producent!

I en stor global koncern som DENIOS kan vi dra nytta av varandras erfarenheter och expertis både i stort som i smått. Förmodligen har vi redan skapat en liknande lösning, som du önskar någonstans i världen, i varje fall en liknande. Med DENIOS kan du vara på den säkra sidan, idag och imorgon. Tillsammans kan vi göra skillnad för vår gemensamma framtid.

Mer info>>