DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Uppsamlingskärl - regler och krav

Eftersom en endaste droppe olja kan förorena upp till 1000 liter vatten är läckage och spill av olja eller kemikalier ett brott i Sverige enligt miljöbalken. Det är därför vi ska göra allt vi kan för att förhindra att olja och kemikalier förorenar vårt vatten och vår natur.

I takt med att allt mer kemikalier används ökar osäkerheten kring hur de ska hanteras på ett så säkert sätt som möjligt, för att hålla människan och miljön helt skyddade.

I följande guide kan du läsa om vad som förväntas av dig för att uppnå en lagenlig invallning av olja och kemikalier.

När krävs invallning och vad gäller för förvaring av brandfarlig vara?

Vid förvaring av kemikalier och olja ska du ha ett uppsamlingskärl för invallning av läckage. Kärlen måste vara helt täta och tillverkade av ett material som står emot ämnet som förvaras. Vid invallning av brandfarliga vätskor ska det även stå emot brand som exempelvis stål gör.

Förvaring av brandfarlig vara - detta bör du tänka på

Förvaringsutrymmet måste vara anpassat, dvs. det måste finnas tillräcklig ventilation, explosionsskydd och brandskydd. Det ska även finnas rutiner för vad som ska göras om en olycka inträffar.

Vilka ämnen kan förvaras på uppsamlingskärl av stål, rostfritt stål och vilka är lämpliga för uppsamlingskärl av plast?

Det material vilket ett uppsamlingskärl är tillverkat av måste vara anpassat för de vätskor som ska lagras på det. För förvaring av miljöfarliga och brandfarliga ämnen såsom oljor och lacker ska uppsamlingskärlen vara tillverkade av stål, förzinkat eller lackat. För förvaring av frätande kemikalier såsom syror eller baser ska uppsamlingskärl av rostfritt stål eller plast användas. Som riktmärke kan man använda tumregeln att materialet som förpackningen till vätskan levereras i även kan användas vid tillverkning av uppsamlingskärlet.

Hur väljer jag rätt uppsamlingskärl?

Uppsamlingskärlen måste - beroende på tillämpningen - kunna uppfylla olika krav och regler enligt miljöbalken. Att uppsamlingskärlet är integrerat med gaffeltruckar är idealiska för transport med gaffeltrucken i industrilokalerna. Dessutom bör du uppmärksamma så att uppsamlingsvolymen stämmer. Uppsamlingskärlet ska alltid vara noggrant testat och certifierat. Svetsad stålkonstruktion med täthetskontroll enligt SS-EN ISO 3452-1. Självklart ska uppsamlingskärlet vara anpassat för ämnet som ska förvaras.

Hur högt får ett uppsamlingskärl, för lagring av brandfarliga ämnen, maximalt vara?

Grundläggande får en höjd av 500 mm inte överstigas, eftersom brandfarliga gaser är tunga och en tillräcklig ventilation inte kan säkerställas vid högre höjder. Krävs en högre höjd på uppsamlingskärlet kan detta lösas genom att installera en teknisk ventilation.

Hur stor volym behöver jag för min invallning av kemikalier och olja?

För nödvändigt skydd vid lagenlig lagring gäller att uppsamlingskärlet rymmer 100% av volymen i den största behållaren, samt 10% av volymen i resterande behållare. I den mån lagring är tillåten i vattenskyddsområden skall hela den lagrade mängden kunna tas upp (100%).

Hur tar jag hand om uppsamlingskärlet och säkerställer en korrekt förvaring?

  • Se till att kärlet har en ändamålsenlig användning.

  • Lägg in rutiner för skötsel och underhåll.

  • Håll uppsamlingskärlet rent från vatten och skräp.

  • Åtgärda skador på ytskyddet omedelbart för att undvika korrosion.

  • Gör en okulär besiktning (minst. 1x vecka).

  • Lyft bort gallret och gör en okulär besiktning av det vart annat år.

Flera vanliga frågor om uppsamlingskärl

Får jag samförvara två olika ämnen på ett uppsamlingskärl?

Det är viktigt att kemikalier som förvaras tillsammans inte ger en kemisk reaktion om de blandas, exempelvis vid ett läckage i ett uppsamlingskärl. Läs på ämnets säkerhetsdatablad och i tabellen “Samförvaring av olika ämnen“ och se om ämnena kan förvaras tillsammans på ett säkert sätt.

När kan jag använda uppsamlingskärl av plast?

De kan användas för uppställning inomhus och utomhus men aldrig i EX-klassade zoner. Vid uppställning utomhus måste uppsamlingskärlen skyddas från nederbörd och skräp så som fallande löv. Plast får ej användas till brandfarliga ämnen.

Uppsamlingskärlet är fullt - vad gör jag?

Använd en lämplig pump eller välj en absorbent som motsvarar mängden och passar för ämnet som läckt ut. Absorbenter finns i varianterna OLJA, UNIVERSAL och KEMIKALIE. Med DENSORB Produktguide klickar du dig fram till ett passande absorptionsmedel.

Hur vet jag om det finns spill i uppsamlingskärlet?

Ha som rutin att se över uppsamlingskärlet minst en gång i veckan. Finns det läckage avlägsna det genast med lämpliga absorbenter. Som ett ytterligare praktiskt hjälpmedel rekommenderar vi vårt läckagelarm SpillGuard®. Den kan placeras i alla uppsamlingskärl, är lätt att aktivera och utlöser ett visuellt och akustiskt larm i 24 timmar om det uppstår ett läckage.

Hur länge håller ett uppsamlingskärl?

Gör ett täthetstest genom att hälla vatten i kärlet och leta efter läckor. Beställ en service och få ett inspektionsintyg och förlängd tillverkargaranti. Om du märker tecken på korrosion rekommenderar vi dig att kassera uppsamlingskärlet.

Kan jag flytta eller transportera ett uppsamlingskärl?

De flesta av våra uppsamlingskärl är anpassade för att lyftas med truckgafflar och transporteras från punkt A till B. En del modeller är mobila uppsamlingskärl med hjul och handtag för smidig transport. Måste ett bottenkärl transporteras, kan det ställas på en pall. Se alltid till att uppsamlingskärlet inte är fyllt vid transport då det finns stor risk för läckage. Ska transporten gå över allmän väg och inte inne i lokaler måste lagstiftningen för farligt gods beaktas.

Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp eller rådgivning? Du når oss via chatten, telefon eller e-post. Hör av dig!

Rådgivning 036- 39 56 60

Du kanske även är intresserad av:

Laddar...
i

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.

Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00