DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Spillskydd i Praktiken: Säkra Din Arbetsplats och Miljö

Datum: Enligt överenskommelse
Ort: På plats / ONLINE
Tid: ca. 1,5 timmar där både teori och praktisk genomgång ingår
Pris: Enligt överenskommelse

Vid läckage och spill av kemikalier gäller det att vara beredd och veta vad som ska göras. Boka upp din egen utbildning på plats i ert företag alternativt online och få en genomgång av hur du bör vara förberedd när en nödsituation med läckande kemikalier uppstår. 

Innehåll i utbildningen

Vem ansvarar över beredskapen vid en spillolycka på ert företag?


I Sverige använde vi år 2020, enligt uppgifter från SCB, 20 miljoner ton kemikalier som klassas som hälso- eller miljöfarliga, inklusive petroleumbränsle. För alla som arbetar med dessa kemikalier vet vi att läckage och spill ingår i arbetet. Hur spillet hanteras är däremot helt avgörande för arbetssäkerheten, miljön och effektiviteten på arbetsplatsen.

Brister i Utbildning: Enligt undersökningar genomförda av Origo Group får 4 av 10 arbetare ingen utbildning i hur kemikalier ska hanteras. Även kontroller som IF Metall gjort på arbetsmiljön inom industrin, visar att nära hälften av arbetsgivarna inte ger utbildning i hur kemikalier och spill ska hanteras.

Din Säkerhet, Vår Prioritet: Eftersom en effektiv hantering av kemikaliespill är helt avgörande för arbetssäkerheten och miljön erbjuder vi dig möjligheten att boka en 1,5 timmars lång utbildning. Denna utbildning är en del av krisberedskapen enligt ISO 14001:2015 kapitel 8.2. 

För Vem är Utbildningen? Utbildningen är sammansatt för att passa alla som arbetar med oljor och kemikalier eller som ansvarar för beredskap såsom produktionschef, miljöchef, företagsledare, underhållschef, fastighetsansvarig, HSEQ, säkerhetsansvarig, med flera.

Vad Inkluderar Utbildningen? Med hjälp av illustrativa exempel visar vi farorna och går igenom de bästa lösningarna för att minska riskerna. Dessutom går vi igenom kraven från miljöbalken (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Bli en del av lösningen genom att boka vår utbildning idag och se till att din arbetsplats och miljö är säkrad från potentiella risker. Kontakta oss nu för att boka din utbildning i spillskydd i praktiken.

Agenda

  • Beredskap vid nödlägen
  • Genomgång av spillskyddsplan
  • Genomgång av DENSORB® spillredskap
  • Hur du använder spillredskapen säkert
  • Innehåll i olika spillkit, lådor, väskor och vagnar.
  • Genomgång av riskzoner för olyckor
  • Praktisk träning
  • Diplom efter avklarad utbildning

Föreläsare

Patrik Löfdahl

Patrik Löfdahl har under de senaste åtta åren utbildat och coachat företag i att effektivt hantera kemikaliespill. Med fokus på arbetssäkerhet och miljöskydd tar han sig an utmaningen att öka medvetenheten kring spillskydd.

För Patrik är detta inte bara en utbildning utan också en möjlighet att effektivisera utbudet av absorbenter för att minska resursslöseri på företagen samtidigt som utbildningen blir del av företagens krisberedskap enligt ISO 14001:2015. Med en önskan att hjälpa företag att öka sin beredskap, vägleder Patrik dem genom frågor som hur de kan hantera olika volymer av vätskor, identifiera riskzonerna för läckage och minska miljöpåverkan från kemikalier. Genom sitt engagemang och sitt fokus på utbildning och förberedelse, strävar Patrik efter att se till att alla kan komma hem säkra från jobbet och samtidigt minimera påverkan på miljö.

Linus Jacker

Linus Jacker är en framstående expert inom förvaring av kemikalier med en karriär som sträcker sig över flera år och kontinenter. Hans omfattande kunskap och globala erfarenhet har gjort honom till en eftertraktad samarbetspartner för både myndigheter och företag .

Genom sin expertis och dedikation har Linus spelat en avgörande roll i att utveckla säkra och effektiva metoder för förvaring och hantering av framförallt brandfarliga ämnen. Hans förmåga att kombinera teknisk expertis med praktiskt kunnande har gjort honom till en respekterad auktoritet inom sitt område. Med en passion för att skydda människor och miljö från riskerna vid kemikaliehantering, fortsätter Linus att vara en drivande kraft för säkerhetsstandarder och bästa praxis inom branschen.

Vad säger lagen?

Miljöbalken: (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor:

6 § En verksamhetsutövare skall förebygga riskerna för allvarliga kemikalieolyckor. I de fall en allvarlig kemikalieolycka har inträffat är en verksamhetsutövare skyldig att begränsa följderna för människors hälsa och miljön. Allmänna hänsynsregler, som gäller för verksamhetsutövaren, finns i 2 kap. miljöbalken.

Sie haben Fragen?
Kontaktieren Sie uns!

Für Buchungen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Referent Tobias Authmann per Mail an toA@denios.de oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Fler utbildningar

Gratis utbildning

Litiumbatterier - Minska riskerna vid hantering, transport och förvaring.

Datum: 11.05.2022, ONLINE ZOOM

Tid: 1,5 -timma
Deltagaravgift: Gratis

Läs mer
Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00